“เอาอีกแล้ว” [ao ìik léaw] could translate as “There he goes again!” (you can replace “he” with any other pronouns but “I” and “we”). This expression is generally exclaimed when somebody just repeated the same action that he had done before and it is not a good thing or he had better not do it for some reason. For example, “เอาอีกแล้วนะ เผลอเป็นไม่ได้” [ao ìik léaw ná. plěr pen mâi dâai] “There you go again! I can’t leave you out of my sight for one minute, can I?”. “เอาอีกแล้ว ถามมากจัง บอกว่าเลิกถามได้แล้ว” [ao ìik léaw. tăam mâak jang. bàwk wâa lêrk tăam dâai léaw] “There you go again. How come you have to keep asking me. I told you to stop”. “เอาอีกแล้ว ทำไมต้องหาเรื่องอยู่ตลอดเวลา ฉันหมดปัญญากับมันแล้วจริงๆ” [ao ìik léaw. tammai tông hăa reûang yùu talòrd welaa. chán mòd panyaa gàp man léaw jingjing] “There he goes again! Why must he always ask for trouble? I’m really at my wit’s end with him.”


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *