ปีก่อน [pii gàwn] : last year
เดือนก่อน [deuan gàwn] : last month
อาทิตย์ก่อน [aathít gàwn] : last week
วันก่อน [wan gàwn] : the other day
เมื่อวานนี้ [mêua waan níi] : yesterday
เมื่อก่อน [mêua gàwn] : before / in the past (informal)
ในอดีต [nai adìit] : in the past (formal)…

Continue reading In the Past

ผู้ใหญ่แยกไม่ออกกับคำว่า “เถียง” กับ “อธิบาย”
[pûu yài yâek mâi àwk gàp kam wâa “tiǎng” gàp “àtíbaai”]
Adults don’t understand the difference between the words “to talk back” and “to explain.”

เด็กแยกไม่ออกกับคำว่า “ด่า” กับ “หวังดี”
[dèk yâek mâi àwk gàp kam wâa “dàa” gàp “wǎng dii”]
Children don’t understand the difference between the words “to scold” and “to mean well.”

V o c a b u l a r y – – – – – – – – – – – –

ผู้ใหญ่ [pûu yài] : adult
แยกออก [yâek àwk] : to differentiate / to tell the difference
คำว่า [kam wâa] : the word “…”
เถียง [tiǎng] : to argue / to talk back
อธิบาย [àtíbaai] : to explain
เด็ก [dèk] : child / kid
ด่า [dàa] : to scold / to attack / to criticize
หวังดี [wǎng dii] : to mean well…

Continue reading Adults VS. Children

คุณชอบทะเลเมืองไทยไหม
[khun châwp talay meuang Thai mái]
Do you like Thai beaches? <3

Tired of saying “yes” (ชอบ [châwp])?
Reply with something else!

Here’s an informal and fun way to answer a question like this.

ไม่ชอบก็บ้าแล้ว
[mâi chôrb gâw bâa léaw]
I’d be crazy if I didn’t like it!

Now, if your boyfriend/girlfriend asks you this question –“Do you love me?”
Try surprising him or her with a new response.…

Continue reading “I’d be crazy if…”

กู: พ่อ ทำไมหนูอยากเรียนเอกชนบ้างไม่ได้อะ ขนาดพ่อยังเรียนเลย
[pâw, tammai nǔu yàak rian èekgachon bâang mâi dâai à, kanàat pâw yang rian loei]
Me: Dad, why can’t I want to go to a private school like other people? Even you went to one.

พ่อ: ก็พ่อมึงไม่ได้รวยเหมือนพ่อกูหนิ
[gâw pâw meung mâi dâai ruai meuǎn pâw guu nì]
Dad: Well, your father isn’t as rich as my father!…

Continue reading My Dad and Your Dad

เป็นอะไรรึเปล่า [pen arai réu plào] Are you OK?
ผม / ฉันปลอดภัยดี [phǒm / chan plàwd pai dii] I’m safe.
ระวังตัวด้วยนะ [rawang tua dûai ná] Be careful.
ดูแลตัวเองดีๆนะ [duu lae tua eng dii dii ná] Take a good care of yourself.
ผม / ฉันเป็นห่วงคุณ [phǒm / chan pen hùang khun] I’m worried about you.…

Continue reading Are you OK?

คุณเคยไปเมืองไหนมาแล้วบ้าง
[khun koei pai mueang nǎi maa léaw bâang]
Which ones of these cities have you been to?

บ้าง [bâang] is added at the end of a question when multiple answers are expected.…

Continue reading บ้าง [bâang]