“ไหนๆก็ [năi năi gâw] A, B” means since it is A, it would be better to do B. You can sometimes translate it as “might as well”. For example, “ไหนๆเขาก็ขอโทษแล้ว ก็ให้อภัยเขาเถอะ” [năi năi káo gâw kăw tôde léaw, gâw hâi apai káo tèr] “Since he has already apologized, you might as well forgive him”. “ไหนๆก็มาแล้ว ยังไงก็ต้องร้อง” [năi năi gâw maa léaw, yang ngai gâw tông róng] “Since you’re already here, you gotta sing!” “ไหนๆก็ซื้อไปแล้ว ก็ลองใช้ดูก่อนเถอะ ถ้าใช้ไม่ดีจริงๆ อาทิตย์หน้าเอามาเปลี่ยนยังทัน” [năi năi gâw séu pai léaw, gâw long chái duu gàwn tèr, tâa chái mâi dii jing jing, aathít nâa ao maa plìan yang tan] “Well, you’ve bought it already, so you might as well try using it first. If it really doesn’t work well, you can always return it next week!” “ไหนๆมันก็พังแล้ว อย่ามัวเสียใจอยู่เลย” [năi năi man gâw pang léaw, yàa mua sĭa jai yùu loei] “It’s already broken! There’s no need crying over spilled milk”.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *