อาการปวดหัวแบบต่างๆ
[aa gaan pùad hǔa bàep dtâang dtâang]
Different Types of Headaches

ไมเกรน
[migraine]
Migraine

ความดันโลหิตสูง
[kwaam dan low hìt sǔng]
High blood pressure

เครียด
[khrîad]
Stress

เวลาขอแฟนไปเที่ยวกับเพื่อน แล้วแฟนบอกว่า “อืม ไปสิ”
[welaa kǎw fan pai tîao gàp peûan, léaw fan bàwk wâa um pai sì]
When you ask your girlfriend if it’s okay for you to go hang out with your friends and she goes “um, sure.”

Vocabulary – – *

อาการ [aa gaan] symptom
ปวดหัว [pùad hǔa] headache
แบบ [bàep] type, kind
ต่างๆ [dtâang dtâang] various, different
ความดัน [kwaam dan] pressure
โลหิต [lo hìt] blood
สูง [sǔng] high
(ความ) เครียด [(khwaam) khrîad] stress
เวลา [welaa] when
ขอ [kǎw] to ask (for permission)
แฟน [fan] girlfriend, boyfriend
ไป [pai] to go
เที่ยว [tîao] to hang out
กับ [gàp] with
เพื่อน [peûan] friend
แล้ว [léaw] and then
บอกว่า [bàwk wâa] to say (that…)
Verb + สิ [verb + sì] An affirmative response to an invitation

Did you know the difference between เวลา [welaa], ตอน [dtawn], พอ [paw] and เมื่อ [mêua]?
Many Thai learners get confused at how to use them and often make mistakes when they do.
Watch this video and learn how to use these 4 words correctly and sound like a native speaker.
And don’t forget to subscribe to our channel to get notifications when our new videos are released.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *