Fun Thai Trivia

14370101_1585329025095697_9012956070708339299_nผู้ชายจะอ้วนขึ้นเมื่อ [pûuchaai jà ûan kêun mêua]
= Things that Make Men Gain Weight
(literal meaning: “Men will get fatter when…”)

กรรมพันธุ์ [gammapan] = Genetics 1%

บวมเบียร์ [buam bia] = Beer 2%
(literal meaning of บวม [buam]: “to be swollen”)

กินเยอะ [gin yér] = Overeating 1%

เมียกินไม่หมด [mia gin mâi mòt] = Their wives can’t finish their food 96%

 

 …

Continue reading Things that Make Men Gain Weight

img_2596

สองวันในชีวิต
[sǎwng wan nai chiiwít]
Two days in our lives

ที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย
[tîi rao mâi sǎamâat tam arai dâai loei]
on which we can’t do anything at all

คือเมื่อวานนี้กับวันพรุ่งนี้
[keu mêua waan níi gàp wan prûng níi]
are yesterday and tomorrow.

มีเพียงวันเดียว
[mii piang wan diao]
There is only one day

เป็นวันที่ดีที่สุด
[pen wan tîi dii tîi sùd]
that’s the best day,

ที่เราสามารถทำอะไรก็ได้
[tîi rao sǎamâat tam arai gâw dâai]
the day where we can do anything.…

Continue reading The Best Day

fourseasons

Everyone knows “หนึ่ง” [nèung] means “one.” But many times, we use the term “เดียว” [diaw] instead, to emphasize the meaning. You can think of it as meaning “only one.” In the contexts where we usually emphasize the fact that there is only one of something, we use the word “เดียว” [diaw] instead of “หนึ่ง [nèung].”

For example, we say “คนเดียว” [kon diaw] instead of “หนึ่งคน” [nèung kon] for “alone.” When you are alone, you are not with anyone else.…

Continue reading “รักเดียวใจเดียว” [One Love. One Heart.]

วิธีชนะอดีตได้ดีที่สุดคือการยอมรับมัน
[wítii chaná adìit dâai dii tîi sùd keu gaan yawm ráp man]
The best way to overcome your past is to accept it. …

Continue reading Overcoming Your Past

ชีวิตจะง่ายขึ้น ถ้ารู้จัก. . .ปล่อยวาง
Life will be easier if you learn to “let go”.
[chiiwít jà ngâai kêun tâa rúujàk plòi waang]…

Continue reading Letting Go

การที่เรารักใครแล้วต้องวิ่งตาม
[gaan tîi rao rák khrai léaw tâwng wîng taam]
When you love someone and you have to chase after them,

มันไม่ใช่ความรัก
[man mâi châi kwaam rák]
that’s not love.

แต่มันคือการออกกำลังกาย
[tàe man keu gaan àwk gamlang gaai]
That’s working out.…

Continue reading That’s Not Love

Did you know? In Thai, we call a New Year’s greeting card “ส.ค.ส.” [sǎw kaw sǎw], which is abbreviated from “ส่งความสุข” [sòng kwaam sùk], meaning “sending happiness.” Note that you can’t replace “ส.ค.ส.” [sǎw kaw sǎw] with “ส่งความสุข” [sòng kwaam sùk]. You send a “ส.ค.ส.” [sǎw kaw sǎw], not a “ส่งความสุข” [sòng kwaam sùk], to a friend.…

Continue reading “ส.ค.ส.” – Greeting Card

Did you know that the word “ใหม่” [mài], apart from meaning “new” and “again,” it can also mean “just” as in “have just done something”? And when used in this sense, the word tends to be repeated as “ใหม่ๆ” [mài mài]. Take a look at the examples below;

Examples:
ตอนเพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ใหม่ๆ ฉันเครียดมาก
[tawn peûng kâo maa tam ngaan tîi nîi mài mài, chán krîad maak]
When I had just started working here, I was very stressed out.…

Continue reading “ใหม่ๆ” [mài mài]

หาย [hǎai] means “to disappear.”

When you lose something, for example, your glasses, you can say “แว่นหาย” [wâen hǎai], which literally means “the glasses have disappeared” or “the glasses are gone.” If you want to make yourself the subject of the sentence, you can also structure the sentence like this: “ฉันทำแว่นหาย” [chán tam wâen hǎai], meaning “I’ve lost my glasses.” The literal meaning of the sentence is “I made my glasses disappear.”

If you combine the word หาย [hǎai] with a verb or an adjective that describes feelings, states, symptoms or conditions, it means “to stop having that feeling /symptom or condition” or “to no longer be in that state,” as it implies that that feeling has disappeared.…

Continue reading หาย [hǎai]

ผู้หญิงเท่านั้นที่จะเข้าใจ
[pûu yǐng tâo nán tîi jà kâojai]
Only women would understand.

Sentence Structure 1:::
(มีแต่ [mii tàe]) + subject + เท่านั้นที่ [tâo nán tîi] + verb

Examples :::
(มีแต่)เธอเท่านั้นที่รักฉัน
[(mii tàe) ter tâo nán tîi rák chán]
Only you love me. (no one else does).

Sentence Structure 2:::
(มีแต่ [mii tàe]) + object + เท่านั้นที่ [tâo nán tîi] + subject + verb

Examples :::

(มีแต่)ผีเท่านั้นที่ผมกลัว
[(mii tàe) pǐi tâo nán tîi phǒm glua]
Ghosts are the only thing I’m afraid of.…

Continue reading Only Women Would Understand.

Do you know how to read “1-2 ครั้ง”?

In informal language, we read “2-3 ครั้ง”, “3-4 ครั้ง”, “4-5 ครั้ง” and so on as “สองสามครั้ง” [sǎwng sǎam kráng], “สามสี่ครั้ง” [sǎam sìi kráng], “สี่ห้าครั้ง” [sìi hâa kráng]… respectively.

However, for “1-2 ครั้ง,” we read “ครั้งสองครั้ง” [kráng sǎwng kráng] and not “หนึ่งสองครั้ง” [nèung sǎwng kráng].…

Continue reading How to read “1-2”

นี่ภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งเศส
[nîi paasǎa Thai rěu paasǎa fáràngsèet]
Is this Thai or French? 

ภาพนี้ถ่ายที่ร้านอาหารไทยในเมืองมอนทรีออลค่ะ
[phâap níi tàai tîi ráan aahǎan Thai nai meuang Montreal kâ]
This photo was taken at a Thai restaurant in Montreal.

เจ๋งไหมคะ [jěng mái ká]
Cool, isn’t it?

– – – – – V o c a b

ภาพ [phâap] photo
ถ่าย [tàai] to take (a photo)
เจ๋ง [jěng] (slang) cool!…

Continue reading Thai Characters?

Did you know?

Thai people refer to steamed rice as “ข้าวสวย” [kâao sǔai] (literal meaing: beautiful rice), uncooked rice as “ข้าวสาร” [kâao sǎan] and soft-boiled rice as “ข้าวต้ม” [kâao tôm].

And yes, that’s right. The meaning of ถนนข้าวสาร [tanǒne kâao sǎan] in Bangkok is “the uncooked rice street.”…

Continue reading “ข้าวสาร” [kâao sǎan]

เวลากดเงินนี่อย่ามายืนใกล้ๆได้ป่ะ
[welaa gòt ngern nîi yàa maa yeun glâi glâi dâai pà]
Can you not stay too close to me when I’m withdrawing cash from the ATM?

ไม่ได้กลัวจะรู้รหัสอะไรนะ
[mâi dâai glua ja rúu rahàt arai ná]
It’s not that I’m afraid that you would see my passcode or anything.

แต่กูอายยอดเงินคงเหลือ
[tàe guu aai yâwd ngern kong lěua]
It’s just that I feel embarrassed of my balance.…

Continue reading ไม่ได้ [mâi dâai] doesn’t alway mean “can”