รถ [rót] = car
รถตู้ [rót-tûu] = van
รถไฟ [rótfai] = train
รถเมล์ [rótmay] = bus
รถบรรทุก [rótbantúk] = truck
รถแท็กซี่ [rót táeksî] = taxi
รถตุ๊กตุ๊ก [rót túktúk] = tuktuk
เรือ [reua] = boat/ ship
จักรยาน [jàkgrayaan] = bike
รถยนต์ [rótyon] = automobile
มอเตอร์ไซค์ [mawtersai] = motorbike
เครื่องบิน [krêuangbin] = airplane
รถไฟฟ้า [rótfaifáa] = electric train
รถไฟฟ้าใต้ดิน [rótfaifáa tâidin] = subway

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *