Script:

The old lady: ชื่ออะไรอ่ะ Chêu arai à What’s your name?

The old man: คุณจำผมไม่ได้ แต่ผมจำคุณได้
Khun jam phŏm mâi dâai tàe phŏm jam khun dâai.
You don’t remember me. But I remember you.

คุณชื่อวันดี สามีชื่อบุญส่ง
Khun chêu wandee, sămii chêu boonsòng.
Your name is Wandee and your husband’s name is Boonsong.

คุณเป็นคนรักต้นไม้ ชอบสีฟ้า ใส่รองเท้าเบอร์หก
Khun pen kon rák tônmâai. Chôrb sĭi fáa. Sài rongtáo ber hòk.
You’re a plant lover. You like blue. You wear shoes sized six.

ขี้หนาว แต่ชอบกินน้ำเย็น ชอบแกงเผ็ดแต่ไม่ชอบมะเขือพวง
Kîi năo tàe chôrb gin náamyen. Chôrb gaeng pèd tàe mâi chôrb mákěupuang.
You get cold easily but you like to drink cold water. You love red curry but you don’t like pea eggplants.

แล้วเวลากินข้าว คุณจะต้องฟังเพลงนี้
Léaw welaa gin kâo, khun jà tông fang pleeng níi.
And while you eat, you always listen to this song.

คุณเป็นคนรักธรรมชาติ เส้นตื้น มีระเบียบ รักความสะอาด
Khun pen kon rák tammachâat, sên têun, mii rabìab, rák kwaam sa-àat.
You love nature and laugh easily. You like to keep things organized and clean.

ตลก ขี้บ่น ขี้งอน แล้วก็เป็นอัลไซเมอร์
Talòk, kîi bòn, kîi ngorn, léaw gâw pen aosaimêr
You have great sense of humour. You often get grumpy and sulky. And you have Alzheimer’s.

คุณแต่งงานวันที่หกกรกฎา
Khun tàeng ngaan wan tîi hòk garágadaa.
You got married on the 6th of July.

แล้วผมก็จำคำพูดของผมวันนั้นได้ ว่าผมจะดูแลคุณไปตลอดชีวิต
Léaw phŏm gâw jam kam phûut kŏng phŏm wan nán dâai, wâa phŏm jà duulae khun pai talòrd chiiwít.
And I remember what I said to you on that day – “I will take care of you for the rest of my life.”

The old lady: ใครอ่ะ Khrai à? Who are you?
เดินเล่นเหรอ Dern lên răw? We’re taking a walk?

The old man: อื้ม eûm. Yeah.

The old lady: ไม่เหนื่อยเหรอ Mâi nèuai răw You’re not tired?

The old man: อื้ม eûm. No 🙂

ไทยประกันชีวิต Thai praganchiiwít. Thai Life Insurance.

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

2 Comments

  1. Falada

    Do you know what is the instrumental music when they’re dancing called? It’s so beautiful. 🙂

    Reply

Leave a Reply to Yuki & Miki @ PickupThai Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *