Free & Fun Lessons

ใหญ่ yài = big
เล็ก lék = small
อ้วน uân = fat
ผอม phŏrm = thin
สูง sŭung = tall
เตี้ย tîa = short
เด็ก dèk = young
แก่ gàe = old
สวย suăi = pretty
น่ารัก nârák = cute
หล่อ làw = handsome
น่าเกลียด nâglìad = ugly…

Continue reading Attributes

ครู kruu = teacher
หมอ mŏr = doctor
ทนาย ta-naai = lawyer
ชาวนา chaao-naa = farmer
พยาบาล payaabaan = nurse
ตำรวจ tamrùat = policeman
นักเรียน nák-rian = student
นักเขียน nák-kiăn = writer
นักกีฬา nák-gii-laa = sportsman
วิศวกร wít-sa-wá-gorn = engineer
สถาปนิก sà-tăa-pa-ník = architect
นักธุรกิจ nák-tú-rá-gìt = businessman…

Continue reading Occupations

อาหาร aa-hăan = food
ผัก pàk = vegetable
ผลไม้ pŏn-lá-mâai = fruit
เนื้อสัตว์ néua-sàt = meat
เต้าหู้ tâo-hûu = tofu
เห็ด hèd = mushroom
ไข่ kài = egg
ข้าว kaâo = rice
ขนม kà-nŏm = snack
ขนมปัง kà-nŏm-pang = bread
ของหวาน kŏng-wăan = dessert
ก๋วยเตี๋ยว kŭai-tiăw = noodles
ของกินเล่น kŏng-gin-lên = appetizer…

Continue reading Food

บ้าน bâan = house
สวน suǎn = backyard, garden
ระเบียง rábiang = balcony
ที่จอดรถ tîi jòrd rót = garage
ชั้นบน chán bon = upper floor
ชั้นล่าง chán lâang = lower fl.
ห้องนอน hông norn = bedroom
ห้องน้ำ hông náam = bathroom
ห้องครัว hông krua = kitchen
ห้องนั่งเล่น hông nûng lên = living room…

Continue reading Parts of the House

สีขาว sǐi kǎao = white
สีดำ sǐi dam = black
สีเงิน sǐi ngern = gray
สีแดง sǐi daeng = red
สีส้ม sǐi sôm = orange
สีเขียว sǐi kiǎw = green
สีเหลือง sǐi leuǎng = yellow
สีม่วง sǐi muâng = purple
สีชมพู sǐi chompuu = pink
สีน้ำตาล sǐi námtaan = brown
สีน้ำเงิน sǐi nám ngern = blue
สีฟ้า sǐi fáa = sky blue…

Continue reading Colors

The English idiom “In particular” can be translated as “เป็นพิเศษ” [pen písèet] or “โดยเฉพาะ(อย่างยิ่ง)” [dooi chapáw (yàang yîng)], depending on the context. For example, “I don’t have anything to say in particular.” “ผมไม่มีอะไรอยากพูดเป็นพิเศษ” [phŏm mâi mii arai yàak phûut pen písèet], or, “Most people, men in particular, don’t enjoy spending hours in a store trying on clothes.” “คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ(อย่างยิ่ง)ผู้ชายไม่ชอบลองเสื้อในร้านเป็นเวลานานหลายชั่วโมง” [kon sùan yài dooi chapáw (yàang yîng) pûu chaai mâi chôrb long sêua nai ráan pen welaa naan lăai chûa mong].…

Continue reading “In particular”

When you want to express a conclusion that you draw from any given statement or information or to ask for confirmation on the underlying message you get or understand from some statement, in Thai, you would use the expression “แสดงว่า..” [sadaeng wâa..]. For example, a.) “ผมจะโทรไปยกเลิกตั๋ว” [phŏm jà to pai yóklêrk tŭa] “I’m calling to cancel the ticket”.…

Continue reading “That means..”

When you feel relieved that some situation has gotten better or something turns out to be not as bad as you had thought, expected or imagined or simply when you feel lucky you don’t have to be in trouble or face difficulty, in Thai, we would use the expression “ค่อยยังชั่ว” [kôi yang chûa].…

Continue reading “Thank God!”