23316829_1377351785702704_5316309508634995883_n

คบกันใหม่ๆ
[kób gan mài mài]
When we just started dating

ผ่านไปหลายปี
[phàan pai lǎai pii]
Several years later


[Grammar corner]

ใหม่ๆ [mài mài] is an adverb used after a verb to describe an action that has just happened. Take a look at these examples below;

1. พิซซ่าอร่อยแค่ตอนอบเสร็จใหม่ๆ
[pizza aròi kâe dtawn òb sèt mài mài]
Pizzas only taste good when freshly baked.…

Continue reading Now & Then

thailand_texture
 

วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันชาติของไทย
[wan tîi hâa tanwaakom pen wan châat kǎwng Thai]
December 5th is Thailand National Day.

วันชาติของประเทศคุณตรงกับวันที่เท่าไหร่
[wan châat kǎwng prathêet khun trong gàp wan tîi tâo rài]
When is national day celebrated in your country?

Trivia: Did you know the difference between ประเทศไทย [prathêet Thai] and เมืองไทย [meuang Thai]?…

Continue reading Thai National Day


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

๑ 1 มกราคม [mágaraakom] = January
๒ 2 กุมภาพันธ์ [gumpaapan] = February
๓ 3 มีนาคม [miinaakom] = March
๔ 4 เมษายน [maysǎayon] = April
๕ 5 พฤษภาคม [préutsapaakom] = May
๖ 6 มิถุนายน [mítùnaayon] = June
๗ 7 กรกฎาคม [garágadaakom] = July
๘ 8 สิงหาคม [sǐnghǎakom] = August
๙ 9 กันยายน [ganyaayon] = September
๑๐ 10 ตุลาคม [dtùlaakom] = October
๑๑ 11 พฤศจิกายน [préutsajìgaayon] = November
๑๒ 12 ธันวาคม [tanwaakom] = December

Tip: All months that have 31 days end with “คม” [kom], 30 days “ยน” [yon] and 28/29 days “พันธ์” [pan].…

Continue reading Wallpaper 8: Thai Numbers and Months

23316673_1376480019123214_6281944800806739237_n

นอนหลับบนรถเมล์
[nawn làp bon rótmay]
Sleeping on the bus

ที่คิดไว้
[tîi kíd wái]
What I pictured

ความเป็นจริง
[kwaam pen jing]
Reality


[ Grammar corner – – – * ]

The word “ที่” [tîi] when functioning as a relative pronoun is used like the word “that” in English. However, in some cases, the noun that it follows can be omitted.…

Continue reading Sleeping on the Bus

22279629_1927818937232938_695038949069022509_nคนอื่น [kon èun] Other people
กู [guu] Me

Grammar corner – – *

Did you know that the word “อื่น” [èun] meaning “another” or “other” is usually used in this structure -> “noun + classifier + “อื่น” [èun],” but the classifier can be omitted when it’s the same as the noun?…

Continue reading Other People VS Me

Did you know that in Thai we also have a word that has a similar usage to that of the filler word “like” in English? That’s the word “แบบ” [bàep]. The formal meaning of “แบบ” [bàep] is model, style, way, form or pattern. But it’s also used in the same way as the word “like” in English when used as a filler word, that is, it does not carry any meaning but it’s simply used to mark a pause or hesitation in speech.…

Continue reading Thai Equivalent of The Filler Word “Like”

พรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงของไทยแล้วนะคะ
[prûng níi pen wan loy grathong kǎwng Thai léaw náká]
Tomorrow is Loy Grathong Day!

ใครที่อยู่เมืองไทยช่วงนี้
[khrai tîi yùu meuang Thai chûang níi]
If you are in Thailand during this time of the year..

และยังไม่เคยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ของไทย
[láe yang mâi koei dâai sǎmpàt gàp wáttanátam an suǎi ngaam níi kǎwng Thai]
..and have never experienced this beautiful Thai culture before,

พรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับคุณ
[prûng níi jà pen ogàat tîi dii mâak sǎmràp khun]
..tomorrow, it will be a wonderful opportunity for you.…

Continue reading Loy Grathong Festival

Did you know? Apart from “face,” “front,” “page” and “next,” the word “หน้า” [nâa] can also mean “season”? It’s an informal term for the word “ฤดู” [réuduu]. Let’s take a look at the example sentences using the word “หน้า” [nâa] with all five different meanings below.

Examples:

ดูให้หน่อย มีอะไรติดหน้ารึเปล่า
[duu hâi nòi, mii arai tìd nâa réu plào]
Can you check if there’s something on my face?…

Continue reading The Meanings of หน้า [nâa]

22228316_1927826903898808_2654162177997141679_n

ตอนไม่มีอะไรทำ
[dtawn mâi mii arai tam]
When I don’t have anything to do.

ตอนมีอะไรมากมายต้องทำ
[dtawn mii arai mâak maai dtâwng tam]
When I have lots of things to do.

[ – – Grammar Corner – – ]

“อะไร” [arai] doesn’t always mean “what.” Like in the example above, “อะไร” [arai] can sometimes mean “something,” “anything,” “nothing” or simply “thing.” Let’s take a look at other examples where “อะไร” [arai] is not used as a question word.…

Continue reading Anything, Something, Nothing

In Thai, we add the word “ขนาดนี้” [kanàad níi] or “ขนาดนั้น” [kanàad nán] after an adjective or an adverb to express a specific amount or extent of something. In other words, we say “ขนาดนี้” [kanàad níi] for “this much” and “ขนาดนั้น” [kanàad nán] for “that much.” Let’s take a look at the following examples for better understanding.…

Continue reading “This much / that much”

ทายสิคะว่า ราชากับราชินีแห่งผลไม้ไทยคือผลไม้อะไร
[taai sì ká wâa raachaa gàp raachinii hàeng pǒnlamáai Thai keu pǒnlamáai arai]
Guess what fruits are the King and the Queen of Thai fruits?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย
[chaloěi]
The answer is…

ราชาแห่งผลไม้ไทย คือ ทุเรียน
[raachaa hàeng pǒnlamáai Thai keu túrian]
The King of Thai fruits is durian!…

Continue reading The King & The Queen of Thai Fruits

babyvocab

Things that Babies Do

ร้องไห้ [ráwng hâai] to cry
หัวเราะ [hǔa ráw] to laugh
ยิ้ม [yím] to smile

ไอ [ai] to cough
จาม [jaam] to sneeze
สะอึก [sa èuk] to hiccup
งอแง [ngaw ngae] to fuss

กิน [gin] to eat
กลืน [gleun] to swallow
เรอ [rer] to burp
อ้วก [ûak] to throw up
แหวะนม [wàe nom] to spit up / to regurgitate
ดูดนิ้ว [dùud níw] to suck one’s thumb

นอน [nawn] to sleep
หาว [hǎaw] to yawn
กรน [gron] to snore
สะดุ้ง [sa dûng] to be startled
บิดขี้เกียจ [bìd kîi gìat] to stretch

ลืมตา [leum taa] to open one’s eyes
หลับตา [làp taa] to close one’s eyes
กระพริบตา [grapríp taa] to blink

ตด [tòd] to fart
ฉี่ [chìi] to pee
อึ [èu] / ขี้ [kîi] to poop
น้ำลายไหล [námlaai lǎi] to drool

นั่ง [nâng] to sit
ยืน [yeun] to stand
คลาน [klaan] to crawl
พลิกตัว [plík tua] to roll over

 

Things that We Do for Babies

ป้อน [páwn] to feed
ให้นม [hâi nom] to breastfeed
เช็ดปาก [chét pàak] to wipe one’s mouth
จับเรอ [jàp rer] to burp

ชงนม [chong nom] to prepare formula
ล้างขวดนม [láang kùat nom] to wash bottles
นึ่งขวดนม [nêung kùat nom] to sterilize bottles

อุ้ม [ûm] to hold
ปลอบ [plàwp] to comfort / to soothe
กล่อม [glàwm] to lull to sleep by singing
วางลงเปล [waang long play] to put in the cradle

อาบน้ำ [àab náam] to bathe
สระผม [sà pǒm] to wash hair
ทำความสะอาด [tam kwaam sa àad] to clean
ห่อตัว [hàw tua] to swaddle
เปลี่ยนผ้าอ้อม [plìan pâa âwm] to change diapers

 


Things that Babies Need

นม [nom] milk
นมแม่ [nom mâe] breast milk
นมผสม [nom pasǒm] formula
ขวดนม [kûat nom] bottle
จุกหลอก [jùk làwk] pacifier

ผ้ากันน้ำลาย [pâa gan námlaai] bib
ผ้าอ้อม [pâa âwm] diaper
ทิชชู่เปียก [tissue pìak] baby wipe
ผ้าห่อตัว [pâa hàw tua] swaddle blanket

เปล [play] crib
อ่างอาบน้ำ [àang àab náam] bathtub
กระโถน [gratǒne] potty
รถเข็น [rót kěn] stroller
ที่นั่งติดรถยนต์ [tîi nâng tìd rótyon] car seat
เก้าอี้สูง [ gâo îi sǔng] high chair

ตุ๊กตา [túkgataa] stuffed animal / doll
ตุ๊กตาหมี [túkgataa mǐi] teddy bear
ของเล่น [kǎwng lên] toy

 …

Continue reading Baby Vocabulary

The expression “to keep (on) doing something” or “to continue doing something” in English can be expressed in Thai by using the structure of a “verb” followed by the word “ต่อ [tàw]” which means “to extend,” “to lengthen,” or “to prolong.” For example “กินต่อ [gin tàw]” means to “keep eating” and “พูดต่อ [pûut tàw]” means to “keep talking.” You can emphasize the meaning by saying “ต่อไปเรื่อยๆ [tàw pai reuâi reuâi]” instead of only “ต่อ [tàw].…

Continue reading “To keep (on) doing…”