จงเดาว่าใครที่ทำให้ทุกคนไม่ได้นอนเมื่อคืน
[jong dao wâa khrai tîi tam hâi túk kon mâi dâai nawn mêua keun]
Guess who it is that kept everyone up last night.

[ Vocabulary – – – – – *]
จง [jong] + verb : formal imperative form (used in written language)
เดา(ว่า) [dao (wâa)] : to guess
ทุกคน  [túk kon] : everyone
เมื่อคืน  [mêua keun] : last night

[ Grammar – – – – – *]

1.) ทำให้ [tam hâi] + someone + adj.
: to cause / to make someone adj.

Examples

คุณทำให้ผมมีความสุข
[khun tam hâi phǒm mii kwaam sùk]
You make me happy.

อะไรทำให้เธอเปลี่ยนใจ
[arai tam hâi ter plìan jai]
What made you change your mind?

2.) ไม่ได้ [mâi dâi] (+ verb) : not (negative form used with past tense)

Examples

เมื่อวาน เราไม่ได้กินข้าวนอกบ้าน
[mêua waan rao mâi dâi gin kâao nâwk bâan]
Yesterday, we didn’t eat out.

วันก่อน ผมไม่ได้ไปรับลูกที่โรงเรียน
[wan gàwn phǒm mâi dâi pai ráp lûuk tîi rong rian]
I didn’t pick up my kid from school the other day.

เขาไม่ได้มาสอบอาทิตย์ก่อน
[káo mâi dâi maa sàwp aathít gàwn]
Last week, he didn’t show up for the exams.

Note that “ไม่ได้ [mâi dâi] (+ verb)” can also be used with the present tense to deny a statement or correct someone’s misunderstanding.

Examples

ผมไม่ได้เป็นพ่อเขา
[phǒm mâi dâi pen pâw káo]
I’m not his father.

ฉันไม่ได้มาเพื่อกินฟรี
[chán mâi dâi maa pêua gin free]
I’m not here for the free food.

เขาไม่ได้ชอบกินกาแฟ
[káo mâi dâi châwp gin gaafae]
He’s not fond of coffee.

Also note that “ไม่ได้ [mâi dâai]” only means “cannot” when it follows a verb, not precedes it.

Examples

ฉันไปด้วยไม่ได้
[chán pai dûai mâi dâai]
I can’t go with you.

เธอทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้
[ter tam gàp chán bàep níi mâi dâai]
You can’t do this to me.

เรากินเจ กินเนื้อสัตว์ไม่ได้
[rao gin jay, gin nêua sàt mâi dâai]
I’m vegan. I can’t eat meat.

If you notice, although “ไม่ได้” is generally pronounced as [mâi dâai], with the long vowel on the second syllable, when Thai people speak, we tend to pronounce the word as [mâi dâi], with the short vowel when it precedes the verb. But we always pronounce it as [mâi dâai] (long vowel) when it follows the verb or occurs at the end of a sentence.

 

Confused with the pronouns used in the examples?
Watch our Youtube video on personal pronouns for better understanding.

Subscribe to PickupThai channel: https://www.youtube.com/user/pickupthai

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *