ลูกคนแรก: ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์
[lûuk kon râek: parinyaa dtree sǎakǎa sèettasàat]
First child: (Graduated with) a bachelor’s degree in Economics.

ลูกคนที่ 2: จบ MBA
[lûuk kon tîi sǎwng: jòb MBA]
Second child: Graduated with an MBA degree.

ลูกคนที่ 3: จบด๊อกเตอร์
[lûuk kon tîi sǎam: jòb doctor]
Third child: Graduated with a PHD.

ลูกคนที่ 4: โจรลักเล็กขโมยน้อย
[lûuk kon tîi sìi: jone láklékkamoinói]
Fourth child: A petty thief.

เพื่อนบ้าน: ทำไมไม่ไล่ไอ้ลูกคนที่ 4 ออกจากบ้าน
[pêuan bâan: tammai mâi lâi âi lûuk kon tîi sìi àwk jàak bâan]
The neighbor: Why don’t you kick your fourth child out of the house?

พ่อ: มันหาเงินได้คนเดียว ที่เหลือตกงานทุกคน
[pâw: man hǎa ngern dâi kon diao, tîi lěua dtòk ngaan túkkon]
The father: He’s the only one making money. The rest are unemployed.

[ – – – V o c a b u l a r y – – – ]

ลูก [lûuk] (someone’s) child, son, daughter
คน [kon] classifier for people
ที่ [tîi] + number : a structure to form an ordinal number
ปริญญาตรี [parinyaa dtree] bachelor’s degree
สาขา [sǎakǎa] field (of study)
เศรษฐศาสตร์ [sèettasàat] economics
จบ [jòb] to gradaute
โจร [jone] thief
โจรลักเล็กขโมยน้อย [jone láklékkamoinói] petty thief
เพื่อนบ้าน [pêuan bâan] neighbor
ไล่…ออกจากบ้าน [lâi…àwk jàak bâan] to kick (someone) out of the house
หาเงิน [hǎa ngern] to earn money
คนเดียว [kon diao] only one (person)
ที่เหลือ [tîi lěua] the rest
ตกงาน [dtòk ngaan] to be unemployed/ to lose one’s job
ทุกคน [túkkon] everyone, all

To learn about Thai education system, watch our video lesson below:

Click here to subscribe to PickupThai’s Youtube channel.

Related posts:
http://pickup-thai.com/our-first-teacher/
http://pickup-thai.com/the-45th-president-ordinal-numbers/


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *