มีใครดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวไหมคะ
[mii khrai duu giilaa Olympics réuduu nǎao mái ká]
Does anyone watch Winter Olympics?

ต้องรอตั้งสี่ปีแน่ะกว่าจะได้ดูอีก
[tâwng raw tâng sìi pii nàe gwàa jà dâai duu ìik]
We had to wait four years until we could watch it again.

ดิฉันชอบดูการแข่งไอซ์สเก็ตมากๆ เลย
[dichán châwp duu gaan kàeng kǎn ice skate mâak mâak loei]
I love to watch ice-skating competitions.

แต่เล่นไม่ค่อยเป็น ไม่ได้เล่นมานาน
[tàe lên mâi kôi pen, mâi dâai lên maa naan]
But I don’t know how to ice-skate very well. I haven’t done it in so long.

คุณชอบเล่นกีฬาฤดูหนาวไหมคะ
[khun châwp lên gii laa réuduu nǎao mái ká]
Do you like to play winter sports?

ถ้าชอบ ชอบเล่นอะไร
[tâa châwp châwp lên arai]
If yes, what do you like to play?

คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นกีฬาฤดูหนาว
[kon Thai sùan yài mâi kôi lên giilaa réuduu nǎao]
Most Thai people don’t play winter sports.

เพราะว่าฤดูหนาวที่เมืองไทยอากาศไม่ต่างจากฤดูร้อนมาก
[práw wâa réuduu nǎao tîi meuang Thai aagàat mâi tàang jàak réuduu ráwn mâak]
Because in Thailand, the weather during winter is not very different from that during summer.

คนที่อยู่เมืองไทยอาจจะงงว่าประเทศไทยมีฤดูหนาวด้วยเหรอ
[kon tîi yùu meuang Thai àadjà ngong wâa prathêet Thai mii réuduu nǎao dûai rǎw]
Those of you who live in Thailand may be surprised that there’s winter here.

มีค่ะ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นฤดูหนาวของไทย
[mii kâ, tâng tàe deuan préutsajìgaayon těung deuan gumpaapan pen réuduu nǎao kǎwng Thai]
There is! Winter in Thailand begins in November and lasts until February.
Click here to download “12 Months in Thai” desktop wallpaper

เวลาคนไทยเห็นหิมะ เรามักจะตื่นเต้นมาก
[welaa kon Thai hěn hìmá rao mák jà tèun tên mâak]
When Thai people see snow, we tend to get very excited.

เพราะเป็นสิ่งที่เมืองไทยไม่มี
[práw pen sìng tîi meuang Thai mâi mii]
Because it’s something that we don’t have in Thailand.

ถึงคนไทยจะชอบบ่นว่าไม่ชอบอากาศร้อน
[têung kon Thai jà châwp bòn wâa mâi châwp aagàat ráwn]
Even though Thai people often complain that they don’t like hot weather.

แต่พออยู่ที่ที่อากาศหนาว คนไทยก็จะคิดถึงอากาศร้อน
[tàe paw yùu tîi tîi aagàat nǎao kon Thai gâw jà kídtěung aagàat ráwn]
When we are in a cold place, we miss it.

โดยส่วนตัวแล้ว ดิฉันชอบอากาศหนาวมากกว่า
[dooi sùan tua léaw, dichán châwp aagàat nǎao mâak gwàa]
Personally I prefer cold weather.

แต่หนาวมากๆ ก็ทรมานเหมือนกัน
[tàe nǎao mâak mâak gâw tawramaan měaun gan]
But extremely cold weather can be torturing.

อุณหภูมิประมาณ 15 องศา กำลังดี
[unhàphuum pramaan sìp hâa ongsǎa gamlang dii]
The temperature of about 15 degrees (Celcius) or so is perfect.

แล้วคุณล่ะคะ คุณชอบอากาศร้อนหรืออากาศหนาวมากกว่า
[léaw khun lâ ká, khun châwp aagàat ráwn rěu aagàat nǎao]
How about you? Do you prefer hot or cold weather?
Click here to download “Seasons in Thai” desktop wallpaper

Photo: Yuki Tachaya in Montreal, Canada.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *