“ไม่ A ก็ B” [mâi…gâw…] is equivalent of the expression “either A or B” in English. The direct translation of “ไม่ A ก็ B” [mâi…gâw…] is “A, if not, B.” It’s also possible to say “A ไม่ก็ B” […mâi gâw…].

Examples:

วางไว้หน้าตู้เย็นไม่ก็หน้าทีวีดีกว่า
[waang wái nâa tûu yen mâi gâw nâa TV dii gwàa]
I think we should put it either in front of the fridge or the TV.

อยากเลี้ยงแมวไม่ก็หมาจัง
[yàak líang maew mâi gâw mǎa jang]
I want to have either a cat or a dog as a pet.

วันพฤหัสเราไปไม่ได้จริงๆ เราว่างแค่วันพุธไม่ก็วันศุกร์
[wan páréuhàt rao pai mâi dâai jing jing. rao wâang kâe wan pút mâi gâw wan sùk]
I really can’t go on Thursday. I’m free on either Wednesday or Friday.

ร้านนี้ ฉันสั่งอยู่แค่สองอย่าง ไม่ไข่เจียวก็ผัดผัก
[ráan níi chán sàng yùu kâe sǎwng yàang. mâi kài jiao gâw pàd pàk]
I only order two things at this restaurant. I’d either get an omelet or a vegetable stir-fry.

เวลาไปบ้านเพื่อน ส่วนใหญ่ไม่เล่นเกมก็ดูหนัง
[welaa pai bâan pêuan, sùan yài mâi lên game gâw duu nǎng]
When I go to my friend’s house, most of the time we either play games or watch movies.

ไม่พ่อก็แม่คนใดคนหนึ่งต้องมาประชุม
[mâi pâw gâw mâe kon dai kon nèung tâwng maa prachum]
Either the father or the mother must attend the meeting.

ต้องสีชมพูไม่ก็สีเหลืองถึงจะสวย
[tâwng sǐi chompuu mâi gâw sǐi leǔang teǔng jà sǔai]
It’d only be beautiful in (either) pink or yellow.

 


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *