วันนี้ wanníi = today
พรุ่งนี้ prûngníi = tomorrow
เมื่อวาน mêuwaan = yesterday
วันไหน wan năi = which day
วันอะไร wan arai = what day
วันหยุด wan yùt = holiday
วันเกิด wan kèrd = birthday
วันจันทร์ wan jan = Monday
วันอังคาร wan angkaan = Tue
วันพุธ wan pút = Wednesday
วันพฤหัส wan páréuhàt = Thu
วันศุกร์ wan sùk = Friday
วันเสาร์ wan săo= Saturday
วันอาทิตย์ wan aathít = Sunday
เสาร์อาทิตย์ săo aathít = Sat-Sun/ Weekend


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *