PickupThai Specials

In Thai, we use the expression “ขอให้ [kǎw hâi]” to wish someone something. Both first (I: “ผม [pǒm]” or “ฉัน [chán]” and second pronouns (you: “คุณ [khun]”) are usually omitted in the sentence. Below are the most common 7 wishes that can be said to anyone on any occasion. Enjoy.

1.…

Continue reading “I Wish You…”

[ V o c a b u l a r y – – – – – * ]

 

เจ [jay] vegan
มังสวิรัติ [mangsawírát] vegetarian

What vegans and vegetarians don’t eat.

เนื้อสัตว์ [néua sàt] meat
ไก่ [gài] chicken
หมู [mǔu] pork
เนื้อ(วัว) [néua (wua)] beef
เป็ด [pèd] duck

อาหารทะเล [aahǎan talay] seafood
ปลา [plaa] fish
กุ้ง [gûng] shrimp / prawn / lobster
ปู [puu] crab
หอย [hǒi] clam / mussel
น้ำปลา [nám plaa] fish sauce
น้ำพริก [nám prík] chili paste
กะปิ [ga pì] shrimp paste

Other foods vegans don’t eat.

Continue reading Useful Vocabulary and Phrases for Vegetarians & Vegans

Both “ตั้งแต่ [tâng tàe]” and “จาก [jàak]” mean “from/since.” And both “จน [jon]” and “ถึง [těung]” mean “to/until.” Do you know when to use each one of these words? Test your Thai knowledge by taking our quiz below!

Complete the sentences below with ตั้งแต่ [táng tàe], จาก [jàak], จน [jon] or ถึง [těung].

Continue reading ตั้งแต่ [tâng tàe], จาก [jàak], จน [jon], ถึง [těung]

Q1: What’s not in this picture?
a.) โคมไฟ [kome fai] b.) ผ้าม่าน [pâa mâan] c.) พรม [prom] d.) ปฏิทิน [patitin]

Answer:
a.) โคมไฟ [kome fai] lamp
b.) ผ้าม่าน [pâa mâan] curtain
c.) พรม [prom] carpet, rug, mat
d.) ปฏิทิน [patitin] calendar

 

Q2: What’s not in this picture?
a.) กระจก [grajòk] b.)

Continue reading Vocabulary Game: What’s Not in This Picture?

(คุณ)จะไปลอนดอนไหม
[(khun) ja bpai London mái]
Are you going to London? (I know you’re going to Europe, is London in your itinerary?)

(คุณ)จะไปลอนดอนรึเปล่า
[(khun) ja bpai London réu plào]
Are you going to London? (I know you’re going to Europe, is London in your itinerary?)

(คุณ)จะไปลอนดอนเหรอ
[(khun) ja bpai London rǎw]
Are you going to London?…

Continue reading All the Possible Ways to Form Yes-No Questions

football-in-net

It’s FIFA World Cup time! PickupThai would love to help enhance your football watching experience with our special lesson on basic football terms in Thai. Some of these words can be used with other sports as well. You will have more fun talking to your Thai friends about the matches you watch or even understand the games better in Thai.…

Continue reading A Glossary of Football Terms

 
1. A: รู้ไหม แต่ละวันผมคิดถึงคุณแค่ 2 ครั้ง
[rúu mái, tàe lá wan phǒm kíd teǔng khun kâe sǎwng kráng]
You know, each day there are only two times when I think of you.
B: ตอนไหน
[tawn nǎi]
When?
A: ตอนหลับกับตอนตื่น
[tawn làp gàp tawn tèun]
When I’m sleeping and when I’m awake.

Continue reading 7 Funny Cheesy Pick Up Lines

babyvocab

Things that Babies Do

ร้องไห้ [ráwng hâai] to cry
หัวเราะ [hǔa ráw] to laugh
ยิ้ม [yím] to smile

ไอ [ai] to cough
จาม [jaam] to sneeze
สะอึก [sa èuk] to hiccup
งอแง [ngaw ngae] to fuss

กิน [gin] to eat
กลืน [gleun] to swallow
เรอ [rer] to burp
อ้วก [ûak] to throw up
แหวะนม [wàe nom] to spit up / to regurgitate
ดูดนิ้ว [dùud níw] to suck one’s thumb

นอน [nawn] to sleep
หาว [hǎaw] to yawn
กรน [gron] to snore
สะดุ้ง [sa dûng] to be startled
บิดขี้เกียจ [bìd kîi gìat] to stretch

ลืมตา [leum taa] to open one’s eyes
หลับตา [làp taa] to close one’s eyes
กระพริบตา [grapríp taa] to blink

ตด [tòd] to fart
ฉี่ [chìi] to pee
อึ [èu] / ขี้ [kîi] to poop
น้ำลายไหล [námlaai lǎi] to drool

นั่ง [nâng] to sit
ยืน [yeun] to stand
คลาน [klaan] to crawl
พลิกตัว [plík tua] to roll over

 

Things that We Do for Babies

ป้อน [páwn] to feed
ให้นม [hâi nom] to breastfeed
เช็ดปาก [chét pàak] to wipe one’s mouth
จับเรอ [jàp rer] to burp

ชงนม [chong nom] to prepare formula
ล้างขวดนม [láang kùat nom] to wash bottles
นึ่งขวดนม [nêung kùat nom] to sterilize bottles

อุ้ม [ûm] to hold
ปลอบ [plàwp] to comfort / to soothe
กล่อม [glàwm] to lull to sleep by singing
วางลงเปล [waang long play] to put in the cradle

อาบน้ำ [àab náam] to bathe
สระผม [sà pǒm] to wash hair
ทำความสะอาด [tam kwaam sa àad] to clean
ห่อตัว [hàw tua] to swaddle
เปลี่ยนผ้าอ้อม [plìan pâa âwm] to change diapers

 


Things that Babies Need

นม [nom] milk
นมแม่ [nom mâe] breast milk
นมผสม [nom pasǒm] formula
ขวดนม [kûat nom] bottle
จุกหลอก [jùk làwk] pacifier

ผ้ากันน้ำลาย [pâa gan námlaai] bib
ผ้าอ้อม [pâa âwm] diaper
ทิชชู่เปียก [tissue pìak] baby wipe
ผ้าห่อตัว [pâa hàw tua] swaddle blanket

เปล [play] crib
อ่างอาบน้ำ [àang àab náam] bathtub
กระโถน [gratǒne] potty
รถเข็น [rót kěn] stroller
ที่นั่งติดรถยนต์ [tîi nâng tìd rótyon] car seat
เก้าอี้สูง [ gâo îi sǔng] high chair

ตุ๊กตา [túkgataa] stuffed animal / doll
ตุ๊กตาหมี [túkgataa mǐi] teddy bear
ของเล่น [kǎwng lên] toy

 …

Continue reading Baby Vocabulary

20727899_10159210381380230_5283550725120696595_n

สุขสันต์วันแม่ แม่ๆทุกคน
[sùk sǎn wan mâe, mâe mâe túk kon]
Happy Mother’s Day to all mothers.

วันนี้วันที่ 12 สิงหาคม ตรงกับวันแม่ของไทย
[wanníi wan tîi sìp sǎwng sǐng hǎa kom, trong gàp wan mâe kǎwng Thai]
Today is the 12th of August, which is Thai Mother’s Day.

วันแม่ปีนี้เป็นวันที่พิเศษสำหรับฉัน
[wan mâe pii níi pen wan tîi písèet sǎmràp chán]
This year’s Mother’s Day is a special day to me.…

Continue reading Mother’s Day

rak

Learn all the useful and practical words and expressions on “Love and Relationships.” Some of the words are hard to find in a dictionary so trust us, you don’t want to skip this lesson even though you think you already know quite many of the words or phrases. Enjoy – ❤

สถานะ [satăaná] status
โสด [sòde] single
มีแฟนแล้ว [mii fan léaw] in a relationship
หมั้นแล้ว [mân léaw] engaged
แต่งงานแล้ว [tàeng ngan léaw] married
ยังไม่แต่งงาน [yang mâi tàeng ngan] not married
แต่งงาน มีลูกแล้ว [tàeng ngan mii lûuk léaw] married with children

ชอบ [chôrb] to like
แอบชอบ [àeb chôrb] to secretly like
สารภาพรัก [sărapâp rák] to confess one’s love
ให้ความหวัง [hâi kwaam wăng] to lead someone on
ขอคบ [kăw kób] to ask someone to be girlfriend/ boyfriend
ขอเป็นแฟน [kăw pen fan] ask someone to be girlfriend/ boyfriend
ความสัมพันธ์ [kwaam sămpan] relationship

คบ [kób] to date
แฟน [fan] girlfriend/ boyfriend
แฟนหนุ่ม [fan nùm] boyfriend
แฟนสาว [fan săao] girlfriend
แฟนคนแรก [fan kon râek] first girlfriend/ boyfriend
คนรัก [kon rák] romantic partner
ออกเดท [àwk dèet] to go on a date

รัก [rák] to love, love
ความรัก [kwaam rák] love
บอกรัก [bàwk rák] to say “I love you”
หลงรัก [lŏng rák] to fall in love
ตกหลุมรัก [tòk lŭum rák] to fall in love

สเปก [sapék] type (of guy/ of girl)
หน้าตาดี [nâataa dii] good-looking
หุ่นดี [hùn dii] good figure
บุคลิกดี [bùkkalík dii] good personality
นิสัยดี [nísăi dii] nice
สวย/ หล่อ [suăi / làw] beautiful/handsome
คนที่ใช่ [kon tîi châi] The one, Mr./…

Continue reading Words and Expressions on Love and Relationships

13087728_10156857112555230_7874854697041288593_n

Compound Nouns that Contain the Word “น้ำ”

น้ำตก [nám tòk] waterfall
น้ำเชื่อม [nám chêuam] syrup
น้ำผึ้ง [nám pêung] honey
น้ำตาล [nám taan] sugar
น้ำแกง [nám gaeng] soup
น้ำตา [nám taa] tear
น้ำลาย [nám laai] saliva
น้ำใจ [nám jai] generosity
น้ำจิ้ม [nám jîm] dipping sauce
น้ำมนต์ [nám mon] sacred water
น้ำผลไม้ [náam pǒnlamáai] juice
น้ำดื่ม [náam deùm] drinking water
น้ำอัดลม [náam àdlom] soda, soft drink

Did you know that the word “น้ำ” [náam] usually has a long vowel but when it’s a part of a compound word, it is mostly short?…

Continue reading Words with “น้ำ” [náam]

A super fun game for you to practice or challenge your Thai skills. If you’re a music lover, this game is going to be a lot of fun! If you’re not a music lover but a Thai lover, this game will still be fun! Either way, you’ll have fun with it!…

Continue reading The Song Title Game