พรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงของไทยแล้วนะคะ
[prûng níi pen wan loy grathong kǎwng Thai léaw náká]
Tomorrow is Loy Grathong Day!

ใครที่อยู่เมืองไทยช่วงนี้
[khrai tîi yùu meuang Thai chûang níi]
If you are in Thailand during this time of the year..

และยังไม่เคยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ของไทย
[láe yang mâi koei dâai sǎmpàt gàp wáttanátam an suǎi ngaam níi kǎwng Thai]
..and have never experienced this beautiful Thai culture before,

พรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับคุณ
[prûng níi jà pen ogàat tîi dii mâak sǎmràp khun]
..tomorrow, it will be a wonderful opportunity for you.

ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ
Make sure you don’t miss it! Happy Loy Grathong Day (^3^)/* 

~*~ . ~*~ . ~*~ . ~*~ . ~*~ . ~*~ . ~*~

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง
Vocab you might want to know to enjoy the festival

กระทง [gra thong] A small boat made of banana leaves
ลอย [loy] To float
งาน [ngaan] Festival, fair
ใบตอง [bai tong] Banana leaf
แม่น้ำ [mâe náam] River
ธูป [thûup] Incense
เทียน [tian] Candle
พลุ [plú] Fireworks
ประทัด [prathád] Firecracker
เหรียญ [riǎn] Coin
การประกวด [gaan pragùad] Contest
นางนพมาศ [nang nóppamâat] The beauty queen of the Loy Grathong Festival


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *