เมื่อต้องเลิกกับแฟน
[mêua tâwng lêrk gàp fan]
When breaking up with a partner

คนทั่วไป
[kon tûa pai] 
A normal person

เกมเมอร์
[gamer]
A gamer

วันแรก
[wan râek]
First day

หนึ่งอาทิตย์ต่อมา
[neùng aathít tàw maa]
One week later

หนึ่งเดือนต่อมา
[neùng deuan tàw maa]
One month later

 

[ – – – Grammar – – – ]

A period of time + ต่อมา [tàw maa] / ถัดมา [tàd maa] = some time later

สองปีต่อมา [sǎwng pii tàw maa] / สองปีถัดมา [sǎwng pii tàd maa] 2 years later
สามวันต่อมา [sǎam wan tàw maa] / สามวันถัดมา [sǎam wan tàd maa] 3 days later
สี่เดือนต่อมา [sìi deuan tàw maa] / สี่เดือนถัดมา [sìi deuan tàd maa] 4 months later

Noun / classifier + ต่อมา [tàw maa] / ถัดมา [tàd maa] = the next…..

ปีต่อมา [pii tàw maa] / ปีถัดมา [pii tàd maa] the next year
อันต่อมา [an tàw maa] / อันถัดมา [an  tàw maa] the next one

คนต่อมา [kon tàw maa] / คนถัดมา [kon tàd maa] the next person 
หลังต่อมา [lǎng tàw maa] / หลังถัดมา [lǎng tàd maa] the next house

 

Examples

ปี 2560 เขาเข้าเรียนที่โรงเรียนสาธิตจุฬา ปีถัดมาเขาได้เป็นประธานนักเรียน
[pii 2560, káo kâo rian tîi rong rian Sathit Chula, pii tàd maa káo dâi pen prataan nák rian]
He was enrolled at Sathit Chula school in the year 2017. The following year, he became a class president. 

แฟนคนแรกเขาเป็นนักธุรกิจ คนที่สองเป็นนักเล่นหัุ้น คนถัดมาเป็นนักบิน
[fan kon raek káo pen nák túrágìt, kon tîi sǎwng pen nák lên hûn, kon tàd maa pen nák bin]
Her first boyfriend was a businessman. The second one was a stock trader. The next one was a pilot. 

อันนี้เป็นรสมัทฉะ อันนี้เป็นรสช๊อคโกแลต ส่วนอันต่อมาเป็นรสวนิลา
[an níi pen rót matcha, an níi pen rót chocolate, sùan an tàw maa pen rót vanilla]
This one is Matcha. The second one is chocolate. And then, we have vanilla.

บ้านหลังแรกที่เราอยู่มีชั้นเดียว หลังต่อมาใหญ่ขึ้น มีสามชั้น
[bâan lǎng ràek tîi rao yùu mii chán diao, lǎng tàw maa yài kêun, mii sǎam chán]
The first house I ever lived in was a bungalow. The next one was bigger and had three floors. 

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *