Script:

แก้ว: ปราง แกว่าตัวนี้กับตัวนั้น ตัวไหนสวยกว่า
Gaêw: Prang, gae wâa tua níi gàp tua nán, tua năi suăi gwàa
Gaew: Prang, this one and that one, which one do you think is prettier?

ปราง : ฉันว่าไม่เห็นมีตัวไหนสวยสักตัวเลย ฉันเบื่อช้อปปิ้งแล้ว เราไปร้องเกะกันเหอะ
Prang: Chán wâa mâi hěn mii tua năi suăi sák tua loei. Chán bèua shopping léaw rao pai ráwng gè gan hè.
Prang: I don’t think any of them is pretty. I’m getting tired of shopping already. Let’s go sing Karaoke!

แก้ว: เออ ก็ได้ ไป ฉันก็เริ่มเบื่อแล้วเหมือนกัน เสื้อผ้าที่นี่ไม่ค่อยสวยจริงๆนั่นแหล่ะ
Gaêw: Er. Gâw dâai. Pa. Chán gâw rêrm bèua léaw meuăn gan. Sêu pâa tîi nîi mâi kôi suăi jing jing nân làe.
Gaew: Okay, let’s go. I’m starting to get tired as well. The clothes here are really not that pretty like you said!

ปราง : เนี่ย ฉันไม่ได้ร้องเกะนานมากละ ตั้งแต่สมัยอยู่ม.ต้นได้
Prang: Nîa, chán mâi dâai ráwng gè naan mâak lá. Tâng tàe samăi yùu maw tôn dâai.
Prang: You know, it’s been so long I haven’t been to karaoke.. since I was in junior high school!

แก้ว: โห ทำไมนานขนาดนั้นอ่ะ แกไม่ชอบร้องเพลงอ๋อ
Gaêw: Hŏ.. tammai naan kanàat nán à. Gae mâi chôrb ráwng pleeng ăw?
Gaew: Seriously? Why that long? You don’t like singing?

ปราง : ชอบ ชอบมากด้วย แต่ไม่เคยมีใครชวนฉันไปร้องเกะเลย มีแต่ชวนไปช้อปปิ้งเนี่ย
Prang: Chôrb, chôrb mâak dûai. Tàe mâi koei mii krai chuan chán pai ráwng gè loei. Mii tàe chuan pai shopping nîa.
Prang: I do, I like it a lot actually, but no one ever invites me to karaoke. People only invite me to go shopping with them.

แก้ว: นี่แกพูดถึงฉันอยู่เหรอ
Gaêw: Nîi gae phûut teŭng chán yùu răw?
Gaew: Are you talking about me?

ปราง : เปล่า เพื่อนฉันคนอื่นก็ชอบช้อปปิ้งเหมือนกัน
Prang: Plào. Peûan chán kon èun gâw chôrb shopping meuăn gan.
Prang: No, other friends of mine also like shoppping too.

แก้ว: งั้นต่อไปนี้ เราเลิกช้อปปิ้งไปเลยดีไหม ร้องมันแต่เกะทุกอาทิตย์เลย
Gaêw: Ngán tàw pai níi rao lêrk shopping pai loei dii mái? Ráwng man tàe gè túk aathít loei.
Gaew: Alright, from now on, let’s never shop again. Let’s just go to karaoke every single week!

ปราง : ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ แหม
Prang: Mâi tâwng kanàat nán gâw dâai, măe.
Prang: Come on, you don’t need to take it too far.

แก้ว: เดี๋ยวนะ เราเพิ่งนึกออกว่าคืนนี้มันมีมิดไนท์เซลอ่ะ เกะเอาไว้ทีหลังแล้วกันเนาะ
Gaêw: Diăw ná! Rao pêung néuk àwk wâa keun níi man mii midnight sale à. Gè ao wái tii lăng léaw gan náw
Gaew: Hold on. I just remembered that there was going to be a midnight sale tonight. How about we go to karaoke another day?

ปราง: เพราะอย่างนี้นี่ไง ฉันถึงไม่เคยได้ไปร้องเกะสักที
Prang: Práw yàng níi nîi ngai, chán teŭng mâi koei dâai pai ráwng gè sák tii.
Prang: That’s what I was talking about! This is exactly why I never get to go to karaoke!

แก้ว: โทษทีแก มิดไนท์เซลมันชาตินึงมีหนเดียวอ่ะ
Gaêw: Tôde tii gae.. midnight sale man châat neung mii hŏn diaw à.
Gaew: My bad! But a midnight sale happens like once in a lifetime.

ปราง: เหรอ
Prang: Răw?
Prang: Oh yeah?…

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *