Fun Thai Trivia

kongbeng

“ผู้ที่มีเกียรติ คือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น”
[pûu tîi mii gìat keu pûu tîi hâi gìat pûu èun]
A respectable person is a person that respects others.

– a quote by Zhuge Liang

Watch this related video on “Verb to Be” [เป็น pen / อยู่ yùu / คือ keu]. Enjoy!

Continue reading A Respectable Person

10245399_574581665973209_72794198415298288_n

จะไม่กินอะไรอีกแล้ว เดี๋ยวอ้วน
[jà mâi gin arai ìik léaw, dǐaw ûan]
I won’t eat anything anymore. Otherwise, I’ll get fat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[ Grammar Time ]

1. ไม่ .

Continue reading Otherwise I’ll Get Fat

556761_500776116687098_1138934015_n

* – – – ชาเย็น VS เย็นชา – – – *

ชาเย็น [chaa-yen]: Thai iced tea
เย็นชา [yen-chaa]: Cold (indifferent, unemotional)

The Thai tea served at this café seems to be a bit different than the usual Thai tea you get.
Look at what they wrote to describe the tea!

“เย็นชาพอๆกับหัวใจแฟนเก่าคุณ”
[yen chaa paw paw gàp hǔa jai fan gào khun]
About as cold as your ex’s heart.…

Continue reading ชาเย็น VS เย็นชา

restaurant

ซีร็อคโค ภัตตาคารเปิดโล่งที่สูงที่สุดในโลก
[Sirocco pát-taa-kaan pèrd lông tîi sǔng sîi sùd nai lôke]
Sirocco, the highest open-air restaurant in the world,

ตั้งอยู่ที่กรุงเทพนี่เองค่ะ
[tâng yùu tîi grungthêp nîi eng kà]
is located right here in Bangkok!

มีใครเคยไปมาแล้วบ้างคะ
[mii krai koei pai maa léaw bâng ká]
Has anyone been there?

【- Vocab & Grammar – 】

1.…

Continue reading The World’s Highest Open-Air Restaurant

whosyourson
Dialogue

[pâw: kraao nâa, tâa eng sàwp tòk ìik kráng, mâi tâwng maa rîak guu wâa pâw]
Father: If you fail the exams again next time, don’t call me “father”!

[lûuk: kráp]
Son: Understood.

[lǎng gaan pragàat pǒn gaan sàwp lâi]
After the announcement of the exam results.

[pâw: pǒn sàwp pen ngai bâang lûuk]
Father: What are the results, son?…

Continue reading Don’t call me “father”!

IMG_5589

สมาชิก 206,351 คน
[samaachík 206,351 kon]
206,351 subscribers

ดูอยู่ 1 คน
[duu yùu 1 kon]
1 person watching

 
G r a m m a r   t i m e

“ดูอยู่ 1 คน” [duu yùu 1 kon] is derived from the full sentence “มีคนดูอยู่ 1 คน” [mii kon duu yùu 1 kon] meaning “There is one person watching.”…

Continue reading How to say “How Many” in Thai

lovepanky-1

In English, the word “jealous” can refer to two different emotions. One is “to be upset and angry because someone that you love seems interested in another person” and the other is “to be unhappy and angry because someone has something that you want.

In Thai, we use two different words to describe each emotion.

Continue reading Jealous

17634578_1268000689901999_1381031643179813243_n
 

คุณเคยเบื่ออะไรมากๆไหม
[khun koei bêua arai mâak mâak mái]
Have you ever felt so sick of something?

เบื่อคน เบื่องาน
[bêua kon, bêua ngaan]
Sick of people… sick of work…?

อยากจะหนีไปเที่ยวให้ไกลๆ
[yàak jà nǐi pai tîaw hâi glai glai]
Feeling like going somewhere far for vacation?

แล้วทำไมไม่ไป
[léaw tammai mâi pai]
So why don’t you go?

Continue reading Well, That’s Why

นอน_1

ท่านอน [tâa nawn]
Sleeping Positions

นอนหงาย [nawn ngǎai]: sleeping on the back
นอนคว่ำ [nawn kwâm]: sleeping on the stomach
นอนตะแคงซ้าย [nawn takaeng sáai]: sleeping on the left side
นอนตะแคงขวา [nawn takaeng kwǎa]: sleeping on the right side

Photo credit: http://www.bejame.com…

Continue reading Sleeping Positions

eat

 

กินไม่ได้ [gin mâi dâai]
: to not be able to eat something due to intolerance, allergy, strict diet or religious belief

Examples 1. ฉันแพ้นม กินนมไม่ได้เลย กินแล้วท้องเสีย
[Chán páe nom. Gin nom mâi dâai loei. Gin léaw táwng sǐa]
I have lactose intolerance. I can’t drink milk at all. I’ll get diarrhea if I do.…

Continue reading กินไม่… [gin mâi…]

“ส่องเฟส” [sàwng Face] : to stalk someone on Facebook

facebook-stalking-successful

Usually, the word “ส่อง” [sàwng] means “to look through.” For example, when you look at birds through binoculars, we use the term “ส่องนก” [sàwng nók]. When you look at your own reflection in the mirror, in Thai we say “ส่องกระจก” [sàwng gràjòk].…

Continue reading Facebook Stalking

Are you one of those people who use ไหม [mái] in a negative question like this one below?

คุณไม่ชอบกินเผ็ดไหม
[khun mâi châwp gin pèd mái]
Don’t you like to eat spicy food?

If your answer is yes, it’s time to change that habit because it’s grammatically wrong and it sounds really awkward to a Thai ear.…

Continue reading How to Form a Negative Question

wedding

ใครเคยไปงานแต่งงานของเพื่อนคนไทยมาแล้วบ้างคะ
[khrai koei pai ngaan tàeng ngaan kǎwng peâun kon Thai maa léaw bâang ká?]
Who have attended a wedding ceremony of a Thai friend?

เห็นด้วยไหมคะว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆ
[hěn dâui mái kái wâa man pen bàep níi jing jing]
Do you agree that it is just like how it’s described in the article?…

Continue reading When the Thais Get Married

ถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่น
[tâa kwaam sùk kǎwng rao kêun yùu gàp kon èun]
If you depend on others to be happy,

รอให้คนอื่นทำถูกใจเรา
[raw hâi kon èun tam tùuk jai rao]
and just wait for them to do things that you like,

เราจะไม่มีวันมีความสุข
[rao jà mâi mii wan mii kwaam sùk]
you will never be happy.…

Continue reading Happiness

[Useful Colloquial Phrases]

มานี่ [maa nîi] Come here!
เอามานี่ [ao maa nîi] Give it to me!
อยู่นั่น [yùu nân] It’s there.
ไปไหน [pai nǎi] Where are you going?

Strangely enough, all of these sentences would sound unnatural with “ที่นี่” [tîi nîi] instead of นี่ [nîi], “ที่นั่น” [tîi nân] instead of “นั่น” [nân] and ที่ไหน” [tîi nǎi] instead of “ไหน” [nǎi].…

Continue reading “ที่นี่” [tîi nîi] vs นี่ [nîi]