ส้ม [sôm] = orange
แอปเปิ้ล [áb-pêrn] = apple
กล้วย [glûai] = banana
มะม่วง [mámûang] = mango
สับปะรด [sàpparót] = pineapple
มังคุด [mangkút] = mangosteen
ทุเรียน [túrian] = durian
องุ่น [a-ngùn] = grape
สตรอว์เบอร์รี [satrawberrî] = strawberry
มะพร้าว [mápráo] = coconut
เงาะ [ngáw] = rambutan
ฝรั่ง [fáràng] = guava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *