Free & Fun Lessons

10245399_574581665973209_72794198415298288_n

จะไม่กินอะไรอีกแล้ว เดี๋ยวอ้วน
[jà mâi gin arai ìik léaw, dǐaw ûan]
I won’t eat anything anymore. Otherwise, I’ll get fat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[ Grammar Time ]

1. ไม่ .

Continue reading Otherwise I’ll Get Fat

556761_500776116687098_1138934015_n

* – – – ชาเย็น VS เย็นชา – – – *

ชาเย็น [chaa-yen]: Thai iced tea
เย็นชา [yen-chaa]: Cold (indifferent, unemotional)

The Thai tea served at this café seems to be a bit different than the usual Thai tea you get.
Look at what they wrote to describe the tea!

“เย็นชาพอๆกับหัวใจแฟนเก่าคุณ”
[yen chaa paw paw gàp hǔa jai fan gào khun]
About as cold as your ex’s heart.…

Continue reading ชาเย็น VS เย็นชา

restaurant

ซีร็อคโค ภัตตาคารเปิดโล่งที่สูงที่สุดในโลก
[Sirocco pát-taa-kaan pèrd lông tîi sǔng sîi sùd nai lôke]
Sirocco, the highest open-air restaurant in the world,

ตั้งอยู่ที่กรุงเทพนี่เองค่ะ
[tâng yùu tîi grungthêp nîi eng kà]
is located right here in Bangkok!

มีใครเคยไปมาแล้วบ้างคะ
[mii krai koei pai maa léaw bâng ká]
Has anyone been there?

【- Vocab & Grammar – 】

1.…

Continue reading The World’s Highest Open-Air Restaurant

In this video, khru Miki Chidchaya teaches how to structure sentences in different tenses; past, present and future. She also corrects common mistakes made by most learners such as adding “แล้ว” [léaw] to form a sentence in the past tense. Not only that, she will also guide you to speak more naturally like a Thai person by using structures used in colloquial language that textbooks do not mention such as using the word “เดี๋ยว” [dǐaw] in the beginning of a sentence to imply that something is going to happen in the near future.…

Continue reading Tenses: Past, Present & Future

whosyourson
Dialogue

[pâw: kraao nâa, tâa eng sàwp tòk ìik kráng, mâi tâwng maa rîak guu wâa pâw]
Father: If you fail the exams again next time, don’t call me “father”!

[lûuk: kráp]
Son: Understood.

[lǎng gaan pragàat pǒn gaan sàwp lâi]
After the announcement of the exam results.

[pâw: pǒn sàwp pen ngai bâang lûuk]
Father: What are the results, son?…

Continue reading Don’t call me “father”!

“สุดท้าย” [sùd táai] as an adjective means “the last,” for example, “คนสุดท้าย” [kon sùd táai] the last person, “วันสุดท้าย” [wan sùd táai] the last day, or “ครั้งสุดท้าย” [kráng sùd táai] the last time. But it can also function as a conjunction connecting words, phrases, and clauses in a sentence. In that case, the meaning of the word can be translated as “in the end” or “to end up doing something” depending on the context.…

Continue reading สุดท้าย “sùd táai”

IMG_5589

สมาชิก 206,351 คน
[samaachík 206,351 kon]
206,351 subscribers

ดูอยู่ 1 คน
[duu yùu 1 kon]
1 person watching

 
G r a m m a r   t i m e

“ดูอยู่ 1 คน” [duu yùu 1 kon] is derived from the full sentence “มีคนดูอยู่ 1 คน” [mii kon duu yùu 1 kon] meaning “There is one person watching.” You may have thought to say “1 คนดูอยู่” [1 kon duu yùu] but that sounds unnatural.…

Continue reading How to say “How Many” in Thai


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

วันจันทร์ [wan jan] Monday
พระจันทร์ [prá jan] The Moon
วันอังคาร [wan angkaan] Tuesday
ดาวอังคาร [daao angkaan] Mars
วันพุธ [wan pút] Wednesday
ดาวพุธ [daao pút] Mercury
วันพฤหัส [wan páréuhàt] Thursday
ดาวพฤหัส [daao páréuhàt] Jupiter
วันศุกร์ [wan sùk] Friday
ดาวศุกร์ [daao sùk] Venus
วันเสาร์ [wan sǎo] Saturday
ดาวเสาร์ [daao sǎo] Saturn
วันอาทิตย์ [wan aathít] Sunday
พระอาทิตย์ [prá aathít] The Sun

Remark: The colors of the planets in the graphic are based on the colors assigned to each day of the week, not the actual colors of the planets.…

Continue reading Wallpaper 7: Days and Planets

เกรงใจ [greeng jai] is one of the Thai words that are difficult to translate into English. When someone feels “เกรงใจ [greeng jai],” they feel shy or uncomfortable to ask for/get help or things from others, especially because they don’t want to cause others trouble or difficulty, or feel afraid to do something that might make someone feel bad, disrespected or offended.…

Continue reading ไม่ต้องเกรงใจ “mâi tâwng greeng jai”

lovepanky-1

In English, the word “jealous” can refer to two different emotions. One is “to be upset and angry because someone that you love seems interested in another person” and the other is “to be unhappy and angry because someone has something that you want.

In Thai, we use two different words to describe each emotion.

Continue reading Jealous

17634578_1268000689901999_1381031643179813243_n
 

คุณเคยเบื่ออะไรมากๆไหม
[khun koei bêua arai mâak mâak mái]
Have you ever felt so sick of something?

เบื่อคน เบื่องาน
[bêua kon, bêua ngaan]
Sick of people… sick of work…?

อยากจะหนีไปเที่ยวให้ไกลๆ
[yàak jà nǐi pai tîaw hâi glai glai]
Feeling like going somewhere far for vacation?

แล้วทำไมไม่ไป
[léaw tammai mâi pai]
So why don’t you go?

Continue reading Well, That’s Why

นอน_1

ท่านอน [tâa nawn]
Sleeping Positions

นอนหงาย [nawn ngǎai]: sleeping on the back
นอนคว่ำ [nawn kwâm]: sleeping on the stomach
นอนตะแคงซ้าย [nawn takaeng sáai]: sleeping on the left side
นอนตะแคงขวา [nawn takaeng kwǎa]: sleeping on the right side

Photo credit: http://www.bejame.com…

Continue reading Sleeping Positions

eat

 

กินไม่ได้ [gin mâi dâai]
: to not be able to eat something due to intolerance, allergy, strict diet or religious belief

Examples 1. ฉันแพ้นม กินนมไม่ได้เลย กินแล้วท้องเสีย
[Chán páe nom. Gin nom mâi dâai loei. Gin léaw táwng sǐa]
I have lactose intolerance. I can’t drink milk at all. I’ll get diarrhea if I do.…

Continue reading กินไม่… [gin mâi…]

When you think someone got themselves into trouble and they only have themselves to blame, you can say this to that person -> “อยากหาเรื่องเอง” [yàak hǎa reûang eeng]. The idiom “หาเรื่อง [hǎa reûang]” means “to seek trouble.”

Example:

A: ไม่น่าขึ้นบันไดเลย เมื่อไหร่จะถึงชั้นสิบเนี่ย รู้งี้ขึ้นลิฟต์ดีกว่า
[mâi nâa kêun bandai loei, mêua rài ja teǔng chán sìp nîa, rúu ngíi kêun lift dii gwàa]
I shouldn’t have taken the stairs!…

Continue reading “You asked for it!”


Choose the right resolution for your screen, and right-click on the image to save it to your computer.

         

Vocabulary

เที่ยงคืน [tîang kʉʉn] 12AM
ตีหนึ่ง [dtii nʉ̀ng] 1AM
ตีสอง [dtii sɔ̌ɔng] 2AM
ตีสาม [dtii sǎam] 3AM
ตีสี่ [dtii sìi] 4AM
ตีห้า [dtii hâa] 5AM
หกโมงเช้า [hòk moong (cháao)] 6AM
เจ็ดโมงเช้า [jèt moong (cháao)] 7AM
แปดโมงเช้า [bpɛ̀ɛt moong (cháao)] 8AM
เก้าโมงเช้า [gâao moong (cháao)] 9AM
สิบโมงเช้า [sìp moong (cháao)] 10AM
สิบเอ็ดโมงเช้า [sìp èt moong cháao)] 11AM

เที่ยง / เที่ยงวัน [tîang / tîang wan] 12PM
บ่ายโมง [bàai moong] 1PM
บ่ายสองโมง [bàai sɔ̌ɔng (moong)] 2PM
บ่ายสามโมง [bàai sǎam (moong)] 3PM
สี่โมงเย็น [sìi moong (yen)] 4PM
ห้าโมงเย็น [hâa moong (yen)] 5PM
หกโมงเย็น [hòk moong (yen)] 6PM
หนึ่งทุ่ม [nʉ̀ng tûm] 7PM
สองทุ่ม [sɔ̌ɔng tûm] 8PM
สามทุ่ม [sǎam tûm] 9PM
สี่ทุ่ม [sìi tûm] 10PM
ห้าทุ่ม [hâa tûm] 11PM…

Continue reading Wallpaper 6: Time