เป็นอะไรรึเปล่า [pen arai réu plào] Are you OK?
ผม / ฉันปลอดภัยดี [phǒm / chan plàwd pai dii] I’m safe.
ระวังตัวด้วยนะ [rawang tua dûai ná] Be careful.
ดูแลตัวเองดีๆนะ [duu lae tua eng dii dii ná] Take a good care of yourself.
ผม / ฉันเป็นห่วงคุณ [phǒm / chan pen hùang khun] I’m worried about you.…

Continue reading Are you OK?

คุณเคยไปเมืองไหนมาแล้วบ้าง
[khun koei pai mueang nǎi maa léaw bâang]
Which ones of these cities have you been to?

บ้าง [bâang] is added at the end of a question when multiple answers are expected.…

Continue reading บ้าง [bâang]

rak

Learn all the useful and practical words and expressions on “Love and Relationships.” Some of the words are hard to find in a dictionary so trust us, you don’t want to skip this lesson even though you think you already know quite many of the words or phrases. Enjoy – ❤

สถานะ [satăaná] status
โสด [sòde] single
มีแฟนแล้ว [mii fan léaw] in a relationship
หมั้นแล้ว [mân léaw] engaged
แต่งงานแล้ว [tàeng ngan léaw] married
ยังไม่แต่งงาน [yang mâi tàeng ngan] not married
แต่งงาน มีลูกแล้ว [tàeng ngan mii lûuk léaw] married with children

ชอบ [chôrb] to like
แอบชอบ [àeb chôrb] to secretly like
สารภาพรัก [sărapâp rák] to confess one’s love
ให้ความหวัง [hâi kwaam wăng] to lead someone on
ขอคบ [kăw kób] to ask someone to be girlfriend/ boyfriend
ขอเป็นแฟน [kăw pen fan] ask someone to be girlfriend/ boyfriend
ความสัมพันธ์ [kwaam sămpan] relationship

คบ [kób] to date
แฟน [fan] girlfriend/ boyfriend
แฟนหนุ่ม [fan nùm] boyfriend
แฟนสาว [fan săao] girlfriend
แฟนคนแรก [fan kon râek] first girlfriend/ boyfriend
คนรัก [kon rák] romantic partner
ออกเดท [àwk dèet] to go on a date

รัก [rák] to love, love
ความรัก [kwaam rák] love
บอกรัก [bàwk rák] to say “I love you”
หลงรัก [lŏng rák] to fall in love
ตกหลุมรัก [tòk lŭum rák] to fall in love

สเปก [sapék] type (of guy/ of girl)
หน้าตาดี [nâataa dii] good-looking
หุ่นดี [hùn dii] good figure
บุคลิกดี [bùkkalík dii] good personality
นิสัยดี [nísăi dii] nice
สวย/ หล่อ [suăi / làw] beautiful/handsome
คนที่ใช่ [kon tîi châi] The one, Mr./ Mrs.…

Continue reading Words and Expressions on Love and Relationships

ปกติ คนไทยกินข้าวทุกมื้อ
[pòkgatì kon Thai gin kâao túk méu]
Thai people usually eat rice in every meal.

1. Breakfast
Formal: อาหารเช้า [aahǎan cháao]
Informal: ข้าวเช้า [kâao cháao]

2. Lunch
Formal: อาหารกลางวัน [aahǎan glaangwan]
Informal: ข้าวกลางวัน [kâao glaangwan]

3. Dinner
Formal: อาหารเย็น [aahǎan yen]
Informal: ข้าวเย็น [kâao yen]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

อาหาร [aahǎan] Food
ข้าว [kâao] Rice
เช้า [cháao] Morning
กลางวัน [glaangwan] Noon
เย็น [yen] Evening
มื้อ [méu] Meal

Photo by Yuki Tachaya…

Continue reading Breakfast – Lunch – Dinner

 

ครูคนแรกของชีวิตคือ “แม่”
[kruu kon râek kǎwng chiiwít keu mâe]
The first teacher in our lives is our mother.

– – – – – – – [ G r a m m a r ] – – – – – – –

Noun + Classifier + แรก [râek] first / สุดท้าย [sùdtáai] last
Ex::
บ้านหลังแรก [bâan lǎng râek]
รถคันสุดท้าย [rót kan sùdtáai]

Noun + Classifier + Ordinal Number
Ex:::
แมวตัวที่สาม [maew tua tîi sǎam] The third cat
กาแฟถ้วยที่ห้า [gaafa tûai tîi hâa] The fifth cup of coffee

  …

Continue reading Our First Teacher

[ – – About – – ]

คุยเรื่อง [kui rêung]: to talk about
ถามเรื่อง [tǎam rêung]: to ask about
บอกเรื่อง [bàwk rêung]: to tell about
แนะนำเรื่อง [náenam rêung]: to give advice on

อย่าถามเขาเรื่องแฟน
[yàa tǎam káo rêung fan]
Don’t ask her about her boyfriend.

พ่อแนะนำผมเรื่องการออกกำลังกาย
[pâw náenam phǒm rêung gaan àwk gamlang gaai]
Dad gave me advice on exercise.…

Continue reading Verb + เรื่อง [rêung]