Script:

ลูกค้า : พี่ค่ะ ขอดูตัวนั้นหน่อยได้ไหมคะ
Lûuk káa: Pîi ká, kăw duu tua nán nòi dâai mâi ká.
Customer: Excuse me. Can I have a look at that one please?

คนขาย : ตัวไหนน้อง ตัวกระต่ายสีฟ้าๆเนี่ยเหรอ
Kon kăai: Tua năi nóng, tua gratàai sĭi fáa fáa nîa răw.
Seller: Which one? This blue rabbit?

ลูกค้า : ไม่ใช่ค่ะ ตัวที่เป็นหมาอ่ะค่ะ
Lûuk káa: Mâi châi kà, tua tîi pen măa à kà.
Customer: No. The dog one.

คนขาย : ตัวหมาใส่เสื้อสีรุ้งนี่ใช่มะ
Kon kăai: Tua măa sài sěua sĭi rúng nîi châi má
Seller: The dog in the rainbow shirt here, right?

ลูกค้า : ไม่ใช่ค่ะพี่ ตัวที่อยู่ถัดจากกระต่ายสีฟ้ามาทางซ้าย ไม่ใช่ทางขวา
Lûuk káa: Mâi châi kà pîi. Tua tîi yùu tàd jàak gratàai sĭi fáa maa taang săai, mâi châi taang kwăa.
Customer: No, ‘mam. The one to the left of the blue rabbit, not to the right.

คนขาย : โธ่ แล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรก
Kon kăai: Tòw, léaw gâw mâi bòrk tâng tàe râek.
Seller: You should have told me in the first place!

ลูกค้า : ขอโทษค่ะ
Lûuk káa: Kăwtôde kà.
Customer: Sorry.

คนขาย : อ่ะนี่ ได้แล้วจ้ะ
Kon kăai: À nîi. Dâai léaw jà.
Seller: Here, there you go.

ลูกค้า : ดูไปดูมายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ ขอดูตัวหมีใส่มงกุฎด้วยได้ไหมคะ
Lûuk káa: Duu pai duu maa, yang mâi kôi tùukjai tâorài. Kăw duu tua mĭi sài mongkùt dûai dâai mái ká. Customer: Now that I’ve looked at it, I don’t quite exactly like it. Can I also have a look at the bear with a crown on his head?

คนขาย : อ่ะ นี่จ้ะ แบบนี้เหลือเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะ อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่น ขายดีมาก
Kon kăai: À nîi jà. Bàp níi leŭa pen tua sùd táai léaw ná. Import maa jàak yîi pùn, kăai dii mâak.
Seller: Here you go. This is the last one of this design. It’s imported from Japan and it’s very popular.

ลูกค้า : เหรอคะ งั้นเอาเป็นตัวนี้เลยก็แล้วกันค่ะ
Lûuk káa: Răw ká. Ngán ao pen tua níi loei gâw léaw gan kâ.
Customer: Really? I’ll go for this one then.

คนขาย : โอเค แปดร้อยบาทจ้ะ
Kon kăai: OK. pàd rói bàat jà.
Seller: Alright. 800 Baht.

ลูกค้า : สามร้อยได้ไหมคะ
Lûuk káa: Săam rói dâai mái ká.
Customer: Can you make it 300 Baht?

คนขาย : สามร้อยไม่ได้จริงๆ สามร้อยได้แต่หัวอย่างเดียว
Kon kăai: Săam rói mâi dâai jingjing. Săam rói dâai tàe hŭa yàng diaw.
Seller: No, I really can’t. For 300 Baht, you get just the head.

ลูกค้า : เหรอคะ งั้นเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆก่อนก็แล้วกัน แล้วถ้าไม่มีร้านไหนถูกใจกว่าจะกลับมาร้านพี่นะคะ
Lûuk káa: Răw ká. ngán diăw kăw dern duu rôrp rôrp kòrn gâw léaw gan. Léaw tâa mâi mii ráan năi tùukjai gwàa jà glàp maa ráan pîi náká.
Customer: Really? So I’ll walk around first and if I can’t find anything I like better, I’ll come back to your booth.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *