ทำกับข้าว [tam gàp kâao] = To cook
ล้างจาน [láang jaan] = To washing dishes
เช็ดโต๊ะ [chét tó] = To clean tables
ซักผ้า [sák pâa] = To wash clothes
ตากผ้า [tàak pâa] = To hang clothes to dry
อบผ้า [òb pâa] = To dry clothes in a machine
จัดเตียง [jàt tiang] = To make beds
จัดห้อง [jàt hâwng] = To tidy a room
กวาดบ้าน [gwàat bâan] = To sweep
ถูบ้าน [tŭu bâan] = To mop
ดูดฝุ่น [dùut fùn] = To vacuum
ปัดฝุ่น [pàt fùn] = To dust
ล้างห้องน้ำ [láang hâwng náam] = To clean the bathroom
รดน้ำต้นไม้ [rót náam tônmáai] = To water plants
ตัดหญ้า [tàd yâa] = To mow the lawn
เทขยะ [tay kayà] = To take out trash
ล้างรถ [láang rót] = To wash the car


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *