สุขสันต์วันแห่งความรัก
[sùk sǎn wan hàeng kwaam rák]
Happy Valentine’s Day
 
ฉัน/ผมรักคุณ
[chán/pǒm rák khun]
I love you.
 
คิดถึงคุณจัง
[kídteǔng khun jang]
I miss you.
 
ฉัน/ผมมีความสุขเวลาอยู่กับคุณ
[chán/pǒm mii kwaam sùk welaa yùu gàp khun]
I’m happy when I’m with you.
 
คุณมีแฟนรึยัง
[khun mii fan réu yang]
Do you have a boyfriend/girlfriend?
 
ขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหม
[kǎw ber khun nòi dâai mái]
Can I have your phone number?
 
คุณชอบฉัน/ผมตรงไหน
[khun châwp chán/pǒm trong nǎi]
What do you like about me?
 
แต่งงานกับผมนะ
[tàeng ngaan gàp pǒm ná]

Will you marry me?

  Learn more phrases on love and relationship from our new e-book “365 Must-Know Phrases for Everyday Conversation.” It’s perfect for people in a relationship with a Thai person and anyone learning Thai! The book covers 20 various topics including “Ordering Food,” “Talking about yourself”, “Sightseeing,” “Expressing feelings” and more! Click here to see details and download free samples.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *