A fun and exciting exercise for intermediate and advanced Thai learners. You probably know that there are a lot of Thai words with similar meanings and usages that learners tend to get mixed up and use one when they’re supposed to use the other. To make matters worse, most of them are everyday life vocabulary words. Therefore, it’s better to get them right. This exercise will help you learn the correct usages of all those words. Are you ready for this challenge?

1. จาก [jàak] / ตั้งแต่ [tâng tàe]

เธอรู้เรื่องนี้_____ไหนอะ
[ter rúu reûang níi _____ năi à ]

_____บ้านคุณไปที่ทำงาน ขับรถไปใช้เวลากี่ชั่วโมง
[ _____ bâan khun pai tîi tam ngaan kàp rót pai chái welaa gîi chûa mong ]

สามีเราจะไปประชุมวิชาการ_____วันนี้ถึงวันศุกร์หน้า
[săamii rao jà pai prachum wíchaagaan _____ wanníi teŭng wan sùk nâa ]

_____มีสมาร์ทโฟนบนโลกใบนี้ ผมก็ไม่ได้คุยกับใครบนโต๊ะกินข้าวอีกเลย
[ _____ mii smartphone bon lôke bai níi, phŏm gâw mâi dâai kui gàp khrai bon tó gin kâao ìik loei ]

2. รู้ [rúu] / รู้จัก [rúujàk]

เธอ_____ไหมว่าเขารักใคร
[ ter _____ mái wâa káo rák khrai ]

แก_____คนที่ร้องเพลงเมื่อกี้ป่ะ ชื่ออะไรนะ
[ gae _____ kon tîi ráwng pleeng mêua gíi pà chêu arai ná ]

ไม่_____ไม่ว่า แต่ขอให้ถาม อย่าเก็บไว้คนเดียว
[ mâi _____ mâi wâa, tàe kăw hâi tăam yàa gèp wái kon diaw ]

นั่นใครอ่ะ ไม่เห็น_____เลย เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่เหรอ
[ nân khrai à, mâi hěn _____ loei pêung káo maa tam ngaan mài răw ]

3. เร็ว [reo] / เร็วๆ [reo reo]

เฮ้ย ทำไมกิน_____ขนาดนี้ กินหรือยัดเนี่ย
[ hóei, tammai gin _____ kanàat níi, gin rěu yát nîa ]

เดิน_____สิ จะตกรถอยู่แล้ว
[ dern _____ sì, jà tòk rót yùu léaw ]

ลุงฉันเป็นคนพูด_____มาก ฉันคุยกับเขาทีไรต้องขอให้พูดให้ฟังใหม่อีกรอบทุกครั้ง
[ lung chán pen kon pûut _____ mâak, chán kui gàp káo tii rai tâwng kăw hâi phûut hâi fang mài ìik râwp túk khráng ]

พี่ครับ ช่วยขับ_____หน่อยได้ไหมครับ ผมจะไปประชุมไม่ทันแล้ว
[ pîi khŕap, chûai kàp _____ nòi dâai mái khràp phŏm jà pai prachum mâi tan léaw ]

4. ละ [lá] / ต่อ [tàw]

ยานี้ต้องกินกี่ครั้ง_____วันครับหมอ
[ yaa níi tâwng gin gîi khráng _____ wan khráp măw ]

นี่เธอออกกำลังกายปี_____กี่วันเหรอ ออกเพิ่มดีไหม
[ nîi ter àwk gamlang gaai pii _____ gîi wan răw àwk pêrm dii mái ]

เสื้อตัวนี้สวยจัง ตัว_____เท่าไหร่คะ
[ sêua tua níi sŭai jang tua _____ tâorài ká ]

เราให้เข้าพักได้แค่สองคน_____ห้องค่ะ
[ rao hâi kâo pák dâai kâe săwng kon _____ hâwng kâ ]

5. กว่า [gwàa] / ขึ้น [kêun]

บิลเกตส์รวย_____ผมเยอะเลย
[ Bill Gates ruai _____ phŏm yér loei ]

อันไหนแพง_____กันคะ
[ an năi paeng _____ gan ká ]

โห แก ไปทำอะไรมา สวย_____เยอะเลย
[ hŏ, gae, pai tam arai maa sŭai _____ yér loei ]

รู้สึกเดี๋ยวนี้เด็กๆหันมาดูหนังสารคดีกันมาก_____นะ
[ rúusèuk diăw níi dèk dèk hăn maa duu sărákadii gan mâak _____ ná ]

6. ตอน [tawn] / เวลา [welaa]

อย่าพูดคำหยาบ_____อยู่ในวัด ต้องเคารพสถานที่
[ yàa phûut kam yàap _____ yùu nai wát, tâwng kaoróp satăan tîi ]

ผมไปถ่ายรูปกับสิงโตพ่นน้ำมา_____ไปเที่ยวสิงคโปร์ปีก่อน
[ phŏm pai tàai rûup gàp sĭng to pôn náam maa _____ pai tîaw Singapore pii gàwn]

_____เขาโทรมา แม่กำลังทะเลาะกับพ่ออยู่ ผมเลยบอกว่าให้โทรมาใหม่พรุ่งนี้
[ _____ káo to maa, mâe gamlang taláw gàp pâw yùu, phŏm loei bàwk wâa hâi to maa mài prûng níi ]

รถติดทุกครั้ง_____ฝนตก
[ rót tìd túk khráng _____ fŏn tòk ]

7. เป็น [pen] / อยู่ [yùu] / คือ [keu]

อะไร_____บนหัวเธออ่ะ
[ arai _____ bon hŭa ter à ]

คำสแลง_____คำที่หาในพจนานุกรมไม่เจอ
[ kam salaeng _____ kam tîi hăa nai pótjanaanúgrom mâi jer ]

เมื่อวานเขา_____อะไรไม่รู้ ไม่ยอมคุยกับฉันเลย
[ mêua waan káo _____ arai mâi rúu, mâi yawm kui gàp chán loei ]

_____ที่ไหนก็เหมือนกัน ขอให้มีเธออยู่ด้วยก็พอ
[ _____ tîi năi gâw měuan gan, kăw hâi mii ter yùu dûai gâw paw ]

หมอคนนั้นพ่อเธอเหรอ พ่อเธอไม่ได้_____ตำรวจหรอกเหรอ
[ măw kon nán pâw ter răw, pâw ter mâi dâai _____ tamrùat ràwk răw ]

วิธีที่ทำให้ลืมแฟนเก่าได้เร็วที่สุด_____ต้องมีแฟนใหม่ให้เร็วที่สุด
[ wítii tîi tam hâi leum faen gào dâai reo tîi sùd _____ tâwng mii faen mài hâi reo tîi sùd ]

8. เพื่อ [pêua] / สำหรับ [sămràp] / ให้ [hâi]

เมื่อวานเดินหาซื้อของฝาก_____เพื่อนที่ทำงานทั้งวันเลย
[ mêua waan dern hăa séu kăwng fàak _____ pêuan tîi tam ngaan táng wan loei ]

_____ฉัน ฉันว่าโปรเจคนี้ยังไม่ดีพอ
[ _____ chán, chán wâa project níi yang mâi dii paw ]

ที่ฉันทำทุกอย่างก็_____อนาคตของเรา
[ tîi chán tam túk yàang gâw _____ anaakót kăwng rao ]

ที่ผมทำงานหนักทุกวันนี้ ก็_____ครอบครัวล้วนๆ
[ tîi phŏm tamngaan nàk túk wan níi, gâw _____ krâwp khrua lúan lúan ]

ปีนี้ ฉันว่าจะทำการ์ดวันเกิด_____น้องชาย
[ pii níi chán wâa jà tam kárt wan gèrd _____ náwng chaai ]

ถึงนี่จะเป็นหนังสือที่ดีมาก แต่_____เธอคงไม่มีประโยชน์ เพราะเธอคงรู้หมดแล้ว
[ těung nîi jà pen năng sěu tîi dii mâak tàe _____ ter kong mâi mii pràyòte prór ter kong rúu mòt léaw ]

9. เอา [ao] / อยากได้ [yàak dâai] / ต้องการ [tâwng gaan]

พ่อกับแม่ไม่_____อะไรมาก ขอแค่ลูกเป็นเด็กดีก็พอแล้ว
[ pâw gàp mâe mâi _____ arai mâak, kăw kâe lûuk pen dèk dii gâw paw léaw ]

ใกล้ถึงคริสต์มาสแล้ว ของขวัญปีนี้_____อะไรลูก
[ glâi těung Christmas léaw, kăwng kwăn pii níi _____ arai lûuk ]

ของภรรยาผมขอเป็นสีเหลืองนะ ส่วนผม_____สีอะไรก็ได้
[ kăwng panrayaa phŏm kăw pen sĭi leuăng ná, sùan phŏm _____ sìi arai gâw dâai ]

แฟนผมบอกผมว่าเขา_____ตุ๊กตาหมีตัวสูงกว่าผม
[ faen phŏm bàwk phŏm wâa káo _____ túkgataa mĭi tua sŭng gwàa phŏm ]

ทำไมคุณถึงทำกับผมแบบนี้ คุณ_____อะไรกันแน่
[ tammai khun těung tam gàp phŏm bàep níi, khun _____ arai gan nâe ]

แม่ค้า_____ลำไยหนึ่งโลครับ
[ mâe káa _____ lamyai nèung lo khráp ]

10. เป็น [pen] / ได้ [dâai] / สามารถ [săamâat]

ช่วยด้วย ผมจะจมแล้ว ผมว่ายน้ำไม่_____
[ chûai dûai, phŏm jà jom léaw, phŏm wâai náam mâi _____ ]

จะให้ฉันทำอะไรก็ได้ แต่ให้โกหกพ่อแม่ ฉันทำไม่_____จริงๆ
[ ja hâi chán tam arai gâw dâai tàe hâi gohòk pâw mâe chán tam mâi _____ jing jing ]

ในโลกนี้ไม่มีใคร_____อยู่ได้โดยไม่มีเพื่อน
[ nai lôke níi mâi mii khrai _____ yùu dâai dooi mâi mii pêuan ]

เธอวาดรูปไดโนเสาร์_____ไหม ฉันสอนให้เอาไหม
[ ter wâat rûup dainosăo _____ mái chán săwn hâi ao mái ]

นี่น้ำเธอเหรอ ฉันกิน_____ไหม
[ nîi náam ter răw chán gin _____ mái ]

โรงภาพยนตร์นี้_____รองรับผู้เข้าชมสูงสุด 500 คน
[ rong pâappayon níi _____ rawng ráp pûu káo chom sŭng sùd hâa rói kon ]

11. แรก [râek] / หนึ่ง [nèung]

แม่ครับผมสอบได้ที่_____ของห้อง เพื่อนๆชมใหญ่เลย
[ mâe khráp phŏm sàwp dâai tîi _____ kăwng hâwng pêuan pêuan chom yài loei ]

แฟนคน_____ของผมชื่อนางฟ้า เธอสวยเหมือนนางฟ้าจริงๆ
[ faen kon _____ kăwng phŏm chêu naang fáa ter sŭai měuan naang fáa jing jing ]

นี่เป็นครั้ง_____ที่ฉันได้กินอาหารที่อร่อยขนาดนี้
[ nîi pen khráng _____ tîi chán dâai gin aahăan tîi aròi kanàat níi ]

มีคนสอบตกเกินครึ่งในการสอบครั้งที่_____
[ mii kon sàwp tòk gern krêung nai gaan sàwp khráng tîi _____ ]

12. สาย [săai] / ช้า [cháa] / ดึก [dèuk]

ผมทำงานต่อไม่ไหวแล้ว _____มากแล้ว ไปนอนก่อนนะ
[ phŏm tam ngaan tàw mâi wăi léaw, _____ mâak léaw, pai nawn gàwn ná ]

ถ้ามาทำงาน_____อีกครั้งนึง คุณจะถูกไล่ออกจากบริษัท
[ tâa maa tam ngaan _____ ìik khráng neung, khun jà tùuk lâi àwk jàak borisàt ]

หมู่นี้เขากลับบ้าน_____ทุกวันเลย
[ mùu níi káo glàp bâan _____ túk wan loei ]

เดี๋ยวๆๆ พูด_____ลงหน่อย จดไม่ทันแล้ว
[ dĭaw dĭaw dĭaw, phûut _____ long nòi, jòt mâi tan léaw ]

จนถึงตอนนี้ มัน_____เกินกว่าจะไปแก้ไขอะไรได้แล้ว
[ jon těung tawn níi, man _____ gern gwàa jà pai gâe kăi arai dâai léaw ]

เสียใจด้วยนะ คุณบอกรักเขา_____กว่าผมไปสามวัน เขาตกลงเป็นแฟนกับผมแล้ว
[ sĭajai dûai ná khun bàwk rák káo _____ gwàa phŏm săam wan, káo tòklong pen faen gàp phŏm léaw ]

13. มาก [mâak] / เยอะ [yér] / หลาย [lăai]

ผมคิดถึงคุณ_____ เมื่อไหร่คุณจะกลับบ้าน
[ phŏm kídtěung khun _____, mêua rài khun jà glàp bâan ]

สวนนี้มีต้นไม้สีแดง_____มาก บรรยากาศดีจังเลย
[ sŭan níi mii tônmáai sĭi daeng _____ mâak banyaagàat dii jang loei ]

ผมมีเพื่อน_____คน คุณกำลังพูดถึงคนไหนอยู่
[ pŏm mii peûan _____ kon, khun gamlang phûut těung kon năi yùu ]

เค้กน่ากินทั้งนั้นเลย เลือกไม่ถูก มีตั้ง_____อัน
[ kéek nâagin tángnán loei, lêuak mâi tùuk, mii táng _____ an ]

ผมหิว_____ เราไปหาอะไรกินกันเถอะ
[ phŏm hĭw _____, rao pai hăa arai gin gan tèr ]

ทำไมเธอมีคำถาม_____จัง สรุปว่าฟังแล้วเข้าใจบ้างไหม
[ tammai ter mii kam tăam _____ jang, sarùp wâa fang léaw kâojai bâang mái ]

Key:

1. จาก จาก ตั้งแต่ ตั้งแต่ [jàak jàak tângtàe tângtàe]

2. รู้ รู้จัก รู้ รู้จัก [rúu rúu rúujàk rúujàk]

3. เร็ว เร็วๆ เร็ว เร็วๆ [reo reoreo reo reoreo]

4. ต่อ ละ ละ ต่อ [tàw lá lá tàw]

5. กว่า กว่า ขึ้น ขึ้น [gwàa gẁaa kêun kêun]

6. เวลา ตอน ตอน เวลา [welaa tawn tawn welaa]

7. อยู่ คือ เป็น อยู่ เป็น คือ [yùu keu pen yùu pen keu]

8. ให้ สำหรับ เพื่อ เพื่อ ให้ สำหรับ [hâi sămràp pêua pêua hâi sămràp]

9. ต้องการ อยากได้ เอา อยากได้ ต้องการ เอา

[tâwnggaan yàakdâai ao yàakdâai tâwnggaan ao]

10. เป็น ได้ สามารถ เป็น ได้ สามารถ [pen dâai sămâat pen dâai sămâat]

11. หนึ่ง แรก แรก หนึ่ง [nèung râek râek nèung]

12. ดึก สาย ดึก ช้า สาย ช้า [dèuk săai dèuk cháa săai cháa]

13. มาก เยอะ หลาย หลาย มาก เยอะ [mâak yér lăai lăai mâak yér]


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

3 Comments

 1. tp

  Hello! many thanks for all the interesting lessons! really helpful for learners like me with a good mix of knowledge and introduction to Thai culture and daily lives. I am wondering if you could have a article/ lesson on those words thats in the quiz? Would be really great to learn the difference! Many thanks! Especially those below which i have no idea about.
  เป็น [pen] / อยู่ [yùu] / คือ [keu]
  เพื่อ [pêua] / สำหรับ [sămràp] / ให้ [hâi]
  เอา [ao] / อยากได้ [yàak dâai] / ต้องการ [tâwng gaan]
  เป็น [pen] / ได้ [dâai] / สามารถ [săamâat]
  สาย [săai] / ช้า [cháa] / ดึก [dèuk]

  Reply

  • Thanks for your comment. Please take a look at this video where khru Miki Chidchaya explains the difference between เป็น [pen] / อยู่ [yùu] / คือ [keu]. https://www.youtube.com/watch?v=Xgsfn5B9tpE There are also some other interesting videos from our channel https://www.youtube.com/user/pickupthai that hopefully you will find helpful. We’re also making a new Youtube video on เพื่อ [pêua] / สำหรับ [sămràp] / ให้ [hâi]. Don’t forget to subscribe to our channel.

   Reply
   • tp

    hello! many thanks! have been following all your lessons and looking forward to the next one!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *