Free & Fun Lessons

 
1. A: รู้ไหม แต่ละวันผมคิดถึงคุณแค่ 2 ครั้ง
[rúu mái, tàe lá wan phǒm kíd teǔng khun kâe sǎwng kráng]
You know, each day there are only two times when I think of you.
B: ตอนไหน
[tawn nǎi]
When?
A: ตอนหลับกับตอนตื่น
[tawn làp gàp tawn tèun]
When I’m sleeping and when I’m awake.

Continue reading 7 Funny Cheesy Pick Up Lines

22195998_1346984092072807_1379349148817726352_n
เมื่อแม่ปลุกคุณให้ตื่นลงมากินข้าว ในช่วงเช้าของวันหยุด
[meûa mâe plùk khun hâi têun long maa gin kâao nai chûang cháao kǎwng wan yùt]
When your mom wakes you up to go downstairs for breakfast on the morning of a holiday.

[Vocabulary – – – *]

ปลุก [plùk] to wake someone up
ตื่น [têun] to wake up
วันหยุด [wan yùt] a day when no work is done / holiday / day off…

Continue reading When your mom wakes you up…

Thank you everyone for following our videos on Youtube and subscribing to PickupThai channel. To respond to a request many of our fans have made, we just added English translation for the sentences from the video lesson “Words with Similar Pronunciation.” We hope you find it helpful.

For those of you who have not watched the video, try reading these following sentences containing two words with similar pronunciation out loud and then watch the video to check if you pronounced them accurately.…

Continue reading Pronunciation Practice

“ไม่ A ก็ B” [mâi…gâw…] is equivalent of the expression “either A or B” in English. The direct translation of “ไม่ A ก็ B” [mâi…gâw…] is “A, if not, B.” It’s also possible to say “A ไม่ก็ B” […mâi gâw…].

Examples:

วางไว้หน้าตู้เย็นไม่ก็หน้าทีวีดีกว่า
[waang wái nâa tûu yen mâi gâw nâa TV dii gwàa]
I think we should put it either in front of the fridge or the TV.…

Continue reading “Either…or…”

happynewyear2018
สวัสดีปีใหม่ [sawàddee pii mài] = Happy New Year
๒๕๖๑ = 2561 (Buddhist Era) / 2018

ขอบคุณที่ติดตามเว็บไซต์เราตลอดปี ๒๕๖๐
[kàwp khun tîi dtìd dtaam website rao dtàlàwd pii 2560]
Thank you for following our site throughout 2017…

Continue reading Happy New Year 2018

Did you know what Thai people call the first and the last days of the year?

วันส่งท้ายปีเก่า [wan sòng táai pii gào] : New Year’s Eve / December 31st
Literal meaning: the day we send off the old year

วัน(ขึ้น)ปีใหม่ [wan (kêun) pii mài] : New Year’s Day / January 1st
Literal meaning: the day we begin the new year…

Continue reading Dec 31st & Jan 1st

23316829_1377351785702704_5316309508634995883_n

คบกันใหม่ๆ
[kób gan mài mài]
When we just started dating

ผ่านไปหลายปี
[phàan pai lǎai pii]
Several years later


[Grammar corner]

ใหม่ๆ [mài mài] is an adverb used after a verb to describe an action that has just happened. Take a look at these examples below;

1. พิซซ่าอร่อยแค่ตอนอบเสร็จใหม่ๆ
[pizza aròi kâe dtawn òb sèt mài mài]
Pizzas only taste good when freshly baked.…

Continue reading Now & Then

thailand_texture
 

วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันชาติของไทย
[wan tîi hâa tanwaakom pen wan châat kǎwng Thai]
December 5th is Thailand National Day.

วันชาติของประเทศคุณตรงกับวันที่เท่าไหร่
[wan châat kǎwng prathêet khun trong gàp wan tîi tâo rài]
When is national day celebrated in your country?

Trivia: Did you know the difference between ประเทศไทย [prathêet Thai] and เมืองไทย [meuang Thai]?…

Continue reading Thai National Day


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

๑ 1 มกราคม [mágaraakom] = January
๒ 2 กุมภาพันธ์ [gumpaapan] = February
๓ 3 มีนาคม [miinaakom] = March
๔ 4 เมษายน [maysǎayon] = April
๕ 5 พฤษภาคม [préutsapaakom] = May
๖ 6 มิถุนายน [mítùnaayon] = June
๗ 7 กรกฎาคม [garágadaakom] = July
๘ 8 สิงหาคม [sǐnghǎakom] = August
๙ 9 กันยายน [ganyaayon] = September
๑๐ 10 ตุลาคม [dtùlaakom] = October
๑๑ 11 พฤศจิกายน [préutsajìgaayon] = November
๑๒ 12 ธันวาคม [tanwaakom] = December

Tip: All months that have 31 days end with “คม” [kom], 30 days “ยน” [yon] and 28/29 days “พันธ์” [pan].…

Continue reading Wallpaper 8: Thai Numbers and Months

23316673_1376480019123214_6281944800806739237_n

นอนหลับบนรถเมล์
[nawn làp bon rótmay]
Sleeping on the bus

ที่คิดไว้
[tîi kíd wái]
What I pictured

ความเป็นจริง
[kwaam pen jing]
Reality


[ Grammar corner – – – * ]

The word “ที่” [tîi] when functioning as a relative pronoun is used like the word “that” in English. However, in some cases, the noun that it follows can be omitted.…

Continue reading Sleeping on the Bus

22279629_1927818937232938_695038949069022509_nคนอื่น [kon èun] Other people
กู [guu] Me

Grammar corner – – *

Did you know that the word “อื่น” [èun] meaning “another” or “other” is usually used in this structure -> “noun + classifier + “อื่น” [èun],” but the classifier can be omitted when it’s the same as the noun?…

Continue reading Other People VS Me

Did you know that in Thai we also have a word that has a similar usage to that of the filler word “like” in English? That’s the word “แบบ” [bàep]. The formal meaning of “แบบ” [bàep] is model, style, way, form or pattern. But it’s also used in the same way as the word “like” in English when used as a filler word, that is, it does not carry any meaning but it’s simply used to mark a pause or hesitation in speech.…

Continue reading Thai Equivalent of The Filler Word “Like”

พรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงของไทยแล้วนะคะ
[prûng níi pen wan loy grathong kǎwng Thai léaw náká]
Tomorrow is Loy Grathong Day!

ใครที่อยู่เมืองไทยช่วงนี้
[khrai tîi yùu meuang Thai chûang níi]
If you are in Thailand during this time of the year..

และยังไม่เคยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ของไทย
[láe yang mâi koei dâai sǎmpàt gàp wáttanátam an suǎi ngaam níi kǎwng Thai]
..and have never experienced this beautiful Thai culture before,

พรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับคุณ
[prûng níi jà pen ogàat tîi dii mâak sǎmràp khun]
..tomorrow, it will be a wonderful opportunity for you.…

Continue reading Loy Grathong Festival