You probably have learned that we use the expression “เพื่อที่จะได้…” [pêua tîi jà dâi] for “..in order that..” but it’s quite a formal expression which you won’t hear often in spoken language. Also, we usually use it when we want to emphasize the purpose of an action. But normally, “จะได้” [jà dâi] is commonly used when we want to say “…so (that)…” or “..in order that..” Below are some examples of how to use it in a sentence.

Examples:

เอาของเล่นไปคืนน้องซิ น้องจะได้หยุดร้องไห้
[ao kǎwng lên pai keun náwng sí. náwng jà dâi yùt ráwng hâai]
Give your little brother back his toy so he stops crying!

ฉันตั้งใจจะอ่านหนังสือทุกวันจะได้สอบติด
[chán tâng jai jà àan nǎng sěu túk wan jà dâi sàwp tìd]
I plan to study every day so that I can pass the exam.

ส่งดอกไม้ไปให้เขาสิ เขาจะได้รู้ว่าเธอชอบ
[sòng dàwk máai pai hâi káo sì. káo jà dâi rúu wâa ter chawp]
Send her some flowers so she knows you like her.

กินเสร็จแล้วรีบลุก คนอื่นจะได้มานั่ง
[gin sèt léaw rîip lúk. kon èun jà dâi maa nâng]
Get up after you’re finished eating so that other people can come sit.

บังอ่ะ เขยิบมานั่งตรงนี้ เราจะได้ดูด้วย
[bang à. kayèrp maa nâng trong nii. rao jà dâi duu dûai]
Hey, you’re blocking my view. Move here so I can look at it too.

ทำให้เสร็จไปเลย พรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมาทำงาน
[tam hâi sèt pai loei. prûng níi jà dâi mâi tâwng maa tam ngaan]
Let’s finish it up so we don’t have to come to work tomorrow.

ไว้เครื่องลงก่อนค่อยออกจากบ้านจะได้ไม่ต้องไปยืนรอเขาเป็นชั่วโมง
[wái kreûang long gàwn kôi àwk jàak bâan jà dâi mâi tâwng pai yeun raw káo pen chûa mong]
I’ll wait until the flight has already landed to leave home, so I won’t have to stand there waiting for him for hours.

พ่อแม่ทำงานหนักมากเพื่อที่ลูกจะได้มีการศึกษาที่ดี
[pâw mâe tam ngaan nàk mâak pêua tîi lûuk jà dâi mii gaan sèuksǎa tîi dii]
Parents work very hard in order that their children can have good educations.

ฉันเก็บเงินวันละนิดวันละหน่อย เพื่อที่วันนึงเราจะได้มีเงินพอสำหรับซื้อบ้านใหม่
[chán gèp ngern wan la níd wan la nòi pêua tîi wan neung rao jà dâi mii ngern paw sǎmràp séu bâan mài]
I save a little bit of money every day in order that one day, we’ll have enough money to buy a new house.

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *