เยอรมนี [yeramanii] = Germany
ฝรั่งเศส [fáràngsèt] = France
เนเธอร์แลนด์ [naytêrlan] = Netherlands
สเปน [sàpain] = Spain
อิตาลี [ìtalîi] = Italy
อังกฤษ [ang-grìt] = England
(สหรัฐ)อเมริกา [(sahàrát) amerigaa]
= (United States of) America
ญี่ปุ่น [yîipùn] = Japan
เกาหลี [gaolǐi] = Korea
จีน [jiin] = China
พม่า [pamâa] = Myanmar
ลาว [laao] = Laos
กัมพูชา [gampuucha]
= Cambodia
ไทย [tai] = Thailand


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *