rak

Learn all the useful and practical words and expressions on “Love and Relationships.” Some of the words are hard to find in a dictionary so trust us, you don’t want to skip this lesson even though you think you already know quite many of the words or phrases. Enjoy – ❤

สถานะ [satăaná] status
โสด [sòde] single
มีแฟนแล้ว [mii fan léaw] in a relationship
หมั้นแล้ว [mân léaw] engaged
แต่งงานแล้ว [tàeng ngan léaw] married
ยังไม่แต่งงาน [yang mâi tàeng ngan] not married
แต่งงาน มีลูกแล้ว [tàeng ngan mii lûuk léaw] married with children

ชอบ [chôrb] to like
แอบชอบ [àeb chôrb] to secretly like
สารภาพรัก [sărapâp rák] to confess one’s love
ให้ความหวัง [hâi kwaam wăng] to lead someone on
ขอคบ [kăw kób] to ask someone to be girlfriend/ boyfriend
ขอเป็นแฟน [kăw pen fan] ask someone to be girlfriend/ boyfriend
ความสัมพันธ์ [kwaam sămpan] relationship

คบ [kób] to date
แฟน [fan] girlfriend/ boyfriend
แฟนหนุ่ม [fan nùm] boyfriend
แฟนสาว [fan săao] girlfriend
แฟนคนแรก [fan kon râek] first girlfriend/ boyfriend
คนรัก [kon rák] romantic partner
ออกเดท [àwk dèet] to go on a date

รัก [rák] to love, love
ความรัก [kwaam rák] love
บอกรัก [bàwk rák] to say “I love you”
หลงรัก [lŏng rák] to fall in love
ตกหลุมรัก [tòk lŭum rák] to fall in love

สเปก [sapék] type (of guy/ of girl)
หน้าตาดี [nâataa dii] good-looking
หุ่นดี [hùn dii] good figure
บุคลิกดี [bùkkalík dii] good personality
นิสัยดี [nísăi dii] nice
สวย/ หล่อ [suăi / làw] beautiful/handsome
คนที่ใช่ [kon tîi châi] The one, Mr./ Mrs. Right

ทำอาหารเก่ง [tam aahăan gèng] to be good at cooking
ชอบเอาใจ [chôrb ao jai] to like to please
เข้าใจ [káo jai] understand
เทคแคร์ดี [téek kae dii] to take a good care
เป็นสุภาพบุรุษ [pen sùpâapburùt] to be a gentleman
เข้ากันได้ดี [káo gan dâai dii] to get along well

จีบ [jìib] to court
เล่นตัว [lên tua] to play hard to get
กอด [gàwd] to hug
จูบ [jùub] to kiss
จุ๊บๆ [júb júb] muah!
จูบแรก [jùub râek] first kiss
คิดถึง [kíd teŭng] to miss
อยากเจอ [yàak jer] to want to meet

รักแท้ [rák táe] true love
รักแรก [rák râek] first love
รักต่างวัย [rák tàng wai] age gap love
รักทางไกล [rák taang glai] long distance love
รักต้องห้าม [rák tâwng hâam] forbidden love
รักสามเส้า [rák săam sâo] triangle love
รักข้างเดียว [rák kâng diaw] one-sided love
รักแรกพบ [rák râek póp] love at first sight

ขอเลิก [kăw lêrk] to ask to break up
เลิกคบ [lêrk kób] to break up
ทิ้ง [tíng] to dump
คืนดี [keun dii] to reconcile
กลับมาคบกันใหม่ [glàp maa kób gan mài] to get back together
แฟนเก่า [fan gào] ex-boyfriend/ ex-girlfriend
แฟนใหม่ [fan mài] new boyfriend/ girlfriend

กิ๊ก [gík] a casual partner
ชู้ [chúu] a lover
นอกใจ [nâwk jai] to cheat
อกหัก [òk hàk] heartbroken
เป็นชู้กับ [pen chúu gab] to have an affair with

งอน [ngawn] to sulk
ง้อ [ngáw] to please a sulking partner
หึง [heŭng] to be jealous
ขี้งอน [kíi ngawn] sulky
ขี้หึง [kíi heŭng] jealous
ขี้หวง [kíi hŭng] possessive
ทะเลาะ [ta láw] to querrel, to fight
เข้ากันไม่ได้ [kâo gan mâi dâai] to not get along well

ขอแต่งงาน [kăw tàeng ngan] to propose
หมั้น [mân] to get engaged
คู่หมั้น [kûu mân] fiancé/ fiancée
สินสอด [sĭn sàwd] dowry
แหวนหมั้น [wăen mân] engagement ring
งานหมั้น [ngan mân] engagement ceremony

แต่งงาน [tàeng ngan] to get married
แหวนแต่งงาน [wăen tàeng ngan] wedding ring
งานแต่งงาน [ngan tàeng ngan] wedding ceremony
พิธีสมรส [pítii sŏmrót] wedding ceremony
คู่บ่าวสาว [kûu bào săo] the wedding couple
เจ้าบ่าว [jâo bào] bridegroom
เจ้าสาว [jâo săo] bride

สามี [săa mii] husband
ภรรยา [panrayaa] wife
ครอบครัว [krôb krua] family
การแต่งงาน [gaan tàeng ngan] marriage
การอยู่ก่อนแต่ง [yùu gàwn tàeng] cohabitation
วันครบรอบแต่งงาน [wan krób râwb tàeng ngan] wedding anniversary
จดทะเบียนสมรส [jòt tabian sŏmrót] to register marriage

หย่า [yàa] to get divorced
ขอหย่า [kăw yàa] to ask for divorce
พ่อม่าย [pâw mâai] widower
แม่ม่าย [mâe mâai] widow
เป็นม่าย [pen mâai] widowed

ท้อง [tóng] pregnant
ท้องก่อนแต่ง [tóng gàwn tàeng] pregnant before marriage
เป็นพ่อคน [pen pâw kon] to become a father
เป็นแม่คน [pen mâe kon] to become a mother
มีลูกด้วยกัน [mii lûuk dûai gan] to have kids together
แท้ง [táeng] to suffer a miscarriage
มีลูกไม่ได้ [mii lûuk mâi dâai] infertile


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

1 Comment

  1. Sela

    Good

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *