One very effective method of learning Thai is to practice speaking Thai with native Thai speakers so chatting or video chatting with your Thai friends is going to be a great help! Below are some common phrases and expressions that we all use when Skyping with friends. Learn how to express them in Thai.

Do not forget to add an appropriate polite particle at the end of every sentence if you want to sound polite. And for women, change the pronoun “ผม” [phǒm] to “ฉัน” [chán].

1. Are you there?
อยู่ไหม [yùu mái]

2. When will you be online until?
จะออนถึงเมื่อไหร่ [jà awn teǔng mêua rài]

3. Call me when you’re back (to the screen).
มาแล้ว โทรมาเลย [maa léaw too maa loei]

4. When will you come online? I’m waiting for you.
เมื่อไหร่จะมาออน รออยู่ [mêua rài jà maa awn, raw yùu]

5. Sorry, I wasn’t at the screen.
โทษที เมื่อกี้ไม่ได้อยู่หน้าจอ [tôde tii mêua gíi mâi dâai yùu nâa jaw]

6. Is your video on? I can’t see you.
เปิดวีดีโออยู่รึเปล่า ผมมองไม่เห็นคุณเลย [pèrd Video yùu réu plào, phŏm mong mài hěn khun loei]

7. Is your microphone connected? I can’t hear you.
ต่อไมค์แล้วหรือยัง ผมไม่ได้ยินคุณเลย [tàw mai léaw rěu yang, phǒm mâi dâai yin khun loei]

8. Are your speakers off?
ปิดลำโพงอยู่หรือเปล่า [pìt lampong yùu rěu bplào]

9. You are very quiet. Can you talk closer to the microphone?
เสียงเบามาก พูดใกล้ๆไมค์กว่านี้หน่อย [sǐang bao mâak, pûut glâi glâi mai gwàa níi nòi]

10. Try turning the volume up.
ลองปรับเสียงให้ดังขึ้นสิ [long pràp sǐang hâi dang keûn sì]

11. I can’t hear anyway. Can you type?
ไม่ได้ยินอยู่ดี พิมพ์มาได้ไหม [mâi dâai yin yùu dii pim maa dâai mǎi]

12. Let’s just chat instead.
เปลี่ยนเป็นแชทแทนแล้วกัน [plìan pen chát taen léaw gan]

13. I’ll go get my eyeglasses. Be right back.
ไปหยิบแว่นก่อนนะ เดี๋ยวมา [pai yìp wâen gàwn ná dǐaw maa]

14. I have to go to the bathroom. I’lll come back to talk to you.
ไปห้องน้ำแป๊ปนึง เดี๋ยวมาคุยต่อ [pai hâwng náam páep neung dǐaw maa kui tàw]

15. Keep on typing, I’ll come back to read your messages.
พิมพ์มาเลย เดี๋ยวกลับมาอ่าน [pim maa loei dǐaw glàp maa àan]

16. It’s not convenient to do video chatting now.
ตอนนี้ยังไม่สะดวกคุยวีดีโอ [tawn níi yang mâi sà dùak kui video]

17. I’m at a hotel now. The connection is not good. Let’s chat.
ตอนนี้อยู่โรงแรม สัญญาณไม่ดี แชทดีกว่า [tawn níi yùu roong raem sǎn yaan mâi dii chát dìi gwâa]

18. What did you just type to me? The message won’t show.
เมื่อกี้คุณพิมพ์อะไรมาหาผม มันไม่ขึ้น [mêua gíi khun pim arai maa hǎa phǒm man mâi kêun]

19. Where is the “Message” button? I can’t find it.
ปุ่มข้อความอยู่ตรงไหน หาไม่เจอ [pùm kâw kwaam yùu trong nǎi hǎa mâi jer]

20. It’s under the video. Can you see it yet?
อยู่ใต้วีดีโอ เห็นแล้วหรือยัง [yùu tâi video hěn léaw rěu yang]

21. How come it shows that you are offline?
ทำไมมันขึ้นว่าคุณออฟไลน์ [tam mai man kêun wâa khun offline]

22. I set my status as invisible. I’m hiding from my colleagues.
ผมตั้ง Invisible ไว้ แอบเพื่อนที่ทำงานอยู่ [phǒm tâng Invisible wái àep peûan tîi tam ngaan yùu]

23. Can you switch to “Online”? I can’t call you.
เปลี่ยนเป็นออนไลน์ได้ไหม โทรไปหาไม่ได้เลย [plìan pen online dâai mǎi too pai hǎa mâi dâai loei]

24. Sorry, my screen froze. I had to restart my computer.
โทษที เมื่อกี้คอมค้าง ต้องรีสตาร์ทเครื่อง [tôde tii mêua gíi kom káang tông restart krêuang]

25. Seems like your connection is bad. Your video doesn’t move.
ท่าทางสัญญาณคุณไม่ดี วิดีโอคุณไม่ขยับเลย [tâa taang sǎn yaan khun mâi dii video khun mâi kàyáp loei]

26. I hear my own voice echoing all the time.
ผมได้ยินเสียงตัวเองตลอดเลย [phǒm dâai yin sǐang tua eeng talàwd loei]

27. Can you turn the volume down?
ช่วยปรับลำโพงให้เสียงเบาลงหน่อยได้ไหม [chûai pràp lam pong hâi sǐang bao long nòi dâai mái]

28. I’ve sent you a request. Have you added me?
ส่งรีเควสไปแล้ว รับแอดหรือยัง [sòng request pai léaw ráp add rěu yang]

29. I haven’t gotten your message. When did you send it?
ไม่ได้รับข้อความเลย ส่งมาเมื่อไหร่ [mâi dâai ráp kâw kwaam loei sòng maa mêua rài]

30. The letters are so small. I can’t read them.
ตัวเล็กมาก อ่านไม่ออก [tua lék mâak àan mâi àwk]

31. Try adjusting the font size.
ลองปรับขนาดตัวอักษรดูสิ [long pràp kànâat tua àksǎwn duu sì]

32. Go to Tools, Options and then chose IM.
ไปที่ Tools แล้วก็ Options แล้วก็เลือก IM [pai tîi Tools léaw gâw Options léaw gâw leûak IM]

33. Try closing the program and opening it again.
ลองปิดโปรแกรมแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ [long pìt program léaw pèrd keûn maa mài]

34. Try logging off and log back in again.
ลองล็อกอ๊อฟแล้วล็อกอินใหม่อีกรอบ [long log off léaw log in mài ìik râwp]

35. When will you come online again?
จะมาออนอีกเมื่อไหร่ [jà maa awn ìik mêua rài

 

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *