เงินกินข้าว [ngern gin kâao] Money for buying food.
เงินกินเหล้า [ngern gin lâo] Money for buying booze.

[ – – – – – V o c a b u la r y – – – – – ]
เงิน [ngern] money
กิน [gin] to eat
ข้าว [kâao] rice
เหล้า [lâo] alcohol

Did you know…?

Continue reading กินข้าว [gin kâao] VS. กินเหล้า [gin lâo]

เวลาอยู่กับแม่ กับ เวลาอยู่กับพ่อ
[welaa yùu gàp mâe gàp welaa yùu gàp pâw]
When I’m with my mom    VS.   When I’m with my dad

ขี่จักรยานกับแม่                                                                       ขี่จักรยานกับพ่อ
[kìi jàkgrayaan gàp mâe]                                              [kìi jàkgrayaan gàp pâw]
Riding a bike with Mom                                                Riding a bike with Dad

แม่ป้อน                                                                                             พ่อป้อน
[mâe bpâwn]                                                                              [pâw bpâwn]
When Mom feeds me                                                               When Dad feeds me

ไปซื้อของกับแม่                                                                        ไปซื้อของกับพ่อ
[bpai séu kǎwng gàp mâe]                                        [bpai séu kǎwng gàp pâw]
Going shopping with Mom                                         Going shopping with Dad

แม่แต่งตัวให้                                                                              พ่อแต่งตัวให้
[mâe dtàeng dtua hâi]                                               [pâw dtàeng dtua hâi]
When Mom dresses me                                              When Dad dresses me

ใช้เวลาอยู่บ้านกับแม่                                                            ใช้เวลาอยู่บ้านกับพ่อ
[chái welaa yùu bâan gàp mâe]                              [chái welaa yùu bâan gàp pâw]
Spending time at home with Mom                           Spending time at home with Dad

ทำอาหารกับแม่                                                                        ทำอาหารกับพ่อ
[tam aahǎan gàp mâe]                                                    [tam aahǎan gàp pâw]
Cooking with Mom                                                            Cooking with Dad

ไปสวนสนุกกับแม่                                                                     ไปสวนสนุกกับพ่อ
[bpai sǔan sanùk gàp mâe]                                         [bpai sǔan sanùk gàp pâw]
Going to a theme park with Mom                            Going to a theme park with Dad

ไปสวนสัตว์กับแม่                                                                    ไปสวนสัตว์กับพ่อ
[bpai sǔan sàt gàp mâe]                                              [bpai sǔan sàt gàp pâw]
Going to the zoo with Mom                                        Going to the zoo with Dad

กินกับแม่                                                                                   กินกับพ่อ
[gin gàp mâe]                                                                      [gin gàp pâw]
Eating with Mom                                                              Eating with Dad

เล่นกับแม่                                                                                      เล่นกับพ่อ
[lên gàp mâe]                                                                         [lên gàp pâw]
Playing with Mom                                                                 Playing with Dad


[ – – – – – V o c a b u a r y – – – – -]

เวลา [welaa] when
อยู่ [yùu] to be, to stay
กับ [gàp] with, and
แม่ [mâe] mother
พ่อ [pâw] father
ขี่ [kìi] to ride
จักรยาน [jàkgrayaan] bike
ป้อน [bpâwn] to feed
ซื้อของ [séu kǎwng] to shop, to buy things
แต่งตัว [dtàeng dtua] to dress
ใช้เวลา [chái welaa] to spend time
บ้าน [bâan] home, house
ทำอาหาร [tam aahǎan] to cook
สวนสนุก [sǔan sanùk] theme park
สวนสัตว์ [sǔan sàt] zoo
กิน [gin] to eat
เล่น [lên] play

Source: Brightside.Me

Continue reading When I’m with my mom VS. When I’m with my dad

โลกของเรามีอายุ  4600 ล้านปี
[lôke kǎwng rao mii aayú sìi pan hòk rói láan bpii]
Our Earth is 4.6 billion years old.

มี 7 ทวีป 5 มหาสมุทร 193 ประเทศ
[mii jèt tawîip, hâa mahǎasamùt, nèung rói gâao sìp sǎam prathèet]
It has 7 continents, 5 oceans, 193 countries,

สิ่งมีชีวิตนับล้านสปีชีส์
[sìng mii chiiwít náp láan species]
millions of species of living things,

มนุษย์ 7 พันล้านคน
[manút jèt pan láan kon]
7 billion people,

และ… กูโสด
[láe… guu sòde]
and… I’m single.…

Continue reading Our Earth Has…

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ทุกคน
[sawàddee pii mài kâ, túk kon]
Happy New Year, everyone!

ขอให้ปี ๒๕๖๓ เป็นปีที่มีแต่ความสุขสำหรับทุกคนนะคะ
[kǎw hâi pii sǎwng hâa hòk sǎam bpen pii tîi mii dtàe kwaam sùk sǎmràp túkkon náká]
May 2020 be a year full of happiness for all of you.

ขอบคุณที่ติดตาม PickupThai ตลอดปี ๒๕๖๒ นะคะ
[khàwp khun tîi dtìt dtaam PickupThai dtalàwt pii sǎwng hâa hòk sǎwng náká]
Thank you for following PickupThai throughout 2019.…

Continue reading Happy New Year 2020

In Thai, we use the expression “ขอให้ [kǎw hâi]” to wish someone something. Both first (I: “ผม [pǒm]” or “ฉัน [chán]” and second pronouns (you: “คุณ [khun]”) are usually omitted in the sentence. Below are the most common 7 wishes that can be said to anyone on any occasion. Enjoy.

1.…

Continue reading “I Wish You…”


8 ความเชื่อที่ควรถูกเปลี่ยน
[pàed kwaam chêua tîi kuan tùuk plìan]
8 Beliefs that Should Be Changed.

1. แต่งงานก่อนอายุ 30 -> แต่งงานเมื่อพร้อม
[dtàeng ngaan gàwn aayú sǎam sìp -> dtàeng ngaan mêua práwm]
Get married before 30 -> Get married when you’re ready.

2. เกษียณด้วยเงินล้าน -> เกษียณด้วยความทรงจำดีๆมากมาย
[ga sǐan dûai ngern láan -> ga sǐan dûai kwaam song jam dii dii mâak maai]
Retire with a million dollars -> Retire with lots of good memories.

Continue reading 8 Beliefs that Should Be Changed

PickupThai is proud to present our latest e-book, “365 Must-Know Thai Phrases for Everyday Conversation” [Exactly as Said by Native Speakers].

☑  Includes 365 commonly used phrases worth knowing.
☑  Teaches natural-sounding sentences as expressed by native Thai speakers.
☑  Sentences drawn from various everyday life scenarios one is likely to encounter.…

Continue reading [NEW] 365 Must-Know Thai Phrases for Everyday Conversation

วัยรุ่นสมัยนี้
[wai rûn samǎi níi]
Teenagers today…

ติดบุหรี่
[tìd burìi]
Addicted to cigarettes

ติดเหล้า
[tìd lâo]
Addicted to alcohol

ติดยา
[tìd yaa]
Addicted to drugs

ท้องก่อนวัยอันควร
[táwng gàwn wai an kuan]
Get pregnant too young
[literal translation: get pregnant before reaching an appropriate age]

และนี่คือผม
[láe nîi keu phǒm]
And this is me.…

Continue reading Teenagers Today

p1a3nri5lgjkjtem10fv1v3a1mts51
ปีนี้คุณจะไปลอยกระทงกับใคร
[pii níi khun ja pai loy grathong gàp khrai]
Who are you going to celebrate Loy Kratong with this year?

1) พ่อแม่ [pâw mâe] Parents
2) พี่น้อง [pîi náwng] Siblings
3) ญาติ [yàat] Relative
4) เพื่อน [pêuan] Friend
5) แฟน [fan] Girlfriend / boyfriend
6) แฟนเก่า [fan gào] Ex-girlfriend / ex-boyfriend
7) คนที่แอบชอบ [kon tîi àeb chôrp] Someone I have a crush on
8) สามี [sǎmii] Husband
9) ภรรยา [panrayaa] Wife
10) คนเดียว [kon diaw] Alone…

Continue reading Who are you celebrating Loy Grathong with?

พรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงของไทยแล้วนะคะ
[prûng níi pen wan loy grathong kǎwng Thai léaw náká]
Tomorrow is Loy Grathong Day!

ใครที่อยู่เมืองไทยช่วงนี้
[khrai tîi yùu meuang Thai chûang níi]
If you are in Thailand during this time of the year..

และยังไม่เคยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ของไทย
[láe yang mâi koei dâai sǎmpàt gàp wáttanátam an suǎi ngaam níi kǎwng Thai]
..and…

Continue reading Loy Grathong Festival


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.


Vocabulary

(ข้าง)บน [(káang) bon] on, above, upstairs
(ข้าง)ล่าง [(káang) lâang] under, below, downstairs
(ข้าง)ซ้าย(ของ) [(káang) sáai (kǎwng)] on the left (of)
(ข้าง)ขวา(ของ) [(káang) kwǎa (kǎwng)] on the right (of)
(ข้าง)หน้า [(káang) nâa] in the front (of)
(ข้าง)หลัง [(káang) lǎng] in the back (of) / behind
(ข้าง)ใน [(káang) nai] in, inside
(ข้าง)นอก [(káang) nâwk] out, outside

* Remarks *

1.

Continue reading Wallpaper 11: Positions

[ V o c a b u l a r y – – – – – * ]

 

เจ [jay] vegan
มังสวิรัติ [mangsawírát] vegetarian

What vegans and vegetarians don’t eat.

เนื้อสัตว์ [néua sàt] meat
ไก่ [gài] chicken
หมู [mǔu] pork
เนื้อ(วัว) [néua (wua)] beef
เป็ด [pèd] duck

อาหารทะเล [aahǎan talay] seafood
ปลา [plaa] fish
กุ้ง [gûng] shrimp / prawn / lobster
ปู [puu] crab
หอย [hǒi] clam / mussel
น้ำปลา [nám plaa] fish sauce
น้ำพริก [nám prík] chili paste
กะปิ [ga pì] shrimp paste

Other foods vegans don’t eat.

Continue reading Useful Vocabulary and Phrases for Vegetarians & Vegans