Script:

[Narrative]
ตอนผมเจ็ดขวบ แม่ผมป่วยหนัก และก็จากพวกเราไป
[tawn phŏm jèt kùap, mâe phŏm pùai nàk láe gâw jàak pûakrao pai]
When I was seven, my mom was severely ill and left us.

ตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผม
[tângtàe nán phâw gâw glaai pen túk yàang nai chiiwít phŏm]
Since then, Dad has become everything in my life.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พ่อ: อย่าเศร้าไปเลยโอม แม่เขาคงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะ
[yàa sâo pai loei Ohm mâe káo kong yàak hěn rao săwng kon mii kwaam sùk gan ná]
Dad: Don’t be sad, Ohm. Mom would probably want to see us happy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[Narrative]
พ่อเคยบอกผมแบบขำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจ
[phâw koei bàwk phŏm bàep kăm kăm wâa phûu yĭng pàak mâi trong gàp jai]
Dad used to jokingly tell me that women don’t say what they really mean.

แต่สำหรับผม พ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีก
[tàe sămràp phŏm pâw pàak mâi trong gàp jai yîng gwàa sá ìik]
But to me, Dad was even more so.

พ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อย
[phâw mák ja bàwk saměr wâa phâw mâi nòei]
He always said he wasn’t tired.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พ่อ: นี่เรามีเท่าไหร่ หนึ่งเมตรกับห้าสิบ
[nîi rao mii tâorài nèung mêet gàp hâa sìp]
Dad: What have we got? 1.50 meters.

โอม: หนึ่ง สอง สาม สี่ เย้
[nèung săwng săam sìi yây!]
Ohm: One, two, three, four, yay!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พ่อ: กินปลาเยอะๆละกันนะ
[gin plaa yér yér lá gan ná]
Dad: Here, eat a lot of fish!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[Narrative]
พ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิว
[phâw mák ja bâwk wâa phâw mâi hĭw]
He always said he wasn’t hungry.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พ่อ: ทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอม
[tam gaanbâan sèt rîaprói léaw răw Ohm]
Dad: Have you done your homework, Ohm?

โอม: เดี๋ยวก่อน
[dĭaw gàwn]
Ohm: I’ll do it later.

พ่อ: ไปทำการบ้านก่อน
[pai tam gaanbâan gàwn]
Dad: Do it first!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[Narrative]
พ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจ
[phâw mák ja bâwk saměr wâa phŏm mâi koei tamhâi phâw sĭajai]
Dad always said that I never disappointed him.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พ่อ: ไปทำการบ้านก่อน
[pai tam gaanbâan gàwn]
Dad: Go do your homework first!

โอม: พ่ออย่ามาบังคับโอม แม่ยังไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลย
[phâw yàa maa bangkáp Ohm, mâe yang mâi koei bangkáp Ohm bàepníi loei ]
Ohm: Don’t force me, Dad. Even Mom never forced me the way you do.

พ่อ: ไปทำการบ้าน
[pai tam gaanbâan]
Dad: Go do your homework!

โอม: พ่อใจร้าย โอมไม่อยากอยู่กับพ่อ โอมคิดถึงแม่
[pâw jai ráai Ohm mâi yàak yùu gàp phâw Ohm kídtěung mâe]
Ohm: You’re mean. I don’t want to be with you. I miss Mom!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[Narrative]
ยกเว้นวันนั้น
[yókwén wan nán]
Except for that day.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พ่อ: โอม กลับมาแล้วเหรอลูก นี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮ้ะ
[Ohm glàp maa léaw răw lûuk nîi lûuk mâi châi kon rêrm châi mái nîa há]
Dad: Ohm, you’re back? Hey, you weren’t the one who started it, were you?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[Narrative]
เหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูก มันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญ
[hèetgaan wan nán mâi wâa phŏm jà pìt rěu tùuk man àd mâi châi reûng sămkan]
It probably didn’t matter whether I was wrong or right that day.

ทุกครั้งที่มีปัญหา พ่อจะอยู่ตรงนั้น ยืนอยู่เคียงข้างผม
[túk kráng tîi mii panhăa phâw jà yùu trong nán yeun yùu kiang kâang phŏm]
Whenever I got into trouble, Dad would always be there, standing by me.

ผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ
[phŏm sàwp dâai tun pai rian tàang prathêet]
I won a scholarship to study abroad.

พ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงา และมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้าน
[phâw bâwk saměr wâa phâw mâi koei ngăo láe mii kwaam sùk dii gàp gaan plùuk tônmáai râwp râwp bâan]
Dad always said that he never felt lonely and he was happy gardening around the house.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พ่อ: ฮัลโหล
[hanlŏo]
Dad: Hello.

โอม: ฮัลโหลพ่อ พ่อเป็นยังไงบ้าง
[hanlŏo phâw phâw pen yangngai bâang]
Ohm: Hello, Dad. How are you doing?

พ่อ: พ่อสบายดีลูก แล้วเราล่ะเป็นยังไงบ้างฮ้ะ
[phâw sabaai dii lûuk léaw rao lâ pen yangngai bâang há]
Dad: I’m doing great. And you? How are you doing?

โอม: พ่อทำอะไรอยู่
[phâw tam arai yùu]
Ohm: What are you doing now?

พ่อ: ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านน่ะลูก กะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้ซักหน่อย
[gâw gèp kăwng yùu râwp râwp bâan nâ lûuk gà wâa dĭaw jà long pai rót náam tônmáai sák nòi]
Dad: I’ve been tidying things up around the house. And I’m thinking about watering the plants soon.

ตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกิน อ่อ เมื่อเช้านี้พ่อก็ออกไปวิ่ง วิ่งได้เกือบห้ากิโลแน่ะลูก
[tawn níi man hâeng lěua gern àw mêua cháo níi phâw gâw àwk pai wîng wîng dâi gèuap hâa gilo nàe lûuk]
They look so dry now. Oh, by the way, this morning, I also went jogging. I could run almost 5 kilometers!

โอม
[Ohm]
Ohm

โอม: พ่อ พ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่
[phâw phâw pen bàep níi maa tángtàe mêuarài]
Ohm: Dad… how long have you been like this?

พ่อ: แต่ไม่เป็นไรนะ
[tàe mâi pen rai ná]
Dad: It’s alright.

โอม: ทำไมพ่อไม่บอกโอม ทำไมพ่อต้องโกหกผมด้วย
[tammai phâw mâi bàwk Ohm tammai phâw tâwng gohòk phŏm dûai]
Ohm: Why didn’t you tell me? Why did you have to lie to me?

พ่อ: พ่อขอโทษนะลูก
[phâw kăw tôde ná lûuk]
Dad: I’m sorry, Son.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[Narrative]
ผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจ
[phŏm koei kít maa talâwd wâa phâw pàak mâi trong gàp jai]
I always thought that Dad never spoke his mind.

แต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้ว มันไม่ใช่
[tàe mêua mong yáwn glàp pai léaw man mâi châi]
But now that I’m looking back, I realized I was wrong.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

พ่อ: ต้องเข้มแข็งนะลูก
[tâwng kêmkăeng ná lûuk]
Dad: Be strong, Son.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[Narrative]
พ่อไม่หิวจริงๆ เพราะพ่ออยากให้ผมกินแต่ของที่ดี
[phâw mâi hĭw jing jing prór phâw yàak hâi phŏm gin tàe kăwng dii dii]
Dad really wasn’t hungry because he wanted me to eat only good food.

พ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้าง เพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆ
[phâw châwp gin gàp kâao lěua káang prór phâw yàak hâi phŏm gin gàp kâao mài mài]
He always ate leftover food because he wanted me to eat fresh food.

พ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียน
[phâw tam ngaan nàk láe mâi neùai prór phâw yàak hăa ngern hâi phŏm dâai pai rian]
He worked hard and never got tired because he wanted to earn money to send me to school.

พ่อไม่เคยโกรธผม เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอ
[phâw mâi koei gròde phŏm prór phâw kâojai láe hâi aphai phŏm saměr]
He never got mad at me because he always understood and forgave me.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

โอม: พ่อ ผมรักพ่อนะ
[phâw phŏm rák phâw ná]
Ohm: Dad, I love you.

พ่อ: ไม่เป็นไรจริงๆ
[mâi pen rai jing jing]
Dad: I’m really OK.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[Narrative]
พ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผม
[phâw àd mâi koei phûut wâa phâw rák phŏm]
Dad might never say that he loves me.

แต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงๆ
[tàe tawn níi phŏm glàp sămpàt dâai tèung kwaam rák kăwng phâw wâa phâw tam túk sĭng pêua phŏm jing jing]
But I can now feel his love and feel that he truly does everything for me.

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *