ข้าวโพด [kâao-pôte] = Corn
กระเทียม [gra-tiam] = Garlic
แครอท [kae-ràwt] = Carrot
แตงกวา [taeng-gwaa] = Cucumber
หัวหอม [hŭa-hăwm] = Onion
มะเขือเทศ [má-kěu-thêet] = Tomato
ผักกาดหอม [pák-gàat-hăwm] = Lettuce
หน่อไม้ฝรั่ง[nàw-máai-fáràng] = Asparagus
บรอกโคลี [bráwk-ko-lîi] = Broccoli
มะเขือยาว [má-kěu-yaao] = Eggplant
กระหล่ำปลี [gra-làm-plii] = Cabbage
ดอกกระหล่ำ [dàwk-gra-làm] = Cauliflower
ผักบุ้ง [pàk-bôong] = Morning glory
ถั่วฝักยาว [tûa-fàk-yaao] = String bean
ใบกะเพรา [bai-ga-prao] = Basil Leaf


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *