ทายสิคะว่า ราชากับราชินีแห่งผลไม้ไทยคือผลไม้อะไร
[taai sì ká wâa raachaa gàp raachinii hàeng pǒnlamáai Thai keu pǒnlamáai arai]
Guess what fruits are the King and the Queen of Thai fruits?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย
[chaloěi]
The answer is…

ราชาแห่งผลไม้ไทย คือ ทุเรียน
[raachaa hàeng pǒnlamáai Thai keu túrian]
The King of Thai fruits is durian!…

Continue reading The King & The Queen of Thai Fruits

babyvocab

Things that Babies Do

ร้องไห้ [ráwng hâai] to cry
หัวเราะ [hǔa ráw] to laugh
ยิ้ม [yím] to smile

ไอ [ai] to cough
จาม [jaam] to sneeze
สะอึก [sa èuk] to hiccup
งอแง [ngaw ngae] to fuss

กิน [gin] to eat
กลืน [gleun] to swallow
เรอ [rer] to burp
อ้วก [ûak] to throw up
แหวะนม [wàe nom] to spit up / to regurgitate
ดูดนิ้ว [dùud níw] to suck one’s thumb

นอน [nawn] to sleep
หาว [hǎaw] to yawn
กรน [gron] to snore
สะดุ้ง [sa dûng] to be startled
บิดขี้เกียจ [bìd kîi gìat] to stretch

ลืมตา [leum taa] to open one’s eyes
หลับตา [làp taa] to close one’s eyes
กระพริบตา [grapríp taa] to blink

ตด [tòd] to fart
ฉี่ [chìi] to pee
อึ [èu] / ขี้ [kîi] to poop
น้ำลายไหล [námlaai lǎi] to drool

นั่ง [nâng] to sit
ยืน [yeun] to stand
คลาน [klaan] to crawl
พลิกตัว [plík tua] to roll over

 

Things that We Do for Babies

ป้อน [páwn] to feed
ให้นม [hâi nom] to breastfeed
เช็ดปาก [chét pàak] to wipe one’s mouth
จับเรอ [jàp rer] to burp

ชงนม [chong nom] to prepare formula
ล้างขวดนม [láang kùat nom] to wash bottles
นึ่งขวดนม [nêung kùat nom] to sterilize bottles

อุ้ม [ûm] to hold
ปลอบ [plàwp] to comfort / to soothe
กล่อม [glàwm] to lull to sleep by singing
วางลงเปล [waang long play] to put in the cradle

อาบน้ำ [àab náam] to bathe
สระผม [sà pǒm] to wash hair
ทำความสะอาด [tam kwaam sa àad] to clean
ห่อตัว [hàw tua] to swaddle
เปลี่ยนผ้าอ้อม [plìan pâa âwm] to change diapers

 


Things that Babies Need

นม [nom] milk
นมแม่ [nom mâe] breast milk
นมผสม [nom pasǒm] formula
ขวดนม [kûat nom] bottle
จุกหลอก [jùk làwk] pacifier

ผ้ากันน้ำลาย [pâa gan námlaai] bib
ผ้าอ้อม [pâa âwm] diaper
ทิชชู่เปียก [tissue pìak] baby wipe
ผ้าห่อตัว [pâa hàw tua] swaddle blanket

เปล [play] crib
อ่างอาบน้ำ [àang àab náam] bathtub
กระโถน [gratǒne] potty
รถเข็น [rót kěn] stroller
ที่นั่งติดรถยนต์ [tîi nâng tìd rótyon] car seat
เก้าอี้สูง [ gâo îi sǔng] high chair

ตุ๊กตา [túkgataa] stuffed animal / doll
ตุ๊กตาหมี [túkgataa mǐi] teddy bear
ของเล่น [kǎwng lên] toy

 …

Continue reading Baby Vocabulary

The expression “to keep (on) doing something” or “to continue doing something” in English can be expressed in Thai by using the structure of a “verb” followed by the word “ต่อ [tàw]” which means “to extend,” “to lengthen,” or “to prolong.” For example “กินต่อ [gin tàw]” means to “keep eating” and “พูดต่อ [pûut tàw]” means to “keep talking.” You can emphasize the meaning by saying “ต่อไปเรื่อยๆ [tàw pai reuâi reuâi]” instead of only “ต่อ [tàw].…

Continue reading “To keep (on) doing…”

When you are obsessed with something you have just obtained or something new in your life, in Thai we use the verb เห่อ “hèr” to describe the obsession. It can be used with either an object, an animal or a person, as long as they are new. Let’s take a look at the examples below.…

Continue reading เห่อ “hèr”

20727899_10159210381380230_5283550725120696595_n

สุขสันต์วันแม่ แม่ๆทุกคน
[sùk sǎn wan mâe, mâe mâe túk kon]
Happy Mother’s Day to all mothers.

วันนี้วันที่ 12 สิงหาคม ตรงกับวันแม่ของไทย
[wanníi wan tîi sìp sǎwng sǐng hǎa kom, trong gàp wan mâe kǎwng Thai]
Today is the 12th of August, which is Thai Mother’s Day.

วันแม่ปีนี้เป็นวันที่พิเศษสำหรับฉัน
[wan mâe pii níi pen wan tîi písèet sǎmràp chán]
This year’s Mother’s Day is a special day to me.…

Continue reading Mother’s Day

10312610_588298414601534_7962509927981821908_n

 

เคยเห็นแล้วหรือยังคะ หุ่นแมคโดนัลด์ยืนไหว้
[koei hěn léaw rěu yang ká, hùn McDonald’s yeun wâai]
Have you seen a McDonald’s mannequin doing the Thai “wai” yet?

แล้วคุณรู้ไหมคะว่าแมคโดนัลด์ที่เมืองไทยมีเมนูข้าวกะเพราด้วย
[léaw kun rúu mǎi ká wâa McDonald’s tîi meuang tai mii menu kâao gàprao dûai]
And did you know that Thai McDonald’s serve kaprao?

Continue reading Thai McDonald’s

1527071_595074013923974_8462475470539005403_n


จะจบ ป.4 หรือปริญญาโท
[jà jòb paw sìi rěu pàrinyaa to]
Whether it’s a fourth-grade dropout or a Master’s graduate,

พอถึงเวลาโมโห ก็โง่พอๆ กัน]
[paw těung welaa mohǒ gaw ngô paw gaw gan]
both are equally foolish when angry.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Grammar (^ – ^)/*

(ไม่ว่า)จะ … ก็ …
(mâi wâa jà … gâw …)
Whether it is ..…

Continue reading When angry…

1017354_543672932397416_53472916_n

อ่านออกไหมคะว่าเขียนว่าอะไ
[àan àwk mái ká wâa kǐan wâa arai]
Can you figure out what is written?

 

 

 

 

เฉลย [cha lěoi] the answer is:

คนไลค์มีเยอะแล้ว อยากมีคนรัก
[kon like mii yér léaw, yàak mii kon rák]
I have enough people “liking” (my status). I want someone who loves me.…

Continue reading What Does It Say?

5787_428802663884444_2117535339_n

If this café’s name was to be translated into Thai, it would be…
“นั่งลงแล้วหุบปาก” (nâng long léaw hùp pàak)

Let’s take a look at what each word means.

นั่งลง (nâng-long) : to sit down
แล้ว (léaw) : and then
หุบปาก (hùp-pàak) : to shut up

*“หุบปาก” (hùp-pàak) is considered quite an offensive expression.…

Continue reading Sit Down & Shut Up

983956_438482552916455_1185914002_n


. . [Thai Tea] . .

If you say “Thai iced tea” or even “ชาไทย (Chaa Thai)” and Thai people don’t have a clue what you’re talking about, try “ชานมเย็น (Chaa-nom-yen)”! Most people in Thailand actually know the so-called “Thai tea” by either this name or “ชาเย็น (Chaa-yen)”

ชา [chaa] = Tea
นม [nom] = Milk
เย็น [yen] = Cold

Continue reading What Thai People Call “Thai Tea”

1555374_534367696661273_1685353831_n

[yàak dâai peûan, lên Facebook]
Want friends? Use Facebook.

[yàak dâai pûu tìdtaam, lên Twitter]
Want followers? Use Twitter.

[yàak yùu kon diaw, lên Google+]
Want to be alone? Use Google+.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

yàak + verb = want to (do something)
yàak dâai + noun = want (something)…

Continue reading It Depends on What You Want

942131_434103046687739_1632566176_n
เวลาที่เราแอบชอบใครในเฟสฯ
[welaa tîi rao àp châwp krai nai Face]
When we secretly like someone on Facebook,

เรามักไม่กล้าโพสต์บอกให้เขารู้หรอก
[rao mák mâi glâa post bàwk hâi káo rûu ràwk]
we usually wouldn’t have the courage to post anything to reveal our feelings to that person.

แต่เราจะตามกดไลค์แทน ไลค์แม่งทุกอย่างที่เขาโพสต์
[tâe rao jà dtaam gòt like tan, like mâng túk yàang tîi káo post]
Instead, we’d “like” every god damn thing that that person posts

ยกเว้นรูปคู่กับแฟน
[yókwén rûup kûu gàp fan]
except the photos of them with their partner..…

Continue reading Everything but…

1924937_559095347521841_1240271492_n
ตื่น [tèun] : to wake up, to be awake
ง่วง [ngûang] : to be tired/ sleepy
นอน [nawn] : to sleep, to be asleep

Continue reading My Life

45797_453725598058817_726191066_n

อกหักคือประสบการณ์ ขึ้นคานคือชะตากรรม
[òk hàk keu prasòpkaan, keûnkaan keu chataagam]
Heartbreak is an experience. Staying single forever is fate.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ขึ้นคาน [keûn kaan] / แต่งงาน [tàeng ngaan] / อยู่เป็นโสด [yùu pen sòde]

Have you ever heard of the word “ขึ้นคาน” [keûn kaan] and wondered what it meant?…

Continue reading Staying Single Forever

1004762_443395202425190_1350013309_n
วิธีบอกเลิกแฟน [wítii bàwk lêrk fan]
How to end a relationship with your girlfriend.

เราเลิกกันเถอะ [rao lêrk gan tèr]
= “Let’s break up.”

วิธีบอกเลิกเพื่อน [wítii bàwk lêrk pêuan]
How to end a relationship with your friend.

เป็นแฟนกันไหม [pen fan gan mái]
= “Will you be my girlfriend?”

Continue reading How to End a Relationship