A super fun game for you to practice or challenge your Thai skills. If you’re a music lover, this game is going to be a lot of fun! If you’re not a music lover but a Thai lover, this game will still be fun! Either way, you’ll have fun with it! If you’re ready, check out the directions of how to play the game below!

Directions: There are two ways you can enjoy this game! Do you think you know a lot of songs, old and new? If yes, play the first game! If you are not really into music but have quite a good Thai knowledge and would rather practice translating song titles, play the second game!

Game 1: Guess The Original Titles. Following are the titles of famous and popular English-language songs translated into Thai. Grab a notepad and a pen, write down what you think the original title in English of each one of them is! If you read the titles in Thai and still have no clue, we have an easier version with names of artists to help you figure out the original song titles. Go here. After you’ve finished the whole list, scroll down or click here to check the answers! Have fun!

Game 2: Translating Song Titles. Don’t look right below yet, look here instead! Once you click on the link, you will see a list of famous song titles in English. Challenge your Thai skills by translating them into Thai and come all the way back up here to see the answers (they’re right below this message).Song Titles with Artist Names:

1. ฉันจะรักเธอตลอดไป / chán ja rák ter talàwd pai

2. โดยไม่มีเธอ / dooi mâi mii ter

3. ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไป / chán ja mii chiiwít yùu tàw pai

4. สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง / săai lom hàeng gaan plìan plaeng

5. ฉันอยากจับมือเธอ / chán yàak jàp meu ter

6. ม้ามืด / máa mêud

7. เมื่อไหร่ก็ตาม ที่ไหนก็ตาม / mêu rài gâw taam, tîi năi gâw taam

8. ทุกอย่างที่ฉันทำ ฉันทำเพื่อเธอ / túk yàang tîi chán tam, chán tam pêua ter

9. ฉันเชื่อว่าฉันบินได้ / chán chêua wâa chán bin dâai

10. แสงเทียนในสายลม / săeng tian nai săi lom

11. ใครบางคนที่เหมือนเธอ / khrai baang kon tîi meŭan ter

12. ขอโทษ / kăw tôde

13. รู้แล้วว่าเธอต้องเป็นตัวปัญหา / rúu léaw wâa ter tâwng pen tua penhăa

14. ผู้ชายในกระจก / pûu chaai nai gra jòk

15. คืนวันศุกร์ที่แล้ว / keun wan sùk tîi léaw

16. ฉันไม่สามารถเลิกคิดเรื่องเธอได้ / chán mâi sămâat lêrk kíd reûang ter dâai

17. ทุกอย่างที่เขาพูด / túk yàang tîi káo phûut

18. เพราะเธอรักฉัน / prór ter rák chán

19. ผมสาบาน / pŏm săbaan

20. ฉันไม่สามารถยิ้มได้โดยไม่มีเธอ / chán mâi sămâat yím dâai doi mâi mii ter

21. เร็วๆนี้ฉันได้บอกเธอบ้างไหม / rew rew níi chán dâai bàwk ter bâang mái

22. “ขอโทษ”เหมือนจะเป็นคำที่พูดยากที่สุด / kăw tôde meŭan jà pen kam tîi phûut yâak tîi sùd

23. เธอจะรอฉันไหม / ter jà raw chán mai

24. ไม่ว่าจะอย่างไร / mâi wâa jà yàang rai

25. น้ำตาบนสวรรค์ / náamtaa bon sawăn

26. มากกว่าคำพูด / mâak gwàa kam phûut

27. ครั้งแล้วครั้งเล่า / kráng léaw kráng lâo

28. เธอคือแสงอาทิตย์ในชีวิตของฉัน / ter keu săeng aathít nai chiiwít kăwng chán

29. เพลงของเธอ / pleeng kăwng ter

30. โทรศัพท์สาธารณะ / torasàp sătaraná

31. เกิดมาเป็นแบบนี้ / gèrd maa pen bàep níi

32. ตอนที่ผมยังเป็นผู้ชายของคุณ / tawn tîi pŏm yang pen pûu chaai kăwng khun

33. ร้อนแล้วก็หนาว / ráwn léaw gâw năao

34. เธอมีเพื่อน / ter mii peûan

35. เธอสวย / ter suăi

36. ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด / kwaam rák tîi yîng yài tîi sùd

37. ฉันไม่รักคุณแล้ว / chán mâi rák khun léaw

38. ตั้งแต่เธอจากไป / tâng tàe ter jàak pai

39. โลกนี้ช่างสวยงามเหลือเกิน / lôke níi châng sŭai ngaam leŭa gern

40. อุ๊ย ฉันทำแบบนั้นอีกแล้ว / Úi, chán tam bàep nán ìik léaw

41. ใกล้คุณ / glâi khun

42. ไม่มีใคร / mâi mii khrai

43. มีความสุข / mii kwaam sùk

44. เหมือนกับที่ฉันรักเธอ / meŭan gàp tîi chán rák ter

45. เธอคิดว่าเธอเป็นใคร / ter kíd wâa ter pen khrai

46. ผมแค่โทรมาบอกว่าผมรักคุณ / pŏm kâe to maa bàwk wâa pŏm rák khun

47. ผู้หญิงโตแล้วไม่ร้องไห้ / pûu yĭng to léaw mâi ráwng hâai

48. เวลาเธอไม่พูดอะไรเลย / welaa ter mâi phûut arai loei

49. รออยู่ตรงนี้ / raw yùu trong níi

50. พูดชื่อฉันสิ / phûut chêu chán sì

51. ทำอะไรก็ได้อย่างนั้น / tam arai gâw dâai yàng nán

52. ตราบเท่าที่เธอรักฉัน / tràb tâo tîi ter rák chán

53. ความรักไม่ต้องใช้เงิน / kwaam rák mâi tâwng chái ngern

54. ไม่ต้องพูดหรอก / mâi tâwng phûut ràwk

55. เมื่อเธอไม่อยู่ / meûa ter mâi yùu

56. ความรักมีอยู่ทุกที่ / kwaam rák mii yùu túk tîi

57. ถ้าฉันไม่มีเธอ / tâa ter mâi mii chán

58. จูบฉัน / jùub chán

59. เป็นเพราะเธอ / pen prór ter

60. สิ่งที่ทำให้เธอสวย / sìng tîi tam hâi ter sŭai

To see answers, click here.

 

Song Titles with Artist Names:

1. Whitney Houston ฉันจะรักเธอตลอดไป / chán ja rák ter talàwd pai

2. Mariah Carey โดยไม่มีเธอ / dooi mâi mii ter

3. Gloria Gaynor ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไป / chán ja mii chiiwít yùu tàw pai

4. Scorpions สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง / săai lom hàeng gaan plìan plaeng

5. The Beatles ฉันอยากจับมือเธอ / chán yàak jàp meu ter

6. Katy Perry ม้ามืด / máa mêud

7. Shakira เมื่อไหร่ก็ตาม ที่ไหนก็ตาม / mêu rài gâw taam, tîi năi gâw taam

8. Bryan Adams ทุกอย่างที่ฉันทำ ฉันทำเพื่อเธอ / túk yàang tîi chán tam, chán tam pêua ter

9. R. Kelly ฉันเชื่อว่าฉันบินได้ / chán chêua wâa chán bin dâai

10. Elton John แสงเทียนในสายลม / săeng tian nai săi lom

11. Adele ใครบางคนที่เหมือนเธอ / khrai baang kon tîi meŭan ter

12. Timbaland featuring OneRepublic ขอโทษ / kăw tôde

13. Taylor Swift รู้แล้วว่าเธอต้องเป็นตัวปัญหา / rúu léaw wâa ter tâwng pen tua penhăa

14. Michael Jackson ผู้ชายในกระจก / pûu chaai nai gra jòk

15. Katy Perry คืนวันศุกร์ที่แล้ว / keun wan sùk tîi léaw

16. Kylie Minogue ฉันไม่สามารถเลิกคิดเรื่องเธอได้ / chán mâi sămâat lêrk kíd reûang ter dâai

17. t.A.T.u. ทุกอย่างที่เขาพูด / túk yàang tîi káo phûut

18. Celine Dion เพราะเธอรักฉัน / prór ter rák chán

19. All4One ผมสาบาน / pŏm săbaan

20. Barry Manilow ฉันไม่สามารถยิ้มได้โดยไม่มีเธอ / chán mâi sămâat yím dâai doi mâi mii ter

21. Rod Stewart เร็วๆนี้ฉันได้บอกเธอบ้างไหม / rew rew níi chán dâai bàwk ter bâang mái

22. Elton John “ขอโทษ”เหมือนจะเป็นคำที่พูดยากที่สุด / kăw tôde meŭan jà pen kam tîi phûut yâak tîi sùd

23. Kavana เธอจะรอฉันไหม / ter jà raw chán mai

24. Boyzone ไม่ว่าจะอย่างไร / mâi wâa jà yàang rai

25. Eric Clapton น้ำตาบนสวรรค์ / náamtaa bon sawăn

26. Extreme มากกว่าคำพูด / mâak gwàa kam phûut

27. Cyndi Lauper ครั้งแล้วครั้งเล่า / kráng léaw kráng lâo

28. Stevie Wonder เธอคือแสงอาทิตย์ในชีวิตของฉัน / ter keu săeng aathít nai chiiwít kăwng chán

29. Elton John เพลงของเธอ / pleeng kăwng ter

30. Maroon 5 โทรศัพท์สาธารณะ / torasàp sătaraná

31. Lady Gaga เกิดมาเป็นแบบนี้ / gèrd maa pen bàep níi

32. Bruno Mars ตอนที่ผมยังเป็นผู้ชายของคุณ / tawn tîi pŏm yang pen pûu chaai kăwng khun

33. Katy Perry ร้อนแล้วก็หนาว / ráwn léaw gâw năao

34. Carole King เธอมีเพื่อน / ter mii peûan

35. James Blunt เธอสวย / ter suăi

36. Whitney Houston ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด / kwaam rák tîi yîng yài tîi sùd

37. Craig David ฉันไม่รักคุณแล้ว / chán mâi rák khun léaw

38. Kelly Clarkson ตั้งแต่เธอจากไป / tâng tàe ter jàak pai

39. Louis Armstrong โลกนี้ช่างสวยงามเหลือเกิน / lôke níi châng sŭai ngaam leŭa gern

40. Britney Spears อุ๊ย ฉันทำแบบนั้นอีกแล้ว / Úi, chán tam bàep nán ìik léaw

41. The Carpenters ใกล้คุณ / glâi khun

42. Alicia Keys ไม่มีใคร / mâi mii khrai

43. Pharrell Williams มีความสุข / mii kwaam sùk

44. Justin Timberlake เหมือนกับที่ฉันรักเธอ / meŭan gàp tîi chán rák ter

45. Spice Girls เธอคิดว่าเธอเป็นใคร / ter kíd wâa ter pen khrai

46. Stevie Wonder ผมแค่โทรมาบอกว่าผมรักคุณ / pŏm kâe to maa bàwk wâa pŏm rák khun

47. Fergie ผู้หญิงโตแล้วไม่ร้องไห้ / pûu yĭng to léaw mâi ráwng hâai

48. Ronan Keating เวลาเธอไม่พูดอะไรเลย / welaa ter mâi phûut arai loei

49. Richard Marx รออยู่ตรงนี้ / raw yùu trong níi

50. Destiny’s Child พูดชื่อฉันสิ / phûut chêu chán sì

51. New Radicals ทำอะไรก็ได้อย่างนั้น / tam arai gâw dâai yàng nán

52. Justin Bieber ตราบเท่าที่เธอรักฉัน / tràb tâo tîi ter rák chán

53. Jennifer lopez ความรักไม่ต้องใช้เงิน / kwaam rák mâi tâwng chái ngern

54. No Doubt ไม่ต้องพูดหรอก / mâi tâwng phûut ràwk

55. Avril Lavigne เมื่อเธอไม่อยู่ / meûa ter mâi yùu

56. Wet Wet Wet ความรักมีอยู่ทุกที่ / kwaam rák mii yùu túk tîi

57. Alicia Keys ถ้าฉันไม่มีเธอ / tâa ter mâi mii chán

58. Sixpence none the richer จูบฉัน / jùub chán

59. 98 degrees เป็นเพราะเธอ / pen prór ter

60. One Direction สิ่งที่ทำให้เธอสวย / sìng tîi tam hâi ter sŭai

See answers below.
 

Original Song Titles in English:

1. Whitney Houston “I Will Always Love You”

2. Mariah Carey “Without You”

3. Gloria Gaynor “I Will Survive”

4. Scorpions “Wind of Change”

5. The Beatles “I Want to Hold Your Hand”

6. Katy Perry featuring Juicy J “Dark Horse”

7. Shakira “Whenever, Wherever”

8. Bryan Adams “(Everything I Do) I Do It for You”

9. R. Kelly “I Believe I Can Fly”

10. Elton John “Candle in the Wind”

11. Adele “Someone like You”

12. Timbaland featuring OneRepublic “Apologize”

13. Taylor Swift “I Knew You Were Trouble”

14. Michael Jackson Man In the Mirror

15. Katy Perry “Last Friday Night”

16. Kylie Minogue “Can’t Get You Out of My Head”

17. t.A.T.u. “All the Things She Said”

18. Celine Dion “Because You Loved Me”

19. All4One “I swear”

20. Barry Manilow “I can’t smile without You”

21. Rod Stewart “Have i told you lately…”

22. Elton John “Sorry Seems To Be The Hardest Word”

23. Kavana “Will You Wait for Me”

24. Boyzone “No Matter What”

25. Eric Clapton “Tears in Heaven”

26. Extreme “More Than Words”

27. Cyndi Lauper “Time after Time”

28. Stevie Wonder “You Are The Sunshine Of My Life”

29. Elton John “Your Song”

30. Maroon 5 “Payphone”

31. Lady Gaga “Born This Way”

32. Bruno Mars “When I Was Your Man”

33. Katy Perry “Hot n Cold”

34. Carole King “You’ve Got a Friend”

35. James Blunt “You’re Beautiful”

36. Whitney Houston “The Greatest Love of All”

37. Craig David “Don’t Love You No More”

38. Kelly Clarkson “Since U Been Gone”

39. Louis Armstrong “What a Wonderful World”

40. Britney Spears “Oops!… I Did It Again”

41. The Carpenters “Close to You”

42. Alicia Keys “No One”

43. Pharrell Williams “Happy”

44. Justin Timberlake “Like I Love You”

45. Spice Girls “Who Do You Think You Are”

46. Stevie Wonder “I Just Called to Say I Love You”

47. Fergie “Big Girls Don’t Cry”

48. Ronan Keating “When You Say Nothing At All”

49. Richard Marx “Right Here Waiting”

50. Destiny’s Child “Say My Name”

51. New Radicals “You Get What You Give”

52. Justin Bieber “As Long As You Love Me”

53. Jennifer lopez “Love Don’t Cost a Thing”

54. No Doubt “Don’t Speak”

55. Avril Lavigne “When You’re Gone”

56. Wet Wet Wet “Love Is All Around”

57. Alicia Keys “If I Ain’t Got You”

58. Sixpence none the richer “Kiss Me”

59. 98 degrees “Because of You”

60. One Direction “What makes you beautiful”

To see answers, click here.

 

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *