20727899_10159210381380230_5283550725120696595_n

สุขสันต์วันแม่ แม่ๆทุกคน
[sùk sǎn wan mâe, mâe mâe túk kon]
Happy Mother’s Day to all mothers.

วันนี้วันที่ 12 สิงหาคม ตรงกับวันแม่ของไทย
[wanníi wan tîi sìp sǎwng sǐng hǎa kom, trong gàp wan mâe kǎwng Thai]
Today is the 12th of August, which is Thai Mother’s Day.

วันแม่ปีนี้เป็นวันที่พิเศษสำหรับฉัน
[wan mâe pii níi pen wan tîi písèet sǎmràp chán]
This year’s Mother’s Day is a special day to me.

เพราะเป็นปีแรกที่ฉันได้เป็นแม่คน
[práw pen pii râek tîi chán dâai pen mâe kon]
Because this is my first year being a mother.

ลูกชายของฉันเพิ่งเกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา
[lûuk chaai kǎwng chán pêung gèrd wan tîi sìp garágadaakom tîi pàan maa]
My son was just born on the 10th of July this year.

ฉันมีความสุขมากๆที่มีลูก
[chán mii kwaam sùk mâak mâak tîi mii lûuk]
I am very happy to have a baby.

ฉันรักเขามากๆ
[chán rák káo mâak mâak]
I love him very much.

ตั้งแต่ตั้งท้องจนให้กำเนิดลูก
[tâng tàe tâng táwng jon hâi gamnèrd lûuk]
From the time I got pregnant until I gave birth,

ฉันได้เรียนรู้ว่าการเป็นแม่ต้องเสียสละมากแค่ไหน
[chán dâi rian rúu wâa gaan pen mâe tâwng sǐasalà mâak kâe nǎi]
I have realized how much sacrifice it takes to be a mother.

ขอให้ทุกคนรักแม่ของตัวเองให้มากๆ
[kǎw hâi túk kon rák mâe kǎwng tua eeng hâi mâak mâak]
Everyone, please love your mother.

แล้วก็อย่าลืมบอกรักแม่ทุกวัน
[léaw gâw yàa leum bàwk rák mâe túk wan]
And don’t forget to tell her you love her every day.

ในโลกนี้ ไม่มีใครรักคุณมากไปกว่าแม่ของคุณเอง
[nai lôke níi, mâi mii khrai rák khun mâak pai gwàa mâe kâwng khun eeng]
No one in this world loves you more than she does.

 

Yuki Tachaya & Baby Raphael

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

1 Comment

  1. Sungkham May

    Congratulations to you!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *