Script:

โบว์ : ไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะ
Bow: Mâi maa prûng níi loei là.
Bow: Why didn’t you just show up tomorrow?

กิ๊ฟท์ : ขอโทษแก รถติดจริงๆ ตอนที่แกโทรมาอ่ะ เราอยู่เอกมัยแล้วจริงๆนะ
Gift: Kǎw tôde gae. Rót tìd jing jing. Tawn tîi gae tow maa à, rao yùu Ekamai léaw jingjing ná.
Gift: I’m sorry. The traffic was really bad. When you called me, I was already on Ekamai, I promise.

โบว์ : เออๆ ไม่เป็นไรแก แต่ร้านอาหารจะปิดหมดละนะ ไปผับแทนดีมะ
Bow: Er er, mâi pen rai gae. Tàe ráan aahǎan jà pìd mòt lá ná. Pai pùb tan dii má.
Bow: Alright, don’t worry. But all the restaurants are about to close. Should we go to a pub instead?

กิ๊ฟท์ : จะบ้าเหรอ มันต้องมีเหลือเปิดอยู่บ้างแหล่ะ
Gift: Ja bâa rǎw. Man tông mii leuǎ pèrd yùu bâng làe.
Gift: Are you kidding? There must be some places that are still open.

โบว์ : โอเคๆ งั้นเดี๋ยวลองเดินๆดูแถวนี้ก่อนละกัน
Bow: Okay okay, ngáan long dern dern duu tǎew níi kòrn lá gan.
Bow: OK, fine. Let’s walk around and see if we can find something then.

กิ๊ฟท์ : นั่นไง เราว่าร้านนั้นน่าจะยังเปิดอยู่
Gift: Nân ngai, rao wâa ráan nán nâa ja yang pèrd yùu.
Gift: There! I think that place must still be open.

โบว์ : โอเค งั้นเดินไปดูกัน
Bow: Okay, ngán dern pai duu gan.
Bow: OK, let’s go there and check.

กิ๊ฟท์ : อ้าว มีแต่พวกพนักงานกำลังเก็บโต๊ะอยู่ว่ะแก
Gift: Âao, mii tàe pûak panákngaan gamlang gèp tó yùu wà gae.
Gift: Oh no, there’s only the waiters cleaning up the tables.

โบว์ : อาจจะยังเปิดอยู่แต่ไม่มีลูกค้าก็ได้
Bow: Àdja yang pèrd yùu tàe mâi mii lûukkáa gâw dâai.
Bow: It could be that it’s still open but there’s just no customers.

กิ๊ฟท์ : เออ จริงว่ะ ป้ายเขียนว่าปิดสี่ทุ่ม
Gift: Er jing wà. Pâai kiǎn wâa pìd sìi tûm.
Bow: Yeah, that’s true. The sign says it closes at 10PM.

โบว์ : แต่วันนี้มันวันเสาร์นี่น่า วันเสาร์เขาปิดสามทุ่มเว่ย
Bow: Tàe wanníi man wan sǎo nîi nà. Wansǎo káo pìd sǎam tûm wêi.
Bow: But today is Saturday. On Saturdays, they close at 9.

กิ๊ฟท์ : เออว่ะ โอเค งั้นไปผับก็ได้
Gift: Er wà. Okay, ngán pai pùb gâw dâai.
Gift: Yeah, you’re right. Fine, let’s go to a pub then.

โบว์ : ไป
Bow: Pa.
Bow: Let’s go.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *