Script:

แพนเค้ก: อีก 2 วันจะวันเกิด Bob แล้ว ซื้ออะไรให้เขากันดี
Pankéek: Ìik săwng wan ja wan gèrd Bob léaw, séu arai hâi káo gan dii.
Pancake: Bob’s birthday is in two days. What should we get him?

แตงกวา : จริงด้วย! เราเห็นเขาชอบสะสมนาฬิกานะ ซื้อนาฬิกาให้ดีไหม
Tang-gwaa: Jing dûai. Rao hěn káo chôrb sàsŏm nalígaa ná. Séu naalígaa hâi dii mái.
Tang-gwaa: Oh, that’s right. Well, he seems to like to collect watches. Should we get him a watch?

แพนเค้ก: ก็ดีนะ แต่จะแพงไปไหมอะ
Pankéek: Gâw dii ná. Tàe ja paeng pai mái à.
Pancake: That’s a good idea but wouldn’t it be too expensive?

แตงกวา : ก็เลือกแบบไม่แพงมากก็ได้ หรือจะซื้ออย่างอื่นดีล่ะ
Tang-gwaa: Gâw leûak bàep mâi paeng mâak gâw dâai rěu ja séu yàang èun dii lâ.
Tang-gwaa: Well, we can get one that’s not too expensive. Or should we get something else?

แพนเค้ก: ไม่รู้สิ นอกจากนี้เขาชอบอะไรอีกอะ
Pankéek: Mâi rúu sì. Nâwk jàak níi, káo chôrb arai ìik à.
Pancake: I don’t know. What else does he like?

แตงกวา : ชอบกินไง พาไปเลี้ยงพิซซ่าไหม แล้วต่อไอติม
Tang-gwaa: Chôrb gin ngai. Paa pai líang pítsâa mái léaw tàw aitim.
Tang-gwaa: He likes to eat! How about we treat him to pizza? and then, some ice cream?

แพนเค้ก: ก็ดีนะ แต่รู้สึกว่า Bob กำลังลดความอ้วนอยู่นี่
Pankéek: Gâw dii ná. Tàe rúusèuk wâa Bob gamlang lót kwaam ûan yùu nîi.
Pancake: That’s a good idea! But I have a feeling that Bob is on a diet now.

แตงกวา : มื้อเดียวไม่ได้ทำให้อ้วนขึ้นเท่าไหร่หรอกน่า
Tang-gwaa: Méu diaw mâi dâai tam hâi ûan kûen tâorài ràwk nâa.
Tang-gwaa: One meal wouldn’t make him get much fatter than he is!

แพนเค้ก: อืม นานๆทีไม่เป็นไรหรอกเนาะ โอกาสพิเศษ
Pankéek: Eum naan naan tii mâi pen rai ràwk náw ogàrd píi sèd.
Pancake: Yeah, I guess pizza once in a while doesn’t hurt. It’s a special occasion.

แตงกวา : แล้วตกลงจะไม่ซื้ออะไรให้เลยจริงๆเหรอ
Tang-gwaa: Léaw tòklong ja mâi séu arai hâi loei jing jing răw?
Tang-gwaa: So we really won’t get him anything then?

แพนเค้ก: ซื้อของขวัญด้วยก็ได้ แต่เอาไม่แพงมากนะ
Pankéek: Séu kăwng kwuăn dûai gâw dâai tàe ao mâi paeng mâak ná.
Pancake: Let’s get him a present too then but let’s not buy too expensive stuff.

แตงกวา: อืม งั้นซื้อนาฬิกาตามตลาดนัดแล้วกัน
Tang-gwaa: Eum, ngán séu nalígaa taam talàatnát léaw gan.
Tang-gwaa: Alright, let’s buy a watch from a weekend market then.

แพนเค้ก: นั่นก็เกินไป ซื้ออย่างอื่นก็ได้ ไม่ต้องนาฬิกาหรอก
Pankéek: Nân gâw gern pai. Séu yàang èun gâw dâai. Mâi tâwng nalígaa ràwk.
Pancake: That’s too cruel. We can just buy something else. It doesn’t need to be a watch.

แตงกวา: โอเค กล้องดีไหม เขาชอบถ่ายรูป
Tang-gwaa: Okay, glâwng dii mái. Káo chôrb tàai rûup.
Tang-gwaa: Okay, how about a camera? He likes to take photos.

แพนเค้ก: ดีเลย จะได้ถ่ายรูปที่เราไปกินพิซซ่ากัน
Pankéek: Dii loei. Ja dâai tàai rûup tîi rao pai gin pítsâa gan.
Pancake: That’s great! So we can photos when we eat pizza too then!

แตงกวา: ได้ แต่บอก Bob อย่าเอาลงเฟสนะ ช่วงนี้สิวเยอะมาก
Tang-gwaa: Dâai tàe bàwk Bob yàa ao long Face ná. Chûang níi sĭw yér mâak.
Tang-gwaa: Cool but tell Bob not to post them onto Facebook though. I have too many pimples on my face now.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *