Script:

หญิง : ฮัลโหล แจน นอนยัง โทษทีโทรมาดึก
Yǐng: Hanlǒ Jan. Nawn yang. Tôde tii, to maa dèuk.
Ying: Hello, Jan. Are you sleeping yet? Sorry I called you so late at night.

แจน : เออ ยังไม่นอนแต่ใกล้แล้ว โทรมามีไรอ่ะ
Jan: Er. Yang mâi nawn tàe glâi léaw. To maa mii rai à.
Jan: That’s fine. I’m not sleeping yet but I will soon. What’s up?

หญิง : คอมเราค้าง เป็นอะไรก็ไม่รู้ กดไม่ไปเลย
Yǐng: Com rao káng, pen arai gâw mâi rúu. Gòt mâi pai loei.
Ying: My computer is freezing. I don’t know what’s happening. It just wouldn’t move.

แจน : แล้วแกไปทำอะไรมันอ่ะ
Jan: Léaw gae pai tam arai man à.
Jan: What did you do with it?

หญิง : ไม่ได้ทำอะไรเลย เราคุยสไคป์กับแม่อยู่ แล้วอยู่ๆมันก็ค้างเฉยเลยอ่ะ
Yǐng: Mâi dâai tam arai loei. Rao kui Skype gàp mâe yùu léaw yùu yùu man gâw káng chǒei loei à.
Ying: I didn’t do anything. I was on Skype with my mom and it just froze out of the blue.

แจน : เหรอ แล้วปกติมันค้างบ่อยไหม
Jan: Rǎw. Léaw pòkkatì man káng bòi mái.
Jan: Really? Does it freeze often?

หญิง : ไม่นะ เพิ่งเป็นอย่างงี้ครั้งแรก ปกติไม่เคยค้างเลย
Yǐng: Mâi ná. Peûng pen yàng ngíi kráng râek. Pòkkatì mâi koei
Ying: No. This is the first time. Usually, it never freezes.

แจน : เหรอ แปลกจัง แสดงว่าไดรฝ์ซีแกเต็มแล้วแน่เลย
Jan: Rǎw, plàek jang. Sadaeng wâa Drive C gae tem léaw nâe loei.
Jan: Really? That’s weird. I guess your Drive C is full then.

หญิง : เออ อาจจะใช่ เรามีรูปกับวีดีโอเต็มเครื่องเลย
Yǐng: Er àdja châi. Rao mii rûup gàp video tem kreûang loei.
Ying: Well, that’s possible. I have tons and tons of images and videos on my computer.

แจน : นั่นไง เออ เราก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเหมือนกัน ปกติถ้ารอสักพักแล้วมันยังไม่หายค้างก็ต้องกดเอนด์ทาสค์อ่ะ
Jan: Nân ngai. Er, rao gâw mâi rúu tông tam yang ngai meuǎn gan. Pòkkatì tâa raw sák pák léaw man yang mâi hǎai káng gâw tông gòt “End Task” à.
Jan: That’s what I was talking about. Well, I don’t know how to solve this either. Usually if you have waited a while and it still doesn’t stop freezing, you’ll have to click “End task”.

หญิง : กดตรงไหนอ่ะ ทำไม่เป็น
Yǐng: Gòt trong nǎi à. Tam mâi pen.
Ying: Where do I have to click? I don’t know how to do that.

แจน : แกลองกด CTR+ALT+DEL พร้อมกัน แล้วมันจะมีหน้าต่างทาสค์แมเนเจอร์ขึ้นมา
Jan: Gae long gòt control, alternate, delete próm gan. Léaw man jà mii nâa tàng “Task Manager” kêun maa.
Jan: Try pressing CTR+ALT+DEL at the same time. You should see a task manager window pop up.

หญิง : เออ ขึ้นมาแล้ว แล้วเลือกเอนด์ทาสค์ใช่มะ
Yǐng: Er, keûn maa léaw. Léaw leûak “End Task” châi má.
Ying: Alright, it popped up. Now I choose “End task”, right?

แจน : อืมม์ แล้วก็อย่าลืมเลือกก่อนนะว่าจะให้ปิดโปรแกรมไหน
Jan: Eûm. Léaw gâw yàa leum leûak gàwn ná wâa jà hâi pìd program nǎi.
Jan: Yeah. And don’t forget to choose the program you want to kill first.

หญิง : โอเค หายค้างแล้ว ขอบคุณมาก
Yǐng: OK, hǎai káng léaw. Kòrb khun mâak.
Ying: OK. It doesn’t freeze anymore. Thanks a lot!

แจน : ไม่เป็นไร งั้นแกไปคุยกับแม่เหอะ เราจะนอนล่ะ
Jan: Mâi pen rai. Ngán gae pai kui gàp mâe hèr. Rao jà nawn lá.
Jan: No problem. So go talk to your mom then, I’m going to bed now.

หญิง : โอเค ขอบใจมากแก แล้วเจอกันพรุ่งนี้
Yǐng: OK. Kòrb jai mâak gae. Léaw jer gan prûng níi.
Ying: Alright. Thanks a lot, pal. See you tomorrow!


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *