“อด” [òd] followed by a verb, is one of the commonly used colloquial expressions that don’t really translate to a specific word in English. The closest translation is probably “to miss (the chance to do something)” or “to not get to do something (that you want to do).” It often involves the feelings of regret and disappointment.…

Continue reading อด “òd”


เมื่อครูถามคำถาม
[mêua khruu tǎam kam tǎam]
When your teacher asks a question

แล้วเพื่อนแกล้งบอกครูว่าคุณตอบได้
[léaw pêuan glâeng bàwk khruu wâa khun dtàwb dâai]
and your friend picks on you by telling the teacher that you know the answer.

[ Grammar corner – – – – – – – – – – – – – – – – – – *]

ถาม [tǎam] To ask a question
ขอ [kǎw] To ask for something / to request

“บอก” [bàwk], meaning “to tell,” is one of the verbs that go with the word “ว่า” [wâa] meaning “that…” as in “(to tell someone) that…” There are many other words like this, such as “จำได้” [jam dâai] “to remember,” “พูด” [phûut] “to say,” “แนะนำ” [náe nam] “to suggest” etc.…

Continue reading When Your Teacher Asks a Question

Many of you know the phrase “ไม่ว่าง” [mâi wâang] meaning “I’m not free.” Another way to say “I’m not free” is “I’m busy.” In Thai, we say “(ตอนนี้)ยุ่งอยู่” [(tawn níi) yûng yùu] “I’m busy (now).” “ยุ่ง” [yûng] means “to be busy” and “อยู่” [yùu] is shortened from “กำลัง…อยู่” [gamlang…yùu] which is the form of the continuous tense, equivalent of verb+ing in English.…

Continue reading “ยุ่งอยู่” : “I’m Busy”

 
มีใครดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวไหมคะ
[mii khrai duu giilaa Olympics réuduu nǎao mái ká]
Does anyone watch Winter Olympics?

ต้องรอตั้งสี่ปีแน่ะกว่าจะได้ดูอีก
[tâwng raw tâng sìi pii nàe gwàa jà dâai duu ìik]
We had to wait four years until we could watch it again.

ดิฉันชอบดูการแข่งไอซ์สเก็ตมากๆ เลย
[dichán châwp duu gaan kàeng kǎn ice skate mâak mâak loei]
I love to watch ice-skating competitions.…

Continue reading Winter

 
1. A: รู้ไหม แต่ละวันผมคิดถึงคุณแค่ 2 ครั้ง
[rúu mái, tàe lá wan phǒm kíd teǔng khun kâe sǎwng kráng]
You know, each day there are only two times when I think of you.
B: ตอนไหน
[tawn nǎi]
When?
A: ตอนหลับกับตอนตื่น
[tawn làp gàp tawn tèun]
When I’m sleeping and when I’m awake.

Continue reading 7 Funny Cheesy Pick Up Lines

Now, PickupThai has a new fun way for you to learn Thai! We have launched stickers featuring Tamago sushi, the character from our e-picture book “The Unforgettable Day of Forgetful Tamago” for you to use when chatting with your Thai friends or family on LINE. Sending stickers will not only make chatting more fun but it will also help you learn new words and expressions and remember them without having to memorize.…

Continue reading Learn Thai with Tamago LINE Stickers

22195998_1346984092072807_1379349148817726352_n
เมื่อแม่ปลุกคุณให้ตื่นลงมากินข้าว ในช่วงเช้าของวันหยุด
[meûa mâe plùk khun hâi têun long maa gin kâao nai chûang cháao kǎwng wan yùt]
When your mom wakes you up to go downstairs for breakfast on the morning of a holiday.

[Vocabulary – – – *]

ปลุก [plùk] to wake someone up
ตื่น [têun] to wake up
วันหยุด [wan yùt] a day when no work is done / holiday / day off…

Continue reading When your mom wakes you up…

Thank you everyone for following our videos on Youtube and subscribing to PickupThai channel. To respond to a request many of our fans have made, we just added English translation for the sentences from the video lesson “Words with Similar Pronunciation.” We hope you find it helpful.

For those of you who have not watched the video, try reading these following sentences containing two words with similar pronunciation out loud and then watch the video to check if you pronounced them accurately.…

Continue reading Pronunciation Practice

“ไม่ A ก็ B” [mâi…gâw…] is equivalent of the expression “either A or B” in English. The direct translation of “ไม่ A ก็ B” [mâi…gâw…] is “A, if not, B.” It’s also possible to say “A ไม่ก็ B” […mâi gâw…].

Examples:

วางไว้หน้าตู้เย็นไม่ก็หน้าทีวีดีกว่า
[waang wái nâa tûu yen mâi gâw nâa TV dii gwàa]
I think we should put it either in front of the fridge or the TV.…

Continue reading “Either…or…”

happynewyear2018
สวัสดีปีใหม่ [sawàddee pii mài] = Happy New Year
๒๕๖๑ = 2561 (Buddhist Era) / 2018

ขอบคุณที่ติดตามเว็บไซต์เราตลอดปี ๒๕๖๐
[kàwp khun tîi dtìd dtaam website rao dtàlàwd pii 2560]
Thank you for following our site throughout 2017…

Continue reading Happy New Year 2018

Did you know what Thai people call the first and the last days of the year?

วันส่งท้ายปีเก่า [wan sòng táai pii gào] : New Year’s Eve / December 31st
Literal meaning: the day we send off the old year

วัน(ขึ้น)ปีใหม่ [wan (kêun) pii mài] : New Year’s Day / January 1st
Literal meaning: the day we begin the new year…

Continue reading Dec 31st & Jan 1st