Script:

ว่ากันว่า คนเรามักจะคุยเรื่องความรักกับเพื่อนสนิท
Wâa gan wâa . . kon rao mák jà kui rêuang kwaam rák gàp pêuan sanìd.
They say . . we often talk about relationship with close friends.

เรื่องเรียนกับอาจารย์
Rêuang rian gàp aajaan.
About school with teachers.

เรื่องเที่ยวกับแก๊งค์สาวๆ
Rêuang tîaw gàp gáng săo săo.
About going out with girl friends.

เรื่องกอสซิปกับเพื่อนทางเฟสบุ๊ค
Rêuang gódsìp gàp peûan taang Facebook.
About gossip with friends on Facebook.

เรื่องอนาคตกับหมอดู
Rêuang anaakód gàp măw duu.
About the future with fortune tellers

เรื่องการงานกับรุ่นพี่
Rêuang gaan-ngaan gàp rôon pîi.
About work with our senior colleagues.

เรื่องชีวิตคู่กับคนที่รู้ใจ
Rêuang chiiwít kûu gàp kon tîi rúu jai.
About married life with our significant other.

แล้วพ่อล่ะ คุณคุยเรื่องอะไร
Léaw pôr lâ? Khun kui rêuang arai?
How about dad? What do you talk to him about?

ห้าธันวาคมนี้ ดีแท็กแฮปปี้ ชวนคุณโทรไปคุยกับพ่อ
Hâa tanwaakom níi DTAC Happy chuan khun tow pai kui gàp pôr.
December 5th this year, DTAC Happy invites you to call your dad and talk to him.

ครึ่งชั่วโมง คุณจะคุยเรื่องอะไรก็ได้ฟรี
Krêung chûa mong, khun jà kui rêuang arai kâw dâai free.
For half an hour, you can talk about anything – for free.

แล้วคุณจะรู้ว่าพ่อคุยกับคุณได้ทุกเรื่อง
Léaw khun jà rúu wâa pôr kui gàp khun dâai túk rêuang.
And you’ll know that dad could talk with you about everything.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *