สีขาว sǐi kǎao = white
สีดำ sǐi dam = black
สีเงิน sǐi ngern = gray
สีแดง sǐi daeng = red
สีส้ม sǐi sôm = orange
สีเขียว sǐi kiǎw = green
สีเหลือง sǐi leuǎng = yellow
สีม่วง sǐi muâng = purple
สีชมพู sǐi chompuu = pink
สีน้ำตาล sǐi námtaan = brown
สีน้ำเงิน sǐi nám ngern = blue
สีฟ้า sǐi fáa = sky blue

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *