Real-Life Dialogues

Script:

แพนเค้ก: อีก 2 วันจะวันเกิด Bob แล้ว ซื้ออะไรให้เขากันดี
Pankéek: Ìik săwng wan ja wan gèrd Bob léaw, séu arai hâi káo gan dii.
Pancake: Bob’s birthday is in two days. What should we get him?

แตงกวา : จริงด้วย! เราเห็นเขาชอบสะสมนาฬิกานะ ซื้อนาฬิกาให้ดีไหม
Tang-gwaa: Jing dûai. Rao hěn káo chôrb sàsŏm nalígaa ná. Séu naalígaa hâi dii mái.…

Continue reading Lesson 6: Birthday Presents for Bob

Script:

แก้ว: ปราง แกว่าตัวนี้กับตัวนั้น ตัวไหนสวยกว่า
Gaêw: Prang, gae wâa tua níi gàp tua nán, tua năi suăi gwàa
Gaew: Prang, this one and that one, which one do you think is prettier?

ปราง : ฉันว่าไม่เห็นมีตัวไหนสวยสักตัวเลย ฉันเบื่อช้อปปิ้งแล้ว เราไปร้องเกะกันเหอะ
Prang: Chán wâa mâi hěn mii tua năi suăi sák tua loei. Chán bèua shopping léaw rao pai ráwng gè gan hè.…

Continue reading Lesson 5: Why I Don’t Go to Karaoke

Script:

หญิง : ฮัลโหล แจน นอนยัง โทษทีโทรมาดึก
Yǐng: Hanlǒ Jan. Nawn yang. Tôde tii, to maa dèuk.
Ying: Hello, Jan. Are you sleeping yet? Sorry I called you so late at night.

แจน : เออ ยังไม่นอนแต่ใกล้แล้ว โทรมามีไรอ่ะ
Jan: Er. Yang mâi nawn tàe glâi léaw. To maa mii rai à.
Jan: That’s fine.

Continue reading Lesson 4: Computer Troubleshooting

Script:

ต่าย : ลูกปัด ปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันดี
Tai: Lookpad, pii mài níi pai tîaw năi gan dii.
Tai: Lookpad, where should we go during this New Year’s vacation?

ลูกปัด : ไปนิวยอร์กมะ อยากไปตั้งนานละ
Lookpad: Pai New York má. Yàak pai tâng naan lá.
Lookpad: How about New York? I’ve always wanted to go there.

Continue reading Lesson 3: Planning a New Year’s Vacation

Script:

ลูกค้า : พี่ค่ะ ขอดูตัวนั้นหน่อยได้ไหมคะ
Lûuk káa: Pîi ká, kăw duu tua nán nòi dâai mâi ká.
Customer: Excuse me. Can I have a look at that one please?

คนขาย : ตัวไหนน้อง ตัวกระต่ายสีฟ้าๆเนี่ยเหรอ
Kon kăai: Tua năi nóng, tua gratàai sĭi fáa fáa nîa răw.
Seller: Which one? This blue rabbit?

Continue reading Lesson 2: Buying a Stuffed Animal

Script:

โบว์ : ไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะ
Bow: Mâi maa prûng níi loei là.
Bow: Why didn’t you just show up tomorrow?

กิ๊ฟท์ : ขอโทษแก รถติดจริงๆ ตอนที่แกโทรมาอ่ะ เราอยู่เอกมัยแล้วจริงๆนะ
Gift: Kǎw tôde gae. Rót tìd jing jing. Tawn tîi gae tow maa à, rao yùu Ekamai léaw jingjing ná.
Gift: I’m sorry. The traffic was really bad.

Continue reading Lesson 1: Let’s Find Something to Eat