Fun Thai Trivia

ลงรูปคู่เยอะ ระวังตอนเลิกจะลบไม่หมดนะมึง
[long rûup kûu yér, rawang tawn lêrk jà lóp mâi mòt ná meung]

You’re posting a lot of photos with your partner. Be careful, you might not be able to remove all of them when you break up with him/her.

ลง [long] to post something online
รูป [rûup] picture
คู่ [kûu] couple
เยอะ [yér] a lot
ระวัง [rawang] be careful
ตอน [tawn] when
เลิก [lêrk] to break up
ลบ [lóp] to remove / to erase
หมด [mòt] everything, all
มึง [meung] impolite second person pronoun, you…

Continue reading Couple Photos

ปีก่อน [pii gàwn] : last year
เดือนก่อน [deuan gàwn] : last month
อาทิตย์ก่อน [aathít gàwn] : last week
วันก่อน [wan gàwn] : the other day
เมื่อวานนี้ [mêua waan níi] : yesterday
เมื่อก่อน [mêua gàwn] : before / in the past (informal)
ในอดีต [nai adìit] : in the past (formal)…

Continue reading In the Past

ผู้ใหญ่แยกไม่ออกกับคำว่า “เถียง” กับ “อธิบาย”
[pûu yài yâek mâi àwk gàp kam wâa “tiǎng” gàp “àtíbaai”]
Adults don’t understand the difference between the words “to talk back” and “to explain.”

เด็กแยกไม่ออกกับคำว่า “ด่า” กับ “หวังดี”
[dèk yâek mâi àwk gàp kam wâa “dàa” gàp “wǎng dii”]
Children don’t understand the difference between the words “to scold” and “to mean well.”…

Continue reading Adults VS. Children

คุณชอบทะเลเมืองไทยไหม
[khun châwp talay meuang Thai mái]
Do you like Thai beaches? <3

Tired of saying “yes” (ชอบ [châwp])?
Reply with something else!

Here’s an informal and fun way to answer a question like this.

ไม่ชอบก็บ้าแล้ว
[mâi chôrb gâw bâa léaw]
I’d be crazy if I didn’t like it!

Now, if your boyfriend/girlfriend asks you this question –“Do you love me?”…

Continue reading “I’d be crazy if…”

กู: พ่อ ทำไมหนูอยากเรียนเอกชนบ้างไม่ได้อะ ขนาดพ่อยังเรียนเลย
[pâw, tammai nǔu yàak rian èekgachon bâang mâi dâai à, kanàat pâw yang rian loei]
Me: Dad, why can’t I want to go to a private school like other people? Even you went to one.

พ่อ: ก็พ่อมึงไม่ได้รวยเหมือนพ่อกูหนิ
[gâw pâw meung mâi dâai ruai meuǎn pâw guu nì]
Dad: Well, your father isn’t as rich as my father!…

Continue reading My Dad and Your Dad

เป็นอะไรรึเปล่า [pen arai réu plào] Are you OK?
ผม / ฉันปลอดภัยดี [phǒm / chan plàwd pai dii] I’m safe.
ระวังตัวด้วยนะ [rawang tua dûai ná] Be careful.
ดูแลตัวเองดีๆนะ [duu lae tua eng dii dii ná] Take a good care of yourself.
ผม / ฉันเป็นห่วงคุณ [phǒm / chan pen hùang khun] I’m worried about you.…

Continue reading Are you OK?

คุณเคยไปเมืองไหนมาแล้วบ้าง
[khun koei pai mueang nǎi maa léaw bâang]
Which ones of these cities have you been to?

บ้าง [bâang] is added at the end of a question when multiple answers are expected.…

Continue reading บ้าง [bâang]

ปกติ คนไทยกินข้าวทุกมื้อ
[pòkgatì kon Thai gin kâao túk méu]
Thai people usually eat rice in every meal.

1. Breakfast
Formal: อาหารเช้า [aahǎan cháao]
Informal: ข้าวเช้า [kâao cháao]

2. Lunch
Formal: อาหารกลางวัน [aahǎan glaangwan]
Informal: ข้าวกลางวัน [kâao glaangwan]

3. Dinner
Formal: อาหารเย็น [aahǎan yen]
Informal: ข้าวเย็น [kâao yen]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

อาหาร [aahǎan] Food
ข้าว [kâao] Rice
เช้า [cháao] Morning
กลางวัน [glaangwan] Noon
เย็น [yen] Evening
มื้อ [méu] Meal

Photo by Yuki Tachaya…

Continue reading Breakfast – Lunch – Dinner

 

ครูคนแรกของชีวิตคือ “แม่”
[kruu kon râek kǎwng chiiwít keu mâe]
The first teacher in our lives is our mother.

– – – – – – – [ G r a m m a r ] – – – – – – –

Noun + Classifier + แรก [râek] first / สุดท้าย [sùdtáai] last
Ex::
บ้านหลังแรก [bâan lǎng râek]
รถคันสุดท้าย [rót kan sùdtáai]

Noun + Classifier + Ordinal Number
Ex:::
แมวตัวที่สาม [maew tua tîi sǎam] The third cat
กาแฟถ้วยที่ห้า [gaafa tûai tîi hâa] The fifth cup of coffee

  …

Continue reading Our First Teacher

[ – – About – – ]

คุยเรื่อง [kui rêung]: to talk about
ถามเรื่อง [tǎam rêung]: to ask about
บอกเรื่อง [bàwk rêung]: to tell about
แนะนำเรื่อง [náenam rêung]: to give advice on

อย่าถามเขาเรื่องแฟน
[yàa tǎam káo rêung fan]
Don’t ask her about her boyfriend.

พ่อแนะนำผมเรื่องการออกกำลังกาย
[pâw náenam phǒm rêung gaan àwk gamlang gaai]
Dad gave me advice on exercise.…

Continue reading Verb + เรื่อง [rêung]

If you’re one of the advanced Thai learners who can understand most things said in Thai and are looking to practice listening by watching something spoken in Thai with Thai subtitles, we have an interesting show to recommend!

There is a Thai talk show called “Club Friday.” It’s one of those shows where the hosts interview a celebrity guest but the main topic of the talk is always relationships since the two female hosts are known by the Thais as “love experts.”…

Continue reading Watch a Thai Show with Thai Subtitles