เมื่อครูถามคำถาม
[mêua khruu tǎam kam tǎam]
When your teacher asks a question

แล้วเพื่อนแกล้งบอกครูว่าคุณตอบได้
[léaw pêuan glâeng bàwk khruu wâa khun dtàwb dâai]
and your friend picks on you by telling the teacher that you know the answer.

[ Grammar corner – – – – – – – – – – – – – – – – – – *]

ถาม [tǎam] To ask a question
ขอ [kǎw] To ask for something / to request

“บอก” [bàwk], meaning “to tell,” is one of the verbs that go with the word “ว่า” [wâa] meaning “that…” as in “(to tell someone) that…” There are many other words like this, such as “จำได้” [jam dâai] “to remember,” “พูด” [phûut] “to say,” “แนะนำ” [náe nam] “to suggest” etc. To learn more, check out our lesson on “Verbs Used With “ว่า [wâa].”


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *