Vocabulary Worth Knowing

ทำกับข้าว [tam gàp kâao] = Cooking
ล้างจาน [láang jaan] = Washing dishes
เช็ดโต๊ะ [chét tó] = Cleaning tables
ซักผ้า [sák pâa] = Washing clothes
ตากผ้า [tàak pâa] = Hanging clothes to dry
อบผ้า [òb pâa] = Drying clothes in a machine
จัดเตียง [jàt tiang] = Making beds
จัดห้อง [jàt hâwng] = Organizing the rooms
กวาดบ้าน [gwàat bâan] = Sweeping
ถูบ้าน [tŭu bâan] = Mopping
ดูดฝุ่น [dùut fùn] = Vacuuming
ปัดฝุ่น [pàt fùn] = Dusting
ล้างห้องน้ำ [láang hâwng náam] = Cleaning the bathroom
รดน้ำต้นไม้ [rót náam tônmáai] = Watering plants
ตัดหญ้า [tàd yâa] = Mowing the lawn
เทขยะ [tay kayà] = Taking out the trash
ล้างรถ [láang rót] = Washing the car…

Continue reading Household chores

ข้าวโพด [kâao-pôte] = Corn
กระเทียม [gra-tiam] = Garlic
แครอท [kae-ràwt] = Carrot
แตงกวา [taeng-gwaa] = Cucumber
หัวหอม [hŭa-hăwm] = Onion
มะเขือเทศ [má-kěu-thêet] = Tomato
ผักกาดหอม [pák-gàat-hăwm] = Lettuce
หน่อไม้ฝรั่ง[nàw-máai-fáràng] = Asparagus
บรอกโคลี [bráwk-ko-lîi] = Broccoli
มะเขือยาว [má-kěu-yaao] = Eggplant
กระหล่ำปลี [gra-làm-plii] = Cabbage
ดอกกระหล่ำ [dàwk-gra-làm] = Cauliflower
ผักบุ้ง [pàk-bôong] = Morning glory
ถั่วฝักยาว [tûa-fàk-yaao] = String bean
ใบกะเพรา [bai-ga-prao] = Basil Leaf…

Continue reading Vegetables

เยอรมนี [yeramanii] = Germany
ฝรั่งเศส [fáràngsèt] = France
เนเธอร์แลนด์ [naytêrlan] = Netherlands
สเปน [sàpain] = Spain
อิตาลี [ìtalîi] = Italy
อังกฤษ [ang-grìt] = England
(สหรัฐ)อเมริกา [(sahàrát) amerigaa]
= (United States of) America
ญี่ปุ่น [yîipùn] = Japan
เกาหลี [gaolǐi] = Korea
จีน [jiin] = China
พม่า [pamâa] = Myanmar
ลาว [laao] = Laos
กัมพูชา [gampuucha]
= Cambodia
ไทย [tai] = Thailand…

Continue reading Countries

รถ [rót] = car
รถตู้ [rót-tûu] = van
รถไฟ [rótfai] = train
รถเมล์ [rótmay] = bus
รถบรรทุก [rótbantúk] = truck
รถแท็กซี่ [rót táeksî] = taxi
รถตุ๊กตุ๊ก [rót túktúk] = tuktuk
เรือ [reua] = boat/ ship
จักรยาน [jàkgrayaan] = bike
รถยนต์ [rótyon] = automobile
มอเตอร์ไซค์ [mawtersai] = motorbike
เครื่องบิน [krêuangbin] = airplane
รถไฟฟ้า [rótfaifáa] = electric train
รถไฟฟ้าใต้ดิน [rótfaifáa tâidin] = subway …

Continue reading Vehicles

ส้ม [sôm] = orange
แอปเปิ้ล [áb-pêrn] = apple
กล้วย [glûai] = banana
มะม่วง [mámûang] = mango
สับปะรด [sàpparót] = pineapple
มังคุด [mangkút] = mangosteen
ทุเรียน [túrian] = durian
องุ่น [a-ngùn] = grape
สตรอว์เบอร์รี [satrawberrî] = strawberry
มะพร้าว [mápráo] = coconut
เงาะ [ngáw] = rambutan
ฝรั่ง [fáràng] = guava…

Continue reading Fruits

มกราคม [mágaraakom] = January
กุมภาพันธ์ [gumpaapan] = February
มีนาคม [miinaakom] = March
เมษายน [maysǎayon] = April
พฤษภาคม [préudsapaakom] = May
มิถุนายน [mítùnaayon] = June
กรกฎาคม [garágàdaakom] = July
สิงหาคม [sǐnghǎakom] = August
กันยายน [ganyaayon] = September
ตุลาคม [tùlaakom] = October
พฤศจิกายน [préudsajìgaayon] = November
ธันวาคม [tanwaakom] = December…

Continue reading Months

พ่อ [pâw] = father
แม่ [mâe] = mother
ลูก [lûuk]= son, daughter
พี่ [pîi] = older sibling
น้อง [nóng] = younger sibling
สามี [sǎamii] = husband
ภรรยา [panrayaa] = wife
ปู่ [pùu] = paternal granddad
ย่า [yâa] = paternal grandmom
ตา [taa] = maternal granddad
ยาย [yaai] = maternal grandmom
ลุง [lung] = uncle (dad’s or mom’s older brother)
ป้า [pâa] = aunt (dad’s or mom’s older sister)
น้า [náa] = mother’s younger brother or younger sister
อา [aa] = father’s younger brother or younger sister
หลาน [lǎan] = niece, nephew, grandson, granddaughter
ลูกพี่ลูกน้อง [lûukpîi lûuknóng] = cousin…

Continue reading Family

ร้อน [ráwn] = hot
เย็น [yen] = cool
หนาว [nǎo] = cold
สบายๆ [sabaai sabaai] = nice
ลมแรง [lom rang] = windy
หิมะตก [hìmá tòk] = snowing
ฟ้าครื้ม [fáa kréum] = cloudy
ฝนตก [fǒn tòk] = raining
ฝนตกปรอยๆ [fǒn tòk proi proi] = showering
ฝนตกหนัก [fǒn tòk nàk] = raining hard
ร้อนอบอ้าว [ráwn òb âo] = hot and humid…

Continue reading Weather

ดูทีวี duu tiiwii = watch television
ดูหนัง duu năng = watch movies
ฟังเพลง fang pleeng = listen to music
ท่องเที่ยว tâwng tîaw = go travelling
เล่นกีฬา lên gilaa = play sports
ฝึกภาษา fèuk paasăa = practice languages
เดินซื้อของ dern séu kŏng = go shopping
อ่านหนังสือ àan năng sěu = read books
ปลูกต้นไม้ plùuk tôn máai = grow plants
เดินสวน dern suăn = stroll around the park
เล่นอินเทอร์เน็ต lên internèt = surf the internet…

Continue reading Hobbies

แมว maew = cat
หมา măa = dog
หมู mŭu = pig
ปลา plaa = fish
หมี mĭi = bear
วัว wua = cow
นก nók = bird
หนู nŭu = mouse
ไก่ gài = chicken
เต่า tào = turtle
เสือ sěua = tiger
สิงโต sĭng-to = lion
แกะ gàe = sheep
ลิง ling = monkey
ควาย kwaai = buffalo
กระต่าย gratàai = rabbit…

Continue reading Animals