ทายสิคะว่า ราชากับราชินีแห่งผลไม้ไทยคือผลไม้อะไร
[taai sì ká wâa raachaa gàp raachinii hàeng pǒnlamáai Thai keu pǒnlamáai arai]
Guess what fruits are the King and the Queen of Thai fruits?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย
[chaloěi]
The answer is…

ราชาแห่งผลไม้ไทย คือ ทุเรียน
[raachaa hàeng pǒnlamáai Thai keu túrian]
The King of Thai fruits is durian!

IMG_0739

ส่วนราชินีแห่งผลไม้ไทย คือ… มังคุด
[sùan raachinii hàeng pǒnlamáai Thai keu mangkút]
And the Queen of Thai fruits is mangosteen!

IMG_0743

คุณเคยกินไหมคะ
[khun koei gin mái ká]
Have you ever tried them?

ชอบอย่างไหนมากกว่ากัน
[châwp yàang nǎi mâak gwàa gan]
Which one do you prefer?

– – – V o c a b u l a r y – – –

ราชา [raachaa] king
ราชินี [raachinii] queen
แห่ง [hàeng] of
ผลไม้ [pǒnlamáai] fruit
คือ [keu] verb to be
มังคุด [mangkút] mangosteen
ทุเรียน [túrian] durian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *