สีขาว sǐi kǎao = white
สีดำ sǐi dam = black
สีเงิน sǐi ngern = gray
สีแดง sǐi daeng = red
สีส้ม sǐi sôm = orange
สีเขียว sǐi kiǎw = green
สีเหลือง sǐi leuǎng = yellow
สีม่วง sǐi muâng = purple
สีชมพู sǐi chompuu = pink
สีน้ำตาล sǐi námtaan = brown
สีน้ำเงิน sǐi nám ngern = blue
สีฟ้า sǐi fáa = sky blue


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *