ดูทีวี duu tiiwii = watch television
ดูหนัง duu năng = watch movies
ฟังเพลง fang pleeng = listen to music
ท่องเที่ยว tâwng tîaw = go travelling
เล่นกีฬา lên gilaa = play sports
ฝึกภาษา fèuk paasăa = practice languages
เดินซื้อของ dern séu kŏng = go shopping
อ่านหนังสือ àan năng sěu = read books
ปลูกต้นไม้ plùuk tôn máai = grow plants
เดินสวน dern suăn = stroll around the park
เล่นอินเทอร์เน็ต lên internèt = surf the internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *