Vocabulary Worth Knowing

อาหาร aa-hăan = food
ผัก pàk = vegetable
ผลไม้ pŏn-lá-mâai = fruit
เนื้อสัตว์ néua-sàt = meat
เต้าหู้ tâo-hûu = tofu
เห็ด hèd = mushroom
ไข่ kài = egg
ข้าว kaâo = rice
ขนม kà-nŏm = snack
ขนมปัง kà-nŏm-pang = bread
ของหวาน kŏng-wăan = dessert
ก๋วยเตี๋ยว kŭai-tiăw = noodles
ของกินเล่น kŏng-gin-lên = appetizer…

Continue reading Food

บ้าน bâan = house
สวน suǎn = backyard, garden
ระเบียง rábiang = balcony
ที่จอดรถ tîi jòrd rót = garage
ชั้นบน chán bon = upper floor
ชั้นล่าง chán lâang = lower fl.
ห้องนอน hông norn = bedroom
ห้องน้ำ hông náam = bathroom
ห้องครัว hông krua = kitchen
ห้องนั่งเล่น hông nûng lên = living room…

Continue reading Parts of the House

สีขาว sǐi kǎao = white
สีดำ sǐi dam = black
สีเงิน sǐi ngern = gray
สีแดง sǐi daeng = red
สีส้ม sǐi sôm = orange
สีเขียว sǐi kiǎw = green
สีเหลือง sǐi leuǎng = yellow
สีม่วง sǐi muâng = purple
สีชมพู sǐi chompuu = pink
สีน้ำตาล sǐi námtaan = brown
สีน้ำเงิน sǐi nám ngern = blue
สีฟ้า sǐi fáa = sky blue…

Continue reading Colors

มี mee = to have
ไป pai = to go
มา maa = to come
ชอบ chôrp = to like
กิน gin = to eat
ทำ tam = to do
นอน norn = to sleep
เรียน rian = to study
พูด phûut = to speak
อ่าน àan = to read
ซื้อ séu = to buy…

Continue reading Basic Verbs

0 ๐ ศูนย์ sǔun
1 ๑ หนึ่ง neùng
2 ๒ สอง sǒng
3 ๓ สาม sǎam
4 ๔ สี่ sìi
5 ๕ ห้า hâa
6 ๖ หก hòk
7 ๗ เจ็ด jèt
8 ๘ แปด pàd
9 ๙ เก้า kâo
10 ๑๐ สิบ sìp…

Continue reading Numbers