อาหาร aa-hăan = food
ผัก pàk = vegetable
ผลไม้ pŏn-lá-mâai = fruit
เนื้อสัตว์ néua-sàt = meat
เต้าหู้ tâo-hûu = tofu
เห็ด hèd = mushroom
ไข่ kài = egg
ข้าว kaâo = rice
ขนม kà-nŏm = snack
ขนมปัง kà-nŏm-pang = bread
ของหวาน kŏng-wăan = dessert
ก๋วยเตี๋ยว kŭai-tiăw = noodles
ของกินเล่น kŏng-gin-lên = appetizer

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *