“สุดท้าย” [sùd táai] as an adjective means “the last,” for example, “คนสุดท้าย” [kon sùd táai] the last person, “วันสุดท้าย” [wan sùd táai] the last day, or “ครั้งสุดท้าย” [kráng sùd táai] the last time. But it can also function as a conjunction connecting words, phrases, and clauses in a sentence. In that case, the meaning of the word can be translated as “in the end” or “to end up doing something” depending on the context. Take a look at the examples below.

1.) เขาบอกให้ฉันเลือกได้เลยว่าอยากซื้ออะไร จะออกให้หมด แต่สุดท้ายปรากฏว่าบัตรรูดไม่ผ่าน หน้าแตกมาก
[káo bàwk hâi chán lêuak dâai loei wâa yàak séu arai, jà àwk hâi mòt. tàe sùd táai praagòt wâa bàt rûud mâi pàan, nâa tàek mâak]
He told me to choose anything I wanted to buy and said that he would pay for everything. In the end, it turned out that his credit card was declined. It was so embarrassing.

2.) จะอ่านแต่การ์ตูน ไม่อ่านหนังสือสอบก็ตามใจ สุดท้ายสอบไม่ได้ อย่ามานั่งเสียใจทีหลังก็แล้วกัน
[jà àan tàe cartoon, mâi àan nǎng sěu sàwp gâw taamjai. sùd táai sàwp mâi dâai, yàa maa nâng sǐajai tii lǎng gâw léaw gan]
It’s up to you if you want to just read comic books and not study for exams. Just don’t regret it if  you end up not passing the exams.

3.) ฉันแนะนำร้านอาหารให้เขาตั้งสิบกว่าร้าน แต่สุดท้ายมีเวลาแค่ยี่สิบนาที ขนาดเซเว่นยังไม่มีเวลาแวะเลย
[chán náenam ráan aahǎan hâi káo tâng sìp gwàa ráan. tàe sùd táai mii welaa kâe yîisìp naatii, kanàat Seven yang mâi mii welaa wáe loei]
I gave him more than 10 recommendations of restaurants. But he ended up having only 20 minutes. He didn’t even have enough time to stop by 7-Eleven.

4.) เขาคิดตั้งนานว่าอยากได้สามีหล่อหรือรวย แต่สุดท้ายก็ใช่ว่าจะเลือกได้ สามีเขาทั้งไม่หล่อแล้วก็ไม่รวย
[káo kíd tâng naan wâa yàak dâai sǎamii làw rěu ruai, tàe sùd táai gâw châi wâa jà lêuak dâai, sǎamii káo táng mâi làw léaw gâw mâi ruai]
She spent a long time deciding if she wanted a handsome or rich husband. But in the end, it’s not like she could choose. Her husband is neither handsome nor rich.

5.) งานแต่งงานจะอลังการแค่ไหนก็ไม่สำคัญ สุดท้ายแล้ว อยู่ด้วยกันรอดตลอดรอดฝั่งรึเปล่าเนี่ยะแหละสำคัญที่สุด
[ngaan tàeng ngaan jà alangkaan kâe nǎi gâw mâi sǎmkan, sùd táai léaw, yùu dûai gan râwd talàwd râwd fàng réu plào nîa làe sǎmkan tîi sùd]
It doesn’t matter how grand a wedding might be. In the end, the most important thing is whether or not the couple stays together until the end.

6.) ฉันตั้งใจจะกวาดบ้าน ถูบ้าน ซักผ้า แล้วก็ล้างจานก่อนออกจากบ้าน แต่สุดท้ายไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะสามีทำให้หมดแล้ว
[chán tâng jai ja gwàad bâan, tǔu bâan, sák pâa, léaw gâw láang jaan gàwn àwk jàak bâan. tàe sùd táai mâi tâwng tam arai loei prór sǎamii tam hâi mòt léaw]
I had planned to sweep and mop the floor, do the laundry and wash the dishes. But in the end, I didn’t have to do anything. My husband already did everything.

7.) ที่บอกว่าจะจ่ายหนี้ให้ครบเดือนนี้ สุดท้ายได้จ่ายไหม
[tîi bàwk wâa jà jàai nîi hâi króp deuan níi, sùd táai dâi jàai mái]
You said you would pay off all your debts this month. Did you in the end?

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

3 Comments

 1. Armagedon Chan

  Paragraph : “it is not like ” translated to “gaw chai waa ” ? Why it is not ” gaw mai chai waa ” ?

  Reply
  • Armagedon Chan

   Sorry in paragraph 4.

   Reply

 2. “ใช่ว่า” [châi wâa] : “It’s not like…”
  “ไม่ใช่ว่า” [mâi châi wâa] : “It’s not that…”

  E.g.
  ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดี เขาแค่ทำพลาดไป
  [châi wâa káo pen kon mâi dii. káo kâe tam plâad pai]
  “It’s not like he’s a bad person/he’s not a bad person. He just made a mistake.”

  ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดี ฉันแค่ไม่ชอบนิสัยเขาเฉยๆ
  [mâi châi wâa káo pen kon mâi dii. chán kâe mâi châwp nísǎi káo choěi choěi]
  “It’s not that he’s bad person. I just don’t like his attitude.”

  The two expressions are just sightly different in the tone. They’re both used to negate a statement.
  Most of the time, they can be used interchangeably.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *